Chuyên gia trải nghiệm quảng cáo

Với tư cách là Chuyên gia trải nghiệm quảng cáo, bạn có thể hỗ trợ chúng tôi cải thiện trải nghiệm quảng cáo của bạn bằng cách tham gia khảo sát gồm 1 câu hỏi.

Cách trở thành Chuyên gia trải nghiệm quảng cáo:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quảng cáo.
5. Nhấn vào Chuyên gia trải nghiệm quảng cáo, rồi nhấn vào Tham gia và xem các quảng cáo.


Trang này có hữu ích không?