Thông báo

Truy cập nhanh mục


Cách lọc thông báo gửi vào Hộp thư  •  Cách quản lý thông báo đẩy  •  Cách tắt tiếng thông báo đẩy


Bạn sẽ nhận được thông báo gửi vào hộp thư khi có tin nhắn, hoạt động, follower mới, v.v. Thông báo đẩy được gửi đến thiết bị của bạn khi bạn không sử dụng ứng dụng TikTok. Trong đó có thể bao gồm thông báo về lượt thích, lượt bình luận, đề xuất video, v.v.


Cách lọc thông báo gửi vào Hộp thư


Để lọc thông báo gửi vào Hộp thư:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào Hoạt động.
3. Theo mặc định, Tất cả hoạt động sẽ được hiển thị.
4. Nhấn vào Tất cả hoạt động để lọc theo Lượt thích và mục Yêu thích, Lượt bình luận, Hỏi & Đáp, Lượt nhắc đến và gắn thẻ, TikTok Shop hoặc Từ TikTok.

Nhấn vào Hoạt động, hoặc nếu bạn có hoạt động chưa đọc, hãy nhấn vào Hoạt động mới.


Cách quản lý thông báo đẩy


Để bật hoặc tắt thông báo đẩy:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào mục Hồ sơ ở phía dưới cùng.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Thông báo. 5. Chọn thông báo bạn muốn nhận.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi thông báo của mình trong mục cài đặt thiết bị.


Cách tắt tiếng thông báo đẩy


Bạn có thể đặt lịch để tắt tiếng thông báo đẩy trên thiết bị trong một khoảng thời gian cụ thể.

Để đặt lịch tắt tiếng thông báo đẩy:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Thông báo.
5. Nhấn vào Tắt tiếng thông báo đẩy.
6. Bật Đặt lịch. Chúng tôi sẽ không gửi thông báo đẩy trong khoảng thời gian đã lên lịch.

Nếu bạn từ 13 đến 17 tuổi:
༚ Thời gian lên lịch được đặt thành 9:00 tối đến 8:00 sáng theo mặc định đối với người dùng từ 13 đến 15 tuổi và không thể thay đổi.
༚ Thời gian lên lịch được đặt thành 10:00 tối đến 8:00 sáng theo mặc định đối với người dùng từ 16 đến 17 tuổi và không thể thay đổi.
༚ Bạn có thể lên lịch thêm khi cần. Xin lưu ý rằng thời gian lên lịch theo mặc định sẽ ghi đè mọi thời gian tùy chỉnh rơi vào khoảng thời gian mặc định.
7. Chọn thời gian Bắt đầuKết thúc.

Bạn cũng có thể tắt tiếng thông báo đẩy trong mục Gia đình thông minh.
Trang này có hữu ích không?