Nhãn dán TikTok

Nhảy đến mục


Nhãn dán TikTok là gì?Cách tạo bộ nhãn dán trên TikTokCách quản lý bộ nhãn dán của bạnNhãn dán TikTok là gì?


Với Nhãn dán TikTok, bạn có thể tải lên nhãn dán do mình thiết kế và tạo bộ nhãn dán để sử dụng khi nhắn tin trực tiếp trên TikTok.

Lưu ý: Bạn phải đủ 18 tuổi thì mới có thể tải bộ nhãn dán lên. Nếu dưới 18 tuổi, bạn cần xác nhận rằng bạn đã được cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép trong Điều khoản dịch vụ.


Cách tạo bộ nhãn dán trên TikTok


Bạn có thể tạo bộ nhãn dán bằng cách truy cập TikTok WebApp trên máy tính.

Lưu ý: Tính năng này không khả dụng trên ứng dụng di động.

Để tải nhãn dán lên:
1. Trong trình duyệt trên máy tính, hãy truy cập vào trang www.tiktok.com/stickers và đăng nhập vào tài khoản TikTok của bạn.
2. Nhấp vào Tạo bộ mới hoặc Tạo từ menu bên, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để chọn loại nhãn dán. Bạn có thể chọn Tĩnh hoặc Động.
3. Chọn và tải nhãn dán lên từ máy tính mà bạn muốn chứa bộ nhãn dán này. Nếu chọn Động, bạn cũng phải tải lên một hình thu nhỏ.
Bạn có thể tải lên:
  ༚ Tối đa 24 nhãn dán mỗi bộ.
  ༚ Tập tin APNG, GIF, WebP, PNG và JPEG.
  ༚ Tối đa 3MB mỗi tập tin.
  ༚ Tập tin có tỷ lệ 1:1.
4. Nhập tên cho từng nhãn dán. Giới hạn ký tự là 16. Bạn cũng có thể sắp xếp lại thứ tự, xóa và xem trước bộ nhãn dán.
5. Sau khi bạn đã tải lên thành công tất cả các nhãn dán, hãy nhấp vào Tiếp để tiếp tục. Hoặc bạn có thể nhấp vào Lưu bản nháp để hoàn tất sau.
6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm tên, ảnh bìa và nội dung mô tả cho bộ nhãn dán. Nhấp vào Tiếp để tiếp tục.
7. Xem lại bộ nhãn dán của bạn và Điều khoản dịch vụ, đồng thời xác nhận quyền sở hữu bản quyền.
8. Nhấp vào Gửi để hoàn tất.

Sau khi bạn gửi, chúng tôi sẽ xem xét bộ nhãn dán của bạn để đảm bảo tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể thay đổi bộ nhãn dán của mình nếu cần. Bạn sẽ nhận được thông báo khi bộ nhãn dán được phê duyệt và đăng. Sau khi được đăng, người dùng có thể truy cập vào bộ nhãn dán từ hồ sơ công khai của bạn hoặc bảng nhãn dán trong tin nhắn trực tiếp.


Cách quản lý bộ nhãn dán của bạn


Bạn có thể quản lý bộ nhãn dán của mình từ tài khoản TikTok trong trình duyệt trên máy tính. Tại đây, bạn có thể kiểm tra trạng thái của bộ nhãn dán, chỉnh sửa, thu hồi, xóa và xem các bộ nhãn dán hiện có của mình.

Để quản lý bộ nhãn dán TikTok:
1. Trong trình duyệt trên máy tính, hãy truy cập vào trang www.tiktok.com/stickers/manage và đăng nhập vào tài khoản TikTok của bạn.
2. Để chỉnh sửa bộ nhãn dán, hãy nhấp vào Chỉnh sửa bên dưới cột Hành động. Sau đó, bạn có thể thay đổi nhãn dán của mình và gửi lại để xét duyệt.
3. Để thu hồi bộ nhãn dán đã gửi, hãy nhấp vào Thu hồi bên dưới cột Hành động.
4. Để xóa bộ nhãn dán đã gửi, hãy nhấp vào Xóa bên dưới cột Hành động. Vui lòng lưu ý rằng bộ nhãn dán sẽ bị xóa vĩnh viễn.Trang này có hữu ích không?