Kết nối với ứng dụng của bên thứ ba

Lựa chọn nội dung


Giới thiệu về cách kết nối với ứng dụng của bên thứ ba  •  Kết nối với ứng dụng của bên thứ ba  •  Những thông tin mà ứng dụng của bên thứ ba có thể yêu cầu quyền truy cập  •  Xem và xóa các ứng dụng của bên thứ ba đã kết nối  •  Báo cáo dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba

Giới thiệu về cách kết nối với ứng dụng của bên thứ ba thông qua TikTok


Bạn có thể sử dụng thông tin tài khoản TikTok của mình trên một số ứng dụng của bên thứ ba để chia sẻ nội dung dễ dàng hơn. Bạn có thể thực hiện những hành động như sử dụng thông tin tài khoản TikTok của mình để đăng nhập nhanh chóng và bảo mật vào ứng dụng của bên thứ ba, hoặc kết nối với các ứng dụng để có thể sử dụng âm thanh gốc và âm nhạc một cách trơn tru hơn.

Ứng dụng của bên thứ ba là các ứng dụng hoặc trang web không do TikTok xây dựng hoặc sở hữu. Các ứng dụng này có thể bao gồm ứng dụng âm nhạc, hẹn hò hoặc mua sắm. Một số điều cần nhớ khi bạn sử dụng TikTok để đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba:
•  Ứng dụng đó sẽ có quyền truy cập vào một số thông tin tài khoản TikTok của bạn.
   ༚  Ví dụ: chúng tôi chia sẻ một số thông tin tài khoản như ảnh hồ sơ và tên hiển thị của bạn để bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba bằng cách dùng TikTok.
   ༚  Trước khi đồng ý, bạn có thể xem những thông tin mà ứng dụng của bên thứ ba sẽ yêu cầu quyền truy cập, vì vậy, bạn có thể quyết định không kết nối với ứng dụng đó. Bạn cũng có thể từ chối một số thông tin, chẳng hạn như chia sẻ video của bạn.
•  Bạn có thể xem xét những ứng dụng mà bạn đã kết nối và xóa quyền truy cập của các ứng dụng đó trong cài đặt TikTok.

Một số giới hạn đối với việc kết nối với ứng dụng của bên thứ ba:
•  TikTok phải dùng được ở quốc gia của bạn.
•  Bạn phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tại quốc gia của mình.
Lưu ý: Để bảo vệ trải nghiệm trực tuyến của mình hiệu quả hơn, bạn nên tránh liên kết tài khoản TikTok với các ứng dụng của bên thứ ba không xác định. Bạn cũng nên thường xuyên xem xét các ứng dụng đã kết nối và xóa bất kỳ ứng dụng nào mà bạn không sử dụng nữa.


Kết nối với ứng dụng của bên thứ ba


Nếu bạn kết nối tài khoản TikTok với một ứng dụng của bên thứ ba, bạn sẽ thấy TikTok là một tùy chọn trên màn hình đăng nhập của ứng dụng đó. Nếu bạn muốn sử dụng thông tin tài khoản TikTok của mình để đăng nhập hoặc kết nối với ứng dụng đó:
1. Khi đăng nhập vào ứng dụng hoặc trang web, hãy chọn nút TikTok (nút này thường có nội dung là Kết nối với TikTok hoặc Đăng nhập bằng TikTok).
2. Bạn sẽ được chuyển hướng đến ứng dụng hoặc trang web TikTok. Nếu bạn chưa đăng nhập TikTok, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập TikTok.
3. Bạn sẽ thấy các thông tin mà bạn sẽ chia sẻ với ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn muốn xem xét các thông tin này, hãy chọn Chỉnh sửa quyền truy cập.
   ༚  Một số thông tin là bắt buộc và bạn không thể chọn không cho phép. Bạn sẽ nhìn thấy ghi chú Bắt buộc bên cạnh thông tin này.
   ༚  Nếu bạn có thể chọn không cho phép, bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng khóa chuyển. Hãy nhấn hoặc bấm vào khóa chuyển để bật hoặc tắt.
4. Hãy nhấn hoặc bấm vào Ủy quyền. Bạn cũng có thể chọn Hủy nếu bạn không muốn kết nối với tài khoản TikTok.


