Sử dụng hoạt động bên ngoài TikTok để nhắm mục tiêu quảng cáo

Bạn có thể quản lý cách thức hoạt động bên ngoài TikTok của bạn tác động đến những quảng cáo mà bạn thấy trên TikTok.

Cách xem xét và cập nhật cài đặt nhắm mục tiêu quảng cáo của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quảng cáo.
5. Bật hoặc tắt cài đặt Sử dụng hoạt động ngoài TikTok để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Lưu ý: Bạn sẽ luôn nhìn thấy quảng cáo trên TikTok dựa trên hoạt động của mình trong TikTok hoặc các dữ liệu khác được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.


Trang này có hữu ích không?