Tin nhắn trực tiếp

Lựa chọn nội dung


Giới thiệu về tin nhắn trực tiếp  •  Gửi tin nhắn trực tiếp  •  Chia sẻ nội dung thông qua tin nhắn trực tiếp  •  Đi đến tin nhắn trực tiếp của bạn  •  Quản lý các cuộc hội thoại tin nhắn trực tiếp  •  Thay đổi cài đặt quyền riêng tư


Giới thiệu về tin nhắn trực tiếp trên TikTok


Tính năng tin nhắn trực tiếp cho phép bạn gửi tin nhắn tới người khác trên TikTok.
Một số điều cần biết về tin nhắn trực tiếp:
• Tính năng tin nhắn trực tiếp trên TikTok chỉ dành cho những chủ tài khoản đã đăng ký đủ 16 tuổi trở lên. Phụ huynh và người chăm sóc có thể thiết đặt hạn chế đối với tính năng này thông qua tính năng Gia đình Thông minh. Tìm hiểu thêm về Gia đình Thông minh.
• Không thể chia sẻ các video riêng tư. Nếu nhà sáng tạo video thay đổi trạng thái video từ công khai thành riêng tư sau khi bạn chia sẻ video đó trong một tin nhắn, video đó sẽ không có sẵn và bạn sẽ không thể xem được video đó.
• Bạn có thể lựa chọn những người có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn trong phần cài đặt quyền riêng tư.
Xin lưu ý rằng nếu bạn cập nhật cài đặt tin nhắn trực tiếp của mình thành Không ai cả, thì bạn sẽ không thể nhận được tin nhắn trực tiếp. Bạn vẫn có thể truy cập lịch sử cuộc trò chuyện của mình trong phần Tin nhắn trực tiếp trong Hộp thư đến của bạn, nhưng bạn sẽ không nhận được tin nhắn trực tiếp mới trong các cuộc trò chuyện đó.


Gửi tin nhắn trực tiếp


Cách gửi tin nhắn trực tiếp cho người khác trên TikTok:
1. Nhấn vào Hộp thư đến ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Nhấn vào biểu tượng máy bay ở phía trên bên phải Hộp thư đến của bạn.
3. Từ đây:
   ༚ Nếu bạn follow người khác và người đó cũng follow bạn, bạn có thể nhấn vào tên của họ để gửi tin nhắn trực tiếp.
   ༚ Nếu bạn follow người khác nhưng người đó không follow bạn, hãy nhấn vào biểu tượng + ở phía trên bên phải, sau đó nhấn vào tên người đó để gửi tin nhắn trực tiếp.
Nếu bạn follow người khác trên TikTok và họ cũng follow bạn, bạn cũng có thể gửi cho họ tin nhắn trực tiếp bằng cách truy cập hồ sơ của họ và nhấn vào Tin nhắn.


Chia sẻ nội dung thông qua tin nhắn trực tiếp


Cách chia sẻ một video đăng trên TikTok:
1. Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở bên phải video mà bạn muốn chia sẻ.
2. Từ đây:
   ༚ Bên dưới phần Gửi đến, nhấn vào ảnh hồ sơ của người dùng bạn muốn chia sẻ video.
   ༚ Dưới phần Chia sẻ với, nhấn vào Tin nhắn. Sau đó nhấn vào vòng tròn bên cạnh người mà bạn muốn chia sẻ video và nhấn Gửi. Bạn có thể chọn nhiều người để chia sẻ video.

Lưu ý: Không thể chia sẻ các video riêng tư. Nếu nhà sáng tạo video thay đổi trạng thái video từ công khai thành riêng tư sau khi bạn chia sẻ video đó trong một tin nhắn, video đó sẽ không có sẵn và bạn sẽ không thể xem được video đó.

Cách chia sẻ hiệu ứng, hashtag, hoặc âm thanh:
1. Tìm hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh mà bạn muốn chia sẻ.
   ༚ Để tìm kiếm, hãy nhấn vào Khám phá ở cuối màn hình và nhập nội dung bạn đang tìm kiếm vào thanh tìm kiếm.
   ༚ Bạn cũng có thể nhấn trực tiếp vào hiệu ứng, hashtag hoặc âm thanh từ video để chia sẻ.
2. Nhấn vào mũi tên ở phía trên bên phải.
3. Từ đây:
   ༚ Bên dưới phần Gửi đến, nhấn vào ảnh hồ sơ của người dùng mà bạn muốn chia sẻ.
   ༚ Dưới phần Chia sẻ với, nhấn vào Tin nhắn. Sau đó nhấn vào vòng tròn bên cạnh người mà bạn muốn chia sẻ và nhấn Gửi. Bạn có thể chọn nhiều người để chia sẻ.


Đi đến tin nhắn trực tiếp của bạn


1. Nhấn vào Hộp thư đến ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Nhấn vào biểu tượng máy bay ở phía trên bên phải Hộp thư đến của bạn.


Quản lý cuộc trò chuyện tin nhắn trực tiếp


Cách xóa hoặc tắt tiếng một cuộc trò chuyện:
Bạn có thể xóa hoặc tắt tiếng thông báo cho một cuộc trò chuyện khỏi danh sách tin nhắn của mình. Nếu bạn xóa cuộc trò chuyện thì chỉ có thể xóa từ phía bạn. Người mà bạn gửi tin nhắn vẫn có thể xem tin nhắn đó.
1. Nhấn vào Hộp thư đến ở phía dưới cùng của màn hình.
2. Nhấn vào biểu tượng máy bay ở phía trên bên phải Hộp thư đến của bạn.
3. Vuốt sang trái (iOS) hoặc nhấn và giữ (Android) và nhấn vào Xóa để xóa cuộc trò chuyện hoặc Tắt tiếng để ngừng nhận thông báo.

Bạn cũng có thể tắt tiếng cuộc trò chuyện bằng cách nhấn vào tên người dùng hoặc ảnh hồ sơ từ danh sách tin nhắn trực tiếp của bạn, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm ở phía trên bên phải. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển bên cạnh phần Tắt tiếng thông báo để bật hoặc tắt.

Cách báo cáo một cuộc trò chuyện hoặc chặn ai đó:
• Báo cáo tin nhắn trực tiếp. Nếu bạn nhận được một tin nhắn không tuân thủ Hướng dẫn Cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo tin nhắn đó cho chúng tôi. Tìm hiểu cách báo cáo tin nhắn trực tiếp.
• Chặn ai đó trên TikTok. Bạn cũng có thể chặn ai đó để họ không thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn hoặc xem video của bạn trên TikTok. Tìm hiểu cách chặn người khác trên TikTok.


Thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho tin nhắn trực tiếp


Cách thay đổi những người có thể gửi cho bạn tin nhắn trực tiếp:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Tin nhắn trực tiếp.
5. Chọn người mà bạn muốn cho phép họ gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn.
Xin lưu ý rằng nếu bạn cập nhật cài đặt tin nhắn trực tiếp của mình thành Không ai cả, thì bạn sẽ không thể nhận được tin nhắn trực tiếp. Bạn vẫn có thể truy cập lịch sử cuộc trò chuyện của mình trong phần Tin nhắn trực tiếp trong Hộp thư đến của bạn, nhưng bạn sẽ không nhận được tin nhắn trực tiếp mới trong các cuộc trò chuyện đó.


Bài viết này có hữu ích không?