Giới hạn đối tượng khán giả

Truy cập nhanh một mục

Cài đặt giới hạn đối tượng khán giả trên TikTok là gì?  •  Tại sao cần sử dụng cài đặt giới hạn đối tượng khán giả?  •  Ai có thể xem nội dung được gắn thẻ giới hạn đối tượng khán giả?  •  Cách để bật hoặc tắt cài đặt giới hạn đối tượng khán giảCài đặt giới hạn đối tượng khán giả trên TikTok là gì?


Giới hạn đối tượng khán giả trên TikTok cho phép nhà sáng tạo gắn thẻ nội dung của họ nếu nội dung đó có chứa các chủ đề mà họ không muốn đề xuất cho những người dưới 18 tuổi. Xin lưu ý rằng nội dung được gắn thẻ giới hạn đối tượng khán giả phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, cũng như vẫn phải trải qua quy trình kiểm định nội dung.


Tại sao cần sử dụng cài đặt giới hạn đối tượng khán giả?


Người dùng dưới 18 tuổi sẽ không thể truy cập nội dung được gắn thẻ giới hạn đối tượng khán giả, điều này sẽ giúp giới hạn khả năng hiển thị nội dung có thể không phù hợp cho tất cả mọi người. Ví dụ, nếu bạn đăng nội dung có chủ đề nhạy cảm hoặc chuyện cười người lớn, bạn có thể sẽ muốn sử dụng cài đặt này nhằm đảm bảo rằng nội dung đó tiếp cận đúng đối tượng khán giả dự định.


Ai có thể xem nội dung có gắn thẻ giới hạn đối tượng khán giả?


Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên để xem nội dung được gắn thẻ giới hạn đối tượng khán giả. Xin lưu ý, nếu bạn đã bật Chế độ hạn chế, bạn có thể sẽ không thấy nội dung giới hạn đối tượng khán