Tải video về máy

Lựa chọn nội dung

Giới thiệu tính năng tải video về máy  •  Tải video về máy  •  Bật hoặc tắt cài đặt tải video về máy

Giới thiệu tính năng tải video về máy trên TikTok


Việc tải video về máy cho phép bạn chia sẻ và thưởng thức video TikTok mà không cần kết nối Internet. Bạn có thể cho phép người khác tải video của bạn về thông qua cài đặt Tải video về máy.

Một số điều cần biết về tính năng Tải video về máy:
•  Khi bạn cho phép người khác trên TikTok tải video của bạn về, họ có thể lưu video của bạn vào thiết bị của họ.
   ༚  Nếu tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư hoặc nếu bạn dưới 16 tuổi, cài đặt tải về của bạn sẽ bị tắt và bạn không thể bật cài đặt này.
   ༚  Nếu bạn thay đổi tài khoản của mình thành chế độ công khai, bạn có thể lựa chọn bật hoặc tắt cài đặt này.
•  Nếu bạn tắt cài đặt Tải video về máy, mọi người trên TikTok cũng sẽ không thể tải về các video mà bạn đăng.
   ༚  Sau khi bạn tắt cài đặt này, người khác sẽ không thể tải về các video mà bạn đã đăng trước đây và sẽ đăng sau này.
   ༚  Nếu ban đầu bạn bật cài đặt này rồi sau đó tắt cài đặt, thì tất cả các video mà mọi người đã tải về khi tính năng này còn bật sẽ không bị ảnh hưởng và các video đó sẽ vẫn được lưu trữ trên thiết bị của người khác.
•  Khi bạn tắt cài đặt Tải video về máy, thì mọi người trên TikTok sẽ không thể chuyển đổi video của bạn thành ảnh Live Photo, ảnh GIF hoặc chia sẻ trực tiếp video của bạn với các nền tảng bên thứ ba khác, như Instagram, Snapchat hoặc chia sẻ dưới dạng trạng thái WhatsApp. Xin lưu ý:
   ༚  Mặc dù mọi người trên TikTok không thể chia sẻ trực tiếp video của bạn lên các nền tảng của bên thứ ba, nhưng họ vẫn có thể chia sẻ liên kết đến video của bạn.
   ༚  Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt những ai có thể xem video của bạn, hãy tìm hiểu cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho video của bạn.

Lưu ý: Khi bạn tắt cài đặt Tải video về máy, bạn vẫn có toàn quyền tải về và chia sẻ các video của chính bạn. Điều này có nghĩa là bạn có thể tải về video của chính bạn, chuyển đổi các video đó thành ảnh Live Photo hoặc ảnh GIF và chia sẻ video của bạn sang các nền tảng của bên thứ ba.


Tải video về máy


1. Đi đến video mà bạn muốn tải về.
2. Nhấn vào biểu tượng mũi tên.
3. Ở phía dưới cùng, nhấn vào Lưu video.


Bật hoặc tắt cài đặt Tải video về máy


1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Tải về.
5. Nhấn vào bên cạnh phần Tải video về máy để bật hoặc tắt cài đặt.


Trang này có hữu ích không?