Những thông tin mà ứng dụng của bên thứ ba có thể yêu cầu quyền truy cập


Khi bạn chọn kết nối TikTok với ứng dụng của bên thứ ba, ứng dụng đó sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào một số thông tin của bạn. Xin lưu ý rằng trước khi bạn đồng ý sử dụng TikTok để đăng nhập vào một ứng dụng khác, bạn sẽ nhìn thấy các thông tin mà ứng dụng đang yêu cầu quyền truy cập. Các thông tin này có thể bao gồm:
•  Ảnh hồ sơ (còn gọi là ảnh đại diện). Các ứng dụng của bên thứ ba có thể xem ảnh hồ sơ TikTok của bạn và sử dụng ảnh đó để làm ảnh hồ sơ của bạn trên ứng dụng hoặc trang web của họ.
•  Tên hiển thị. Các ứng dụng của bên thứ ba có thể xem tên của bạn trên TikTok và sử dụng tên đó, ví dụ như cho hồ sơ của bạn trên ứng dụng hoặc trang web của họ. Họ không có quyền truy cập TikTok ID của bạn. (TikTok ID là tên dạng @biệt danh mà những người dùng TikTok khác có thể dùng để gắn thẻ hoặc tìm thấy bạn).
Lưu ý: Để đăng nhập vào ứng dụng của bên thứ ba, TikTok sẽ cung cấp cho ứng dụng một mã số nhận dạng duy nhất được liên kết với tài khoản của bạn. Mã số nhận dạng duy nhất giúp TikTok và các ứng dụng của bên thứ ba xác nhận hoặc xác minh danh tính của bạn trên các ứng dụng.

Một số ứng dụng cũng có thể hỏi bạn có muốn cấp quyền truy cập vào các video TikTok công khai của bạn không. Nếu bạn cho phép, các ứng dụng của bên thứ ba có thể xem video TikTok công khai của bạn và có thể cho phép bạn đăng video của mình trên ứng dụng hoặc trang web của họ. Một số điều cần biết:
•  Bạn không bắt buộc phải cấp quyền truy cập vào các video công khai của mình khi kết nối với ứng dụng của bên thứ ba.
•  Bạn có thể từ chối chia sẻ video của mình khi đăng ký ứng dụng. Bạn cũng có thể xóa quyền truy cập của ứng dụng trong cài đặt đăng nhập và bảo mật trên TikTok.
•  Video TikTok của bạn sẽ có hình mờ TikTok khi bạn đăng video đó lên một ứng dụng hoặc trang web khác.
Lưu ý: Chúng tôi không chia sẻ mật khẩu TikTok của bạn với bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào. Ngoài ra, bạn hãy nhớ xem xét các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách quyền riêng tư của ứng dụng trước khi cấp cho họ quyền kết nối với tài khoản TikTok của bạn. 


Xem và xóa các ứng dụng của bên thứ ba đã kết nối


Bạn có thể xem xét những ứng dụng của bên thứ ba mà bạn đã kết nối với TikTok và xóa các ứng dụng đó trong phần cài đặt. Bạn nên thường xuyên xem xét các ứng dụng đã kết nối và xóa bất kỳ ứng dụng nào mà bạn không sử dụng nữa.

Cách xem và xóa quyền của các ứng dụng bên thứ ba đã kết nối:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Bảo mật và đăng nhập.
4. Nhấn vào Quản lý quyền của ứng dụng.
5. Nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn xem xét.

Từ đây, bạn có thể:
   ༚  Xem ứng dụng có những quyền gì (ví dụ: Đọc thông tin hồ sơ của bạn).
   ༚  Nhấn vào Xóa quyền truy cập để xóa ứng dụng.


Báo cáo dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba


Nếu bạn cảm thấy không thoải mái với một ứng dụng đã kết nối hoặc muốn thay đổi những gì ứng dụng có thể truy cập, bạn có thể xóa ứng dụng đó. Nếu bạn cảm thấy ứng dụng đang lạm dụng dữ liệu của mình (ví dụ: tạo thư rác), vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tiktokplatform@tiktok.com.
Do TikTok không sở hữu hoặc vận hành các ứng dụng của bên thứ ba, nên nếu có sự cố mà bạn cần khắc phục, vui lòng liên hệ với đơn vị phát triển ứng dụng đó.

Trang này có hữu ích không?