Thay đổi cài đặt quảng cáo cá nhân hóa của bạn

Cách bật hoặc tắt Quảng cáo:

1. Đi đến mục Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng ... để mở cài đặt.
3. Đi đến mục Quyền riêng tư > Cá nhân hóa và dữ liệu.
4. Bật hoặc Tắt tính năng.

Bài viết này có hữu ích không?