Cài đặt Quyền riêng tư và An toàn dành cho người dùng dưới 18 tuổi

Tại TikTok, chúng tôi biết rằng khả năng sáng tạo và thể hiện của mọi người luôn mang đậm dấu ấn cá nhân. Và quyền riêng tư cũng vậy. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho cộng đồng người dùng rất nhiều tính năng để họ có thể kiểm soát và quản lý hoạt động của mình, để có được trải nghiệm TikTok phù hợp. Chúng tôi tin rằng khi thanh thiếu niên bắt đầu xây dựng dấu ấn riêng của mình trên nền tảng, việc cung cấp các cài đặt và khả năng kiểm soát quyền riêng tư phù hợp với lứa tuổi mang ý nghĩa quan trọng đối với họ. Đó là lý do chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đối với các cài đặt ứng dụng dành cho người dùng dưới 18 tuổi.

Kể từ tháng 1 năm 2021, các cài đặt quyền riêng tư và an toàn của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh các mục được miêu tả trong bảng bên dưới - trừ khi bạn đã chọn áp dụng cài đặt chi tiết hơn (trong trường hợp đó, các thay đổi này sẽ không được áp dụng).

Các thay đổi này được thực hiện dựa trên nghiên cứu, chứng thực và hướng dẫn trong lĩnh vực về quyền riêng tư và an toàn, được xây dựng trên cơ sở những quyết định đã cân nhắc kỹ, nhằm giới hạn người dùng là thanh thiếu niên truy cập vào một số tính năng (bao gồm tin nhắn trực tiếp, TikTok LIVE Quà tặng) và là một phần quan trọng trong cam kết hiện tại của chúng tôi về việc mang đến những trải nghiệm tích cực, an toàn và phù hợp với lứa tuổi cho tất cả người dùng.

Cài đặt quyền riêng tư Người dùng dưới 16 tuổi Người dùng 16 và 17 tuổi
Tài khoản Riêng tư Tài khoản của bạn sẽ được cài đặt mặc định ở chế độ riêng tư. Điều này có nghĩa là chỉ những người dùng được bạn phê duyệt mới có thể follow và xem các video của bạn. Bạn có thể thay đổi tài khoản của mình thành công khai nếu muốn. Tài khoản của bạn sẽ được cài đặc mặt định ở chế độ công khai. Bạn có thể thay đổi tài khoản của mình thành riêng tư nếu muốn.
Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Tắt. Điều này nghĩa là tài khoản của bạn sẽ không được đề xuất với những người dùng khác. Bạn có thể chuyển cài đặt mục này sang chế độ Bật nếu muốn. Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Bật. Bạn có thể chuyển sang chế độ Tắt nếu muốn để dừng việc đề xuất tài khoản của bạn với những người dùng khác.
Cho phép tải về video của bạn Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Tắt và không thể thay đổi chế độ cài đặt này. Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Tắt. Bạn có thể thay đổi cài đặt sang chế độ Bật nếu bạn lựa chọn cho phép những người dùng khác tải video của bạn về.
Ai có thể Duet với video của bạn Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Chỉ mình tôi. Chỉ mình bạn mới có thể Duet với các video của bạn. Không thể thay đổi chế độ cài đặt này. Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Bạn bè. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này thành Chỉ mình tôi hoặc Mọi người tùy theo sở thích của bạn.
Ai có thể Stitch với video của bạn Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Chỉ mình tôi. Chỉ mình bạn có thể Stitch với các video của bạn. Không thể thay đổi chế độ cài đặt này. Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Bạn bè. Bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt này thành Chỉ mình tôi hoặc Mọi người tùy theo sở thích của bạn.
Ai có thể bình luận trên video của bạn Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Bạn bè. Điều này nghĩa là chỉ những người dùng follow bạn, hoặc follow lại bạn, mới có thể bình luận trên các video của bạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt này thành Không ai cả để ngăn những người dùng khác bình luận trên các video của mình. Mục này được cài đặt mặc định ở chế độ Mọi người. Bạn có thể thay đổi cài đặt này nếu muốn để giới hạn những người có thể bình luận trên video của mình.Bài viết này có hữu ích không?