Thay đổi cài đặt quảng cáo cá nhân hóa của bạn

Bạn có thể quản lý cách thức thông tin của mình tác động đến những quảng cáo mà bạn thấy trên TikTok.

Cách xem xét và cập nhật cài đặt quảng cáo của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Chọn Cài đặt và quyền riêng tư từ các tùy chọn được hiển thị.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, rồi nhấn Cá nhân hóa quảng cáo.
5. Nhấn vào khóa chuyển Quảng cáo cá nhân hóa để bật/tắt cài đặt quảng cáo cá nhân hóa.

Tùy chọn quảng cáo:
Bạn cũng có thể điều chỉnh một số tùy chọn quảng cáo bằng cách sử dụng tùy chọn "Mối quan tâm đến quảng cáo của bạn" để tăng tính hữu ích của các quảng cáo mà bạn nhìn thấy. Tính năng này hiện có sẵn ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ. Chúng tôi đang nỗ lực để ra mắt tính năng này tại các khu vực khác.

Tìm hiểu thêm về cách cá nhân hóa quảng cáo trên TikTok.
Trang này có hữu ích không?