Stitch

Lựa chọn nội dung


Giới thiệu về Stitch  •  Stitch với video của người khác  •  Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Stitch cho tất cả các video của bạn  •  Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Stitch cho một trong các video của bạn


Giới thiệu về Stitch


Stitch là công cụ sáng tạo cho phép bạn kết hợp một video khác trên TikTok với video bạn đang tạo. Nếu bạn cho phép người khác Stitch với video của bạn, họ có thể sử dụng một phần video của bạn để lồng ghép vào video của họ.
Xin lưu ý, bạn phải có tài khoản công khai để cho phép người khác Stitch với video của bạn.

Trong phần cài đặt, bạn có thể lựa chọn những ai có thể Stitch với video của bạn:
Trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản, bạn có thể chọn những ai có thể Stitch với video của bạn:
•  Mọi người: Nếu bạn chọn Mọi người và bạn đã bật tính năng Stitch, thì bất kỳ ai cũng có thể Stitch với video của bạn.
•  Bạn bè: Nếu bạn chọn Bạn bè và bạn đã bật tính năng Stitch, thì chỉ bạn bè của bạn mới có thể Stitch với video của bạn. Bạn bè là những người trên TikTok mà bạn follow và họ cũng follow bạn.
Bạn cũng có thể tắt Stitch đồng thời trên tất cả các video hiện có của mình trong cài đặt quyền riêng tư. Điều này có nghĩa là bạn không phải truy cập riêng lẻ từng video để tắt Stitch.

Bạn có thể bật hoặc tắt Stitch cho từng video của mình:
Bạn có thể bật hoặc tắt Stitch trước khi đăng video hoặc bật/tắt Stitch cho video hiện có.
•  Nếu bạn bật Stitch: Nhóm người mà bạn đã chọn trong cài đặt Stitch cho tất cả video của bạn đều có thể Stitch với video này. Ví dụ: nếu bạn chọn chỉ cho phép Bạn bè Stitch với tất cả các video của bạn, thì nếu bạn bật Stitch cho một video, chỉ Bạn bè của bạn mới có thể Stitch với video này.
•  Nếu bạn tắt Stitch: Người khác không thể Stitch với video của bạn.

Những điều cần biết khi bạn cho phép người khác Stitch với video của bạn:
•  Cài đặt quyền riêng tư của một người sẽ quyết định những ai có thể xem, bình luận, tải về hoặc tương tác với video Stitch.
•  Video Stitch sẽ chỉ xuất hiện trên hồ sơ của người quay Stitch. Video gốc của bạn sẽ chỉ xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn.
•  Nếu bạn cho phép người khác Stitch với video của mình nhưng sau đó thay đổi cài đặt để giới hạn những người có thể sử dụng video của bạn hoặc bạn xóa video của mình, thì mọi bản Stitch hiện có mà đã tạo trước đó sẽ vẫn còn trên TikTok. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối lo ngại nào, bạn có thể báo cáo video.

Nếu bạn dưới 18 tuổi:
Vui lòng xem cài đặt Riêng tư và An toàn dành cho người dùng dưới 18 tuổi để biết thêm thông tin chi tiết về cài đặt Stitch của bạn.


Stitch với video của người khác


1. Nhấn vào biểu tượng mũi tên ở bên phải video mà bạn muốn Stitch.
2. Nhấn vào Stitch ở phía dưới.
3. Chọn phần video bạn muốn Stitch, sau đó nhấn Tiếp.
4. Nhấn vào các tùy chọn quay phim ở phía bên phải.
5. Nhấn vào nút màu đỏ để bắt đầu và dừng bản ghi của bạn, rồi nhấn vào dấu kiểm.
6. Chỉnh sửa video của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp.
7. Điều chỉnh cài đặt của bạn, viết chú thích rồi nhấn vào Đăng.
Lưu ý: Không phải tất cả video đều bật Stitch.


Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Stitch cho tất cả video của bạn


Chọn những ai có thể Stitch với video của bạn:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Stitch.
5. Bên dưới mục Những ai có thể Stitch với video của bạn, hãy chọn những người mà bạn muốn cho phép Stitch.


Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Stitch cho một trong các video của bạn


Trước khi bạn đăng video:
Trong bước cuối cùng trước khi đăng video, bạn có thể lựa chọn xem có muốn người khác Stitch với video này hay không.
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở cạnh mục Cho phép Stitch để bật hoặc tắt tính năng này.

Đối với một video hiện có:
1. Đi đến video mà bạn muốn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy các video trên hồ sơ của mình.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt quyền riêng tư ở phía dưới.
4. Bên cạnh mục Cho phép Stitch, nhấn vào biểu tượng khóa chuyển để bật hoặc tắt tính năng này.Trang này có hữu ích không?