Tin nhắn trực tiếp

Tin nhắn trực tiếp


Tin nhắn trực tiếp là tin nhắn riêng tư có thể được gửi cho bạn bè và những người mà bạn follow.

Cách gửi tin nhắn trực tiếp cho người dùng khác:

1. Đi đến hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng
Tin nhắn.
3. Bắt đầu nhắn tin!

Cách gửi video cho bạn bè thông qua tin nhắn trực tiếp:

1. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ trên video mà bạn muốn gửi.
2. Nhấn vào biểu tượng
Tin nhắn và chọn một hoặc nhiều người bạn mà bạn muốn nhắn tin.
3. Nhấn
Gửi.

Như một phần trong cam kết nâng cao sự an toàn trên TikTok, chúng tôi sẽ đưa ra hạn chế mới về những người có thể sử dụng tính năng
Tin nhắn Trực tiếp. Chỉ người dùng đủ 16 tuổi mới có thể gửi và nhận Tin nhắn Trực tiếp. Những người dùng không đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi sẽ không thể truy cập tính năng này nữa.

Lưu ý: Để gửi tin nhắn trực tiếp cho người dùng, bạn phải đang follow người dùng đó và tính năng nhắn tin phải được bật trong mục Quyền riêng tư.



Cài đặt tin nhắn trực tiếp


Cách thay đổi cài đặt tin nhắn trực tiếp:

1. Đi đến mục
Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn
Quyền riêng tư > Ai có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
4. Chọn
Mọi người, Bạn bè hoặc Không ai cả.

Bài viết này có hữu ích không?