Vi phạm nội dung và quy định cấm

Truy cập nhanh mục


Về việc kiểm duyệt nội dung trên TikTok  •  TikTok phát hiện hành vi vi phạm và thực thi Nguyên tắc Cộng đồng của mình bằng cách nào?  •  Điều gì sẽ xảy ra nếu nội dung trên TikTok của bạn đang được xét duyệt?  •  Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản TikTok của bạn nếu nội dung của bạn bị gỡ bỏ?  •  Khi nào thì TikTok cấm tài khoản vĩnh viễn?  •  Làm thế nào để bạn biết tài khoản TikTok của mình bị cấm vĩnh viễn?  •  Cảnh cáo vi phạm đối với tài khoản TikTok của bạn có hết hạn không?  •  Cách truy cập tài khoản TikTok của bạn sau khi bị cấm  •  Cách khiếu nại nếu nội dung của bạn bị gỡ bỏ hoặc tài khoản TikTok của bạn bị cấm  •  Bạn có thể tạo tài khoản TikTok mới sau khi bị cấm không?  
  TikTok thực thi Nguyên tắc Cộng đồng đối với tài khoản chính phủ, chính trị gia và tin tức bằng cách nào?

Về việc kiểm duyệt nội dung trên TikTok


Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi đưa ra hướng dẫn về những nội dung được phép và không được phép xuất hiện trên TikTok để mọi người có được trải nghiệm thân thiện, an toàn và thú vị trên nền tảng. Chúng tôi đã phát triển các công cụ và công nghệ để xác định và gỡ bỏ những nội dung gây hại và hành vi vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi. Những công cụ này giúp chúng tôi nâng cao sự an toàn của cộng đồng và duy trì tính toàn vẹn cho nền tảng.


TikTok phát hiện hành vi vi phạm và thực thi Nguyên tắc Cộng đồng của mình bằng cách nào?


Chúng tôi sử dụng quy trình đánh giá tự động và do con người tiến hành để phát hiện và áp dụng biện pháp với những hành vi vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của mình. Nếu phát hiện hành vi vi phạm, chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung đó và chủ tài khoản sẽ được thông báo. Nếu chúng tôi phát hiện hành vi vi phạm và gỡ bỏ nội dung đó, chủ tài khoản sẽ được thông báo.


Điều gì sẽ xảy ra nếu nội dung trên TikTok của bạn đang được xét duyệt?


Nếu nội dung trên TikTok của bạn đang được xét duyệt, nội dung đó sẽ được đội ngũ Tin cậy và an toàn của chúng tôi xét duyệt để xác định xem có nên gỡ bỏ hay hủy điều kiện được xuất hiện trên bảng tin Dành cho bạn hay không theo Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi. Điều này có thể xảy ra khi bạn tải lên nội dung có độ phổ biến cao hoặc nếu nội dung bị báo cáo.

Nếu chúng tôi xác định có vi phạm:
•  Chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung và thông báo cho bạn biết lý do.
•  Bạn có quyền khiếu nại quyết định này.


Điều gì sẽ xảy ra với tài khoản TikTok của bạn nếu nội dung của bạn bị gỡ bỏ?


Nếu bạn đăng nội dung vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hậu quả trong phần Cập nhật tài khoản trong Hộp thư của bạn. Bạn có thể xem lịch sử vi phạm của mình trong Trạng thái tài khoản.

Hệ thống của chúng tôi đếm số lần tài khoản của bạn vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng. Đối với mỗi hành vi vi phạm đó, bạn sẽ nhận cảnh cáo cho tài khoản của mình. Chúng tôi đếm số lần cảnh cáo theo khu vực chính sách được liệt kê trong Nguyên tắc Cộng đồng (ví dụ: an toàn và lịch sự) hoặc theo tính năng (ví dụ: bình luận hoặc tin nhắn trực tiếp) và tài khoản của bạn sẽ nhận cảnh cáo dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm chính sách. Chúng tôi sẽ đếm số lần cảnh cáo cho đến khi tài khoản của bạn đạt ngưỡng bị cấm vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ thông báo nếu bạn có nguy cơ bị cấm cao.

Đối với hành vi vi phạm nhiều lần hoặc tùy vào mức độ nghiêm trọng của một hành vi vi phạm, chúng tôi có thể sẽ cấm vĩnh viễn tài khoản của bạn. Trong một số trường hợp, với những hành vi vi phạm khi sử dụng một số tính năng như LIVE hoặc tin nhắn trực tiếp, chúng tôi có thể sẽ tạm thời hạn chế quyền sử dụng tính năng này trong khi xem xét nội dung của bạn để đảm bảo bạn không vi phạm lại ngay lập tức.Khi nào thì TikTok cấm tài khoản vĩnh viễn?


Chúng tôi có thể sẽ cấm tài khoản vĩnh viễn nếu xác định bạn vi phạm Nguyên tắc Cộng đồngĐiều khoản dịch vụ của chúng tôi như sau:
1. Bạn không đáp ứng độ tuổi tối thiểu hoặc yêu cầu khác theo quy định trong Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.
2. Tài khoản của bạn mạo danh người khác hoặc thực thể khác để lừa gạt.
3. Tài khoản của bạn có hành vi vi phạm nghiêm trọng:
   ༚  Đăng, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho người khác lan truyền nội dung về bóc lột thanh niên hoặc lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).
   ༚  Khuyến khích hoặc đe dọa bạo lực.
   ༚  Đăng hoặc khuyến khích nội dung mô tả hành vi tình dục không có sự đồng thuận như hiếp dâm hoặc quấy rối.
   ༚  Đăng nội dung tạo điều kiện cho nạn buôn người.
   ༚  Đăng nội dung mô tả hành vi tra tấn thực tế.
   ༚  Tạo hoặc sử dụng tài khoản TikTok khác để cố ý tránh hạn chế hoặc lệnh cấm vĩnh viễn đối với tài khoản kia.
4. Tài khoản của bạn đã đạt ngưỡng cảnh cáo vì nhiều lần vi phạm chính sách hoặc tính năng.
5. Nhiều lần vi phạm Chính sách về quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.


