Trung tâm Trợ giúp - Bình luận

Đi đến một mục

Bình luận trên video của người khácGhim bình luận trên video của bạnXem hoặc chỉnh sửa cài đặt bình luận trên video của bạnThêm bộ lọc bình luận cho các video do bạn đăngXóa bình luậnBình luận trên video của người khác


Cách đăng bình luận trên một video:
1. Đi đến video mà bạn muốn bình luận.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở bên phải của video.
3. Nhấn vào Thêm bình luận, sau đó nhập bình luận của bạn.
4. Nhấn Gửi.

Nếu nội dung bình luận có thể bị xem là không phù hợp, màn hình sẽ hiện một lời nhắc để hỏi bạn có muốn xem xét lại việc đăng bình luận này hay không. Hãy nhớ rằng, bình luận không phù hợp có thể bị gỡ bỏ.


Ghim bình luận trên video của bạn


Khi bạn ghim một bình luận, đó sẽ là bình luận đầu tiên mà mọi người nhìn thấy trên video của bạn.
Cách ghim hoặc bỏ ghim một bình luận trên video của bạn:

1. Đi đến bình luận trên video của bạn.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn ghim hoặc bỏ ghim, sau đó nhấn vào Ghim bình luận hoặc Bỏ ghim bình luận.

Cách thay thế một bình luận đã ghim trên video của bạn:
1. Đi đến bình luận trên video của bạn.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn thay thế cho bình luận đã ghim của mình, sau đó nhấn Ghim và thay thế.

Một số điều cần nhớ khi ghim bình luận:
•  Mỗi lần, bạn chỉ có thể ghim một bình luận. Nếu bạn muốn ghim một bình luận khác, bạn có thể thay thế bình luận hiện tại.
•  Bạn có thể ghim bình luận của chính mình hoặc của bất kỳ người nào khác trên video của bạn.
Khi bạn ghim một bình luận, đó sẽ là bình luận đầu tiên mà mọi người nhìn thấy trên video của bạn.


Xem hoặc chỉnh sửa cài đặt bình luận trên video của bạn


Cách thay đổi cài đặt bình luận video mặc định:
1. Nhấn vào Tôi ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc trên bên phải.
3. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Bình luận.
4. Bên dưới mục Ai có thể bình luận trên video của bạn, hãy chọn một cài đặt bình luận:
 •  Tất cả mọi người
 •  Bạn bè: Những follower mà bạn cũng follow họ
 •  Không ai cả
Khi đăng video mới, bạn cũng có thể chọn Cho phép bình luận trên trang đăng tải.

Cách thay đổi cài đặt bình luận cho một video:
1. Đi đến video mà bạn muốn thay đổi.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở bên phải của video.
3. Nhấn vào Cài đặt Quyền riêng tư. Bạn có thể phải vuốt sang trái để xem các cài đặt Quyền riêng tư.
4. Nhấn vào phía bên phải của mục Cho phép bình luận để bật hoặc tắt bình luận.
Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ để xóa một số bình luận trên video của mình.


Thêm bộ lọc bình luận cho các video do bạn đăng


Cách lọc tất cả các bình luận:
1. Nhấn vào Tôi ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc trên bên phải.
3. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Bình luận.
4. Bên dưới mục Bộ lọc bình luận, nhấn vào phía bên phải của mục Lọc tất cả các bình luận để bật hoặc tắt tính năng này.
Nếu bạn bật Lọc tất cả các bình luận thì các bình luận trên video của bạn sẽ bị ẩn đi, trừ những bình luận được bạn phê duyệt.

Cách lọc bình luận rác và phản cảm:
1. Nhấn vào Tôi ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ..., ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Bình luận.
4. Bên dưới phần Bộ lọc bình luận, nhấn vào phía bên phải của mục Lọc bình luận rác và phản cảm để bật hoặc tắt tính năng này.

Cách lọc bình luận bằng từ khóa:
1. Nhấn vào Tôi ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ..., ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Bình luận.
4. Bên dưới mục Bộ lọc bình luận, nhấn vào phía bên phải của mục Lọc từ khóa để bật hoặc tắt tính năng này.
5. Nhấn vào Thêm từ khóa rồi nhập các từ khóa cần lọc.
Nếu bạn bật Thêm từ khóa thì các bình luận trên video của bạn có chứa những từ khóa này sẽ bị ẩn đi, trừ những bình luận được bạn phê duyệt.
Cũng như việc bạn có thể dùng các công cụ để xóa một số bình luận trên video của mình, người dùng khác cũng có thể lựa chọn xóa bình luận bạn đăng trên video của họ.

Cách xem lại các bình luận đã lọc của bạn
1. Nhấn vào Tôi ở góc dưới bên phải để truy cập hồ sơ của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng ..., ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Bình luận.
4. Bên dưới mục Quản lý bình luận, nhấn vào Xem lại các bình luận đã lọc.
5. Nhấn Phê duyệt hoặc Xóa bên dưới bình luận mà bạn muốn xem lại.


Xóa bình luận


Cách xóa bình luận do bạn đăng hoặc bình luận được đăng trên video của bạn:
1. Trên video, nhấn vào biểu tượng ... ở phía bên phải để đi đến bình luận.
2. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn xóa.
3. Nhấn vào Xóa.

Cách xóa bình luận hàng loạt trên video của bạn:
1. Trên video, nhấn vào biểu tượng ... ở phía bên phải để đi đến bình luận.
2. Nhấn và giữ bình luận hoặc nhấn vào biểu tượng hình bút chì ở góc trên bên trái.
3. Nhấn vào Quản lý nhiều bình luận.
4. Nhấn vào bên cạnh những bình luận mà bạn muốn xóa. Bạn có thể chọn tối đa 100 bình luận.
Nhấn vào Xóa, sau đó nhấn Xóa để xác nhận.

Bài viết này có hữu ích không?