Cài đặt Riêng tư và An toàn cho thanh thiếu niên

Lựa chọn nội dung


Tài khoản riêng tư  •  Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác  •  Tải video về máy  •  Ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn  •  Ai có thể Duet với video của bạn  •  Ai có thể Stitch với video của bạn  •  Ai có thể bình luận trên video của bạn


Tại TikTok, chúng tôi muốn xây dựng một cộng đồng an toàn và chào đón tất cả mọi người. Khi thanh thiếu niên bắt đầu tham gia môi trường mạng, thì điều quan trọng là họ cần tìm hiểu và xem xét các cài đặt và biện pháp kiểm soát quyền riêng tư của mình. Sau đây là một số cài đặt quyền riêng tư mặc định của chúng tôi dành cho những người dưới 18 tuổi. Vui lòng lưu ý, yêu cầu về độ tuổi tối thiểu sẽ khác nhau giữa các khu vực:


Tài khoản riêng tư


Bạn có thể thay đổi tài khoản của mình thành công khai hoặc riêng tư thông qua cài đặt Tài khoản riêng tư.
13 đến 15 tuổi
•  Tài khoản của bạn được đặt mặc định là riêng tư.
•  Điều này nghĩa là chỉ những người được bạn phê duyệt mới có thể follow bạn và xem các video của bạn.
16 đến 17 tuổi
•  Tài khoản của bạn được đặt mặc định là công khai.
•  Điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể xem video và hồ sơ của bạn.


Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác


Cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác cho phép bạn quản lý một số cách chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn với người khác trên TikTok.
13 đến 17 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát được đặt là Tắt.
18 tuổi trở lên
•  Biện pháp kiểm soát được đặt là Bật.
•  Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho người khác trên TikTok. Bạn có thể xem xét cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác nếu bạn muốn thay đổi cách chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn với người khác.


Tải video về máy


Bạn có thể quản lý xem người khác có được phép tải video của bạn về máy và chia sẻ video đã tải về lên các ứng dụng và trang web khác hay không thông qua cài đặt Tải video về máy.
13 đến 15 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát này được đặt là Tắt và không thể thay đổi.
16 đến 17 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát này được đặt là Tắt.
•  Bạn có thể Bật cài đặt này nếu muốn cho phép mọi người trên TikTok tải video của bạn về máy.
Lưu ý: Nếu bạn tắt cài đặt này, mọi người vẫn có thể chia sẻ liên kết đến video của bạn.


Ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn


Bạn có thể quản lý những ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn thông qua cài đặt Ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
13 đến 15 tuổi
•  Tính năng Tin nhắn trực tiếp không có sẵn.
16 đến 17 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát này được đặt mặc định là Không ai cả.
• Bạn có thể thay đổi cài đặt này thành Bạn bè trong cài đặt quyền riêng tư của mình.


Ai có thể Duet với video của bạn


Cài đặt Ai có thể Duet với video của bạn cho phép bạn chọn những người có thể sử dụng video của bạn trong Duet. Video Duet kết hợp hai video (video của bạn và video của người khác) thành một video chia đôi màn hình.
13 đến 15 tuổi
•  Không ai có thể Duet với video của bạn và không thể thay đổi cài đặt này.
•  Bạn có thể Duet với video của người khác.
16 đến 17 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát này được đặt là Bạn bè.
•  Điều này nghĩa là những người mà bạn follow trên TikTok và họ cũng follow bạn có thể Duet với video của bạn. Bạn có thể thay đổi những ai có thể Duet với video của bạn.
Lưu ý: Bạn phải có tài khoản công khai để cho phép người khác Duet với video của bạn.


Ai có thể Stitch với video của bạn


Cài đặt Ai có thể Stitch với video của bạn cho phép bạn chọn những người có thể sử dụng video của bạn trong Stitch. Video Stitch cho phép người khác sử dụng một phần video của bạn để lồng ghép vào video của họ.
13 đến 15 tuổi
•  Không ai có thể Stitch với video của bạn và không thể thay đổi cài đặt này.
•  Bạn có thể Stitch với video của người khác.
16 đến 17 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát này được đặt là Bạn bè.
• Điều này nghĩa là những người mà bạn follow trên TikTok và họ cũng follow bạn có thể Stitch video của bạn. Bạn có thể thay đổi những ai có thể Stitch với video của bạn.


Ai có thể bình luận trên video của bạn


Bạn có thể thay đổi những ai được phép bình luận trên video của bạn thông qua cài đặt Ai có thể bình luận trên video của bạn.
13 đến 15 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát này được đặt là Bạn bè.
•  Điều này nghĩa là những người mà bạn follow trên TikTok và họ cũng follow bạn có thể bình luận trên video của bạn.
•  Khi bạn đăng video, bạn có thể tắt cài đặt Cho phép bình luận để ngăn người khác bình luận trên video của bạn.
16 đến 17 tuổi
•  Biện pháp kiểm soát này được đặt là Tất cả mọi người.
•  Điều này nghĩa là bất kỳ ai trên TikTok đều có thể bình luận trên các video của bạn.
•  Khi bạn đăng video, bạn có thể tắt cài đặt Cho phép bình luận để ngăn người khác bình luận trên video của bạn.

Trang này có hữu ích không?