Làm thế nào để bạn biết tài khoản TikTok của mình bị cấm vĩnh viễn?


Nếu tài khoản của bạn bị cấm, bạn sẽ nhận được thông báo cấm trên biểu ngữ khi bạn muốn đăng nhập. Bạn cũng có thể kiểm tra hành vi vi phạm của mình trong phần Trạng thái tài khoản trong Hộp thư qua thông báo trên biểu ngữ.


Cảnh cáo vi phạm đối với tài khoản TikTok của bạn có hết hạn không?


Cảnh cáo đối với tài khoản TikTok của bạn sẽ hết hạn sau 90 ngày và sẽ không còn được cân nhắc để cấm tài khoản vĩnh viễn.


Cách truy cập tài khoản TikTok của bạn sau khi bị cấm


Nếu tài khoản của bạn bị cấm, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản để gửi khiếu nại và tải xuống dữ liệu cá nhân của mình. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn sau một khoảng thời gian theo luật pháp hiện hành và chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi. Sau khi xóa, tài khoản của bạn sẽ không còn sử dụng được nữa.


Cách khiếu nại nếu nội dung của bạn bị gỡ bỏ hoặc tài khoản TikTok của bạn bị cấm


Nếu bạn cho rằng nội dung hay tài khoản của mình đã bị gỡ bỏ do nhầm lẫn, bạn có thể khiếu nại quyết định này.

Nếu khiếu nại của bạn được phê duyệt:
• Nội dung hoặc tài khoản của bạn sẽ được khôi phục (trừ khi bạn đã xóa tài khoản hoặc nội dung đó).
• Cảnh cáo sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn.
Lưu ý: Việc xóa nội dung của bạn sẽ không xóa cảnh cáo, đồng thời chúng tôi cũng có thể sẽ vẫn ban hành cảnh cáo sau khi bạn xóa nội dung vi phạm.


Bạn có thể tạo tài khoản TikTok mới sau khi bị cấm không?


Bạn có thể tạo nhiều tài khoản trên TikTok. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ hạn chế hoặc cấm vĩnh viễn tài khoản của bạn nếu bạn tìm cách tránh hạn chế hoặc lệnh cấm đối với tài khoản khác do bạn sở hữu, bao gồm:
1. Tạo tài khoản mới sau khi tài khoản của bạn bị cấm do hành vi vi phạm nghiêm trọng.
2. Đăng nội dung vi phạm bằng tài khoản mới hoặc hiện có.
3. Lan truyền nội dung vi phạm thông qua nhiều tài khoản.
Biện pháp này được áp dụng cho đến khi tài khoản khác của bạn không còn bị hạn chế.


TikTok thực thi Nguyên tắc Cộng đồng đối với tài khoản chính phủ, chính trị gia và tin tức bằng cách nào?


Chúng tôi sử dụng cùng các biện pháp kiểm duyệt nội dung áp dụng cho Tài khoản chính phủ, chính trị gia và đảng phái chính trị và các tổ chức tin tức như khi chúng tôi áp dụng cho các tài khoản TikTok khác. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ gỡ bỏ mọi nội dung vi phạm và xóa vĩnh viễn tài khoản dù chỉ vi phạm nội dung nghiêm trọng một lần duy nhất, chẳng hạn như cho thấy hành vi bạo lực hoặc tra tấn thực tế. Tuy nhiên, do vai trò của các tài khoản công ích này trong quy trình dân sự và xã hội dân sự, nên chúng tôi thực thi những hạn chế tài khoản khác nhau nhằm duy trì cam kết của chúng tôi đối với nhân quyền và tự do thể hiện. Nếu đạt giới hạn cảnh cáo vi phạm đã được đề ra cho tất cả tài khoản, họ sẽ tạm thời không thể xuất hiện trên bảng tin Dành cho bạn và Đang follow trong 90 ngày.


Trong một số trường hợp khi tài khoản công ích có thể gây ra rủi ro đặc biệt cao cho sự an toàn công cộng, chẳng hạn như trong những giai đoạn bất ổn xã hội, bầu cử hoặc các môi trường xã hội và chính trị có rủi ro cao khác, chúng tôi có thể sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế khác. Nếu một tài khoản công ích đăng nội dung trong thời điểm có rủi ro cao và cổ xúy bạo lực, thù địch hay thông tin sai lệch vốn có thể làm ảnh hưởng đến quy trình dân sự hoặc góp phần gây ra thiệt hại thực tế, chúng tôi có thể sẽ cấm tài khoản đó đăng nội dung trong 7 đến 30 ngày, tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm và rủi ro tương ứng. Chúng tôi có thể sẽ tăng thời gian hạn chế nếu xác định rằng các hành động của chủ tài khoản cho thấy họ có khả năng tiếp tục vi phạm và an toàn công cộng vẫn có rủi ro cao. Chúng tôi cũng có thể sẽ cân nhắc đến hành vi bên ngoài TikTok khi đưa ra quyết định.
Trang này có hữu ích không?