Tin nhắn trực tiếp

Lựa chọn nội dung


Tin nhắn trực tiếp trên TikTok là gì?  •  Cách xem tin nhắn trực tiếp của bạn  •  Cách gửi tin nhắn trực tiếp  •  Cách chia sẻ nội dung thông qua tin nhắn trực tiếp  •  Cách quản lý tin nhắn trực tiếp  •  Cách quản lý cài đặt quyền riêng tư cho tin nhắn trực tiếp  •  Cách bật hoặc tắt thông báo đã Đã đọc tin nhắn  •  Tin nhắn trực tiếp bị gắn cờ hoặc báo cáo

Tin nhắn trực tiếp trên TikTok là gì?


Tin nhắn trực tiếp (DM) cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn trên TikTok.

Một số điều cần biết về tin nhắn trực tiếp:
• Tính năng tin nhắn trực tiếp trên TikTok chỉ dành cho những chủ tài khoản đã đăng ký và đủ 16 tuổi trở lên. Phụ huynh và người chăm sóc của người dùng từ 16-18 tuổi có thể thiết đặt hạn chế đối với tính năng này thông qua tính năng Gia đình thông minh.
• Không thể chia sẻ các video riêng tư. Nếu nhà sáng tạo của video thay đổi trạng thái video từ công khai thành riêng tư sau khi bạn chia sẻ video đó trong một tin nhắn, video đó sẽ không còn có sẵn và bạn sẽ không thể xem video đó.
• Không thể chia sẻ nội dung được tạo bên ngoài TikTok trong tin nhắn trực tiếp.
• Bạn có thể lựa chọn những người, nếu có, có thể gửi cho bạn tin nhắn trực tiếp trong cài đặt Quyền riêng tư.
Xin lưu ý rằng nếu bạn cập nhật cài đặt tin nhắn trực tiếp của mình thành Không ai cả, thì bạn sẽ không thể nhận được tin nhắn trực tiếp. Bạn vẫn có thể truy cập lịch sử tin nhắn của mình trong phần Hộp thư, nhưng bạn sẽ không nhận được tin nhắn trực tiếp mới trong các chuỗi tin nhắn đó.


Cách xem tin nhắn trực tiếp của bạn


Cách xem tất cả các tin nhắn trực tiếp của bạn trên TikTok:
1. Nhấn vào Hộp thư ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Tin nhắn trực tiếp được hiển thị trong mục Tin nhắn, trong đó, các tin nhắn gần đây nhất được hiển thị phía trên cùng.
3. Để xem toàn bộ chuỗi tin nhắn, hãy nhấn vào đoạn trò chuyện mà bạn muốn xem.


Cách gửi tin nhắn trực tiếp


Cách gửi tin nhắn trực tiếp cho người khác trên TikTok:
1. Nhấn vào Hộp thư ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Từ đây:
༚ Nếu bạn có tin nhắn gần đây, hãy nhấn vào tên bên dưới mục Tin nhắn để gửi tin nhắn trực tiếp.
༚ Nếu bạn follow người khác và người đó cũng follow lại bạn, hãy nhấn vào biểu tượng tin nhắn trực tiếp ở phía trên bên phải, rồi nhấn vào tên người đó để gửi tin nhắn trực tiếp.
༚ Bạn có thể xem trạng thái gửi tin nhắn và biết được người nhận đã đọc tin hay chưa.
༚ Bạn có thể gửi lại tin nhắn không thành công.
Ngoài ra, nếu bạn follow người khác và người đó cũng follow lại bạn, bạn có thể vào Hồ sơ của họ và nhấn vào Tin nhắn để gửi tin nhắn trực tiếp.
Lưu ý: Bạn sẽ không thể gửi tin nhắn trực tiếp cho người follow bạn nếu họ đặt cài đặt quyền riêng tư của tin nhắn trực tiếp thành Không ai cả.


Cách chia sẻ nội dung thông qua tin nhắn trực tiếp


Cách gửi video TikTok thông qua tin nhắn trực tiếp:
1. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở bên phải video mà bạn muốn chia sẻ.
2. Từ đây:
༚ Phía dưới mục Gửi đến, nhấn vào ảnh hồ sơ của người dùng bạn muốn chia sẻ video đó
༚ Nhấn vào Bạn bè TikTok, sau đó nhấn vào vòng tròn bên cạnh người mà bạn muốn chia sẻ.
Bạn có thể chọn nhiều người để chia sẻ video.
3. Nhập một tin nhắn tùy chọn rồi nhấn vào Gửi.
Lưu ý: Bạn không thể chia sẻ video riêng tư. Nếu nhà sáng tạo video thay đổi trạng thái video từ công khai thành riêng tư sau khi bạn chia sẻ video đó trong một tin nhắn, video đó sẽ không còn có sẵn và bạn sẽ không thể xem video đó.

Cách chia sẻ một hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh:
1. Tìm hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh bạn muốn chia sẻ.
༚ Để tìm kiếm, hãy nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở phía trên bên phải màn hình rồi nhập nội dung bạn muốn tìm vào thanh tìm kiếm.
༚ Bạn cũng có thể nhấn vào hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh trực tiếp từ video để chia sẻ.
2. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở phía trên bên phải.
3. Từ đây:
༚ Phía dưới mục Gửi đến, nhấn vào ảnh hồ sơ của người dùng mà bạn muốn chia sẻ.
༚ Nhấn vào Bạn bè TikTok, sau đó nhấn vào vòng tròn bên cạnh người mà bạn muốn chia sẻ.
Bạn có thể chọn nhiều người để chia sẻ.
4. Nhập tin nhắn tùy chọn rồi nhấn vào Gửi.


Cách quản lý tin nhắn trực tiếp


Bạn có thể xóa hoặc tắt thông báo cho một chuỗi tin nhắn từ danh sách tin nhắn của mình. Nếu bạn xóa chuỗi tin nhắn thì chỉ có thể xóa từ phía bạn. Người mà bạn gửi tin nhắn vẫn có thể xem tin nhắn đó.

Cách xóa chuỗi tin nhắn:
1. Nhấn vào Hộp thư ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Bên dưới mục Tin nhắn:
༚ Trên thiết bị iOS, hãy vuốt chuỗi tin nhắn sang trái rồi nhấn vào Xóa.
༚ Trên thiết bị Android, hãy nhấn và giữ rồi nhấn vào Xóa.

Cách tắt thông báo tin nhắn trực tiếp:
1. Nhấn vào Hộp thư ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Bên dưới mục Tin nhắn:
༚ Trên thiết bị iOS, hãy vuốt chuỗi tin nhắn sang trái rồi nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào Tắt để ngừng nhận thông báo.
༚ Trên thiết bị Android, hãy nhấn và giữ rồi nhấn vào Tắt để ngừng nhận thông báo.

hoặc để tắt thông báo trực tiếp từ chuỗi tin nhắn:
༚ Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở góc trên bên phải của chuỗi tin nhắn rồi nhấn vào biểu tượng nút chuyển bên cạnh mục Tắt thông báo để bật hoặc tắt.

Cách báo cáo một chuỗi tin nhắn hoặc chặn ai đó:
Báo cáo tin nhắn trực tiếp. Nếu bạn nhận được một tin nhắn mà bạn cho là không tuân thủ Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi, bạn nên báo cáo tin nhắn đó cho chúng tôi.
Chặn một người trên TikTok. Bạn cũng có thể chặn ai đó để họ không thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn hoặc xem video của bạn trên TikTok.


Cách quản lý cài đặt quyền riêng tư cho tin nhắn trực tiếp


Cách bật tin nhắn trực tiếp hoặc thay đổi những người có thể gửi cho bạn tin nhắn trực tiếp:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Tin nhắn trực tiếp.
5. Chọn những người bạn muốn cho phép gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
Xin lưu ý rằng nếu bạn cập nhật cài đặt tin nhắn trực tiếp của mình thành Không ai cả, thì bạn sẽ không thể nhận được tin nhắn trực tiếp. Bạn vẫn có thể truy cập lịch sử tin nhắn của mình trong phần Hộp thư, nhưng bạn sẽ không nhận được tin nhắn trực tiếp mới trong các chuỗi tin nhắn đó.


Cách bật hoặc tắt thông báo Đã đọc tin nhắn


Thông báo Đã đọc tin nhắn cho phép bạn biết được người khác đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn hay chưa và ngược lại.

Cách bật hoặc tắt thông báo Đã đọc tin nhắn:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Tin nhắn trực tiếp.
5. Bên dưới Tùy chọn tin nhắn, hãy nhấn vào biểu tượng nút chuyển bên cạnh mục Đã đọc tin nhắn để bật hoặc tắt.
Lưu ý: Người khác chỉ biết được khi nào bạn đọc tin nhắn của họ nếu cả hai người cùng bật tính năng Đã đọc tin nhắn.


Tin nhắn trực tiếp bị gắn cờ hoặc báo cáo


Nếu bạn không thể gửi tin nhắn trực tiếp trên TikTok thì có thể là do nội dung hoặc tin nhắn của bạn đã bị gắn cờ hoặc bị báo cáo, hoặc tài khoản của bạn bị đình chỉ tạm thời.

Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi đưa ra hướng dẫn về những nội dung được phép và không được phép xuất hiện trên TikTok để mọi người có được trải nghiệm thân thiện, an toàn và thú vị trên nền tảng. Nếu tin nhắn trực tiếp có chứa nội dung vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi, tin nhắn đó có thể tự động bị xóa hoặc gắn cờ để đội ngũ An toàn của chúng tôi xem xét thêm.

Nếu một tin nhắn trực tiếp vi phạm Hướng dẫn cộng đồng, chúng tôi có thể:
• Gửi cảnh báo trong ứng dụng khi nội dung của bạn lần đầu tiên vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi.
• Cấm vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu đó là vi phạm đối với chính sách không dung thứ. Chúng tôi cũng có thể chặn thiết bị để ngăn bạn tạo tài khoản trong tương lai.
• Đình chỉ khả năng gửi tin nhắn trực tiếp của tài khoản trong một khoảng thời gian (thường là từ 24 đến 48 giờ), tùy vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm lần này và các vi phạm trước đó.
• Giới hạn tài khoản của bạn ở trạng thái chỉ xem (thường là từ 72 giờ đến tối đa một tuần). Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn không thể gửi tin nhắn trực tiếp.
• Xin lưu ý rằng tài khoản của bạn có thể bị cấm vĩnh viễn nếu vi phạm nhiều lần. Điều này có nghĩa là nếu bạn vẫn tiếp tục vi phạm, tài khoản của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Tìm hiểu thêm về vi phạm nội dung và quy định cấm và cách báo cáo một tin nhắn trực tiếp.

Lưu ý: Tin nhắn trực tiếp trên TikTok được mã hóa cả trong quá trình truyền dữ liệu và khi lưu trữ. Hiện tại, chúng tôi chưa có tính năng mã hóa toàn diện. Chúng tôi ưu tiên đảm bảo rằng người dùng nhỏ tuổi luôn nhận được trải nghiệm an toàn khi sử dụng TikTok. Cũng giống như nhiều công ty, chúng tôi luôn có khả năng giải mã dữ liệu của người dùng để thực hiện quy trình pháp lý hợp lệ và thực thi Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi, đồng thời thường xuyên phát hành Báo cáo minh bạch để giúp người dùng nắm rõ hoạt động này. Chúng tôi luôn duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng chỉ những nhân viên được ủy quyền hợp lệ và chứng minh được nhu cầu truy cập để thực hiện công việc mới có quyền truy cập vào một số dữ liệu được giải mã như thông tin liên hệ hoặc tin nhắn trực tiếp.


Trang này có hữu ích không?