Vi phạm nội dung và quy định cấm

Truy cập nhanh một mục

Quy trình kiểm duyệt nội dung hoạt động như thế nào trên TikTok  •  Điều gì xảy ra nếu video TikTok của bạn đang được xét duyệt?  •  Điều gì xảy ra với tài khoản TikTok nếu nội dung của bạn bị gắn cờ hoặc bị báo cáo  •  Cần làm gì nếu video bị xóa hay tài khoản của bạn bị hạn chế hoặc bị cấm


Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi đưa ra hướng dẫn về những nội dung được phép và không được phép xuất hiện trên TikTok để mọi người có được trải nghiệm thân thiện, an toàn và thú vị trên nền tảng này.Chúng tôi đã phát triển các công cụ và công nghệ để xác định và xóa những nội dung gây hại và hành động vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi. Những công cụ này giúp chúng tôi nâng cao sự an toàn của cộng đồng và duy trì tính toàn vẹn cho nền tảng.


Quy trình kiểm duyệt nội dung hoạt động như thế nào trên TikTok


Trước tiên, nội dung trên TikTok sẽ được kiểm duyệt bằng công nghệ có chức năng xác định và gắn cờ các nội dung có khả năng vi phạm chính sách, chẳng hạn như nội dung khỏa thân của người lớn, bạo lực và phản cảm. Sau khi xác định rằng nội dung vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động xóa hoặc gắn cờ nội dung đó để đội ngũ An toàn của chúng tôi xem xét thêm.


Điều gì xảy ra nếu video TikTok của bạn đang được xét duyệt?


Đội ngũ An toàn của chúng tôi sẽ xét duyệt nội dung hoặc video TikTok của bạn để xác định xem nội dung hoặc video đó có vi phạm bất kỳ Hướng dẫn cộng đồng nào hay không. Chúng tôi có thể tiến hành quy trình này khi bạn tải lên một video, nếu video trở nên thịnh hành hoặc nếu video bị báo cáo.

Nếu chúng tôi xác định có vi phạm:
•  Chúng tôi sẽ xóa video và thông báo lý do cho bạn.
•  Chúng tôi sẽ cho bạn cơ hội khiếu nại đối với việc xóa video này ngay trên ứng dụng.

Nếu chúng tôi không xác định được vi phạm:
•  Video của bạn sẽ được đăng trên TikTok.
•  Nếu sau này video của bạn bị báo cáo hoặc bị gắn cờ, chúng tôi vẫn có thể xóa video đó do vi phạm Hướng dẫn cộng đồng.


Điều gì xảy ra với tài khoản TikTok nếu nội dung của bạn bị gắn cờ hoặc bị báo cáo


Hệ thống vi phạm của chúng tôi đếm số lần bạn vi phạm và ra quyết định dựa trên mức độ nghiêm trọng và tần suất vi phạm. Nếu bạn vi phạm, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hậu quả của vi phạm trong phần Cập nhật tài khoản thuộc Hộp thư của bạn. Nếu vi phạm thường xuyên hơn, bạn sẽ nhận thêm nhiều hình phạt, bao gồm đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Bạn cũng có thể xem hồ sơ vi phạm của mình trong Hộp thư.

Vi phạm lần đầu trên tài khoản TikTok của bạn
Khi bạn vi phạm lần đầu:
•  Chúng tôi sẽ gửi cảnh báo trong ứng dụng khi nội dung của bạn lần đầu tiên vi phạm Hướng dẫn cộng đồng.
•  Nếu đó là vi phạm chính sách không dung thứ, bạn sẽ bị cấm tự động. Chúng tôi cũng có thể chặn thiết bị để ngăn bạn tạo tài khoản trong tương lai.

Vi phạm nhiều lần trên tài khoản TikTok của bạn
Sau khi bạn vi phạm lần đầu, chúng tôi có thể tiến hành một hoặc nhiều hành động sau đây.

Cấm tạm thời:
•  Tùy vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm lần này cùng các vi phạm trước đó, tài khoản của bạn có thể bị đình chỉ khả năng thực hiện một số hành động trên nền tảng. Ví dụ: chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu tài khoản của bạn bị đình chỉ thực hiện một hoặc nhiều hành động sau đây: tải video lên, bình luận, gửi tin nhắn trực tiếp (DM) hoặc chỉnh sửa hồ sơ, bắt đầu phát LIVE, v.v. trong một khoảng thời gian (thường là từ 24 đến 48 giờ).
•  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giới hạn tài khoản của bạn ở trạng thái chỉ xem (thường là từ 72 giờ đến một tuần). Điều này có nghĩa là tài khoản của bạn không thể đăng, gửi tin nhắn trực tiếp (DM) hoặc tương tác với nội dung trong suốt thời gian đó.

Cấm vĩnh viễn:
•  Sau khi bạn vi phạm vài lần, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng tài khoản của bạn có thể bị cấm vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là nếu bạn vẫn tiếp tục vi phạm, tài khoản của bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn trên TikTok.
•  Nếu tài khoản của bạn bị cấm, bạn sẽ nhận được thông báo cấm ở lần tiếp theo mở ứng dụng cho bạn biết về thay đổi tài khoản này.

Một số điều quan trọng cần biết về vi phạm:
•  Nếu bạn vi phạm các chính sách không dung thứ của chúng tôi, chẳng hạn như đăng tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, tài khoản của bạn sẽ tự động bị cấm vĩnh viễn. Chúng tôi cũng có thể chặn thiết bị để ngăn bạn tạo tài khoản trong tương lai.
•  Theo thời gian, các vi phạm tích lũy sẽ dần dần hết hạn trong hồ sơ của bạn.


Cần làm gì nếu video bị xóa hay tài khoản của bạn bị hạn chế hoặc bị cấm


Nếu bạn cho rằng video của bạn không đáng bị xóa hoặc tài khoản của bạn không đáng bị hạn chế hoặc bị cấm, bạn có thể gửi khiếu nại ngay trên ứng dụng.
Nếu chúng tôi xác định rằng nội dung hoặc tài khoản của bạn cần được khôi phục:
•  Nội dung hoặc tài khoản đó sẽ được khôi phục (trừ khi bạn đã xóa tài khoản hoặc nội dung đó).
•  Hình phạt sẽ được xóa bỏ và không ảnh hưởng đến tài khoản từ nay về sau.


Trang này có hữu ích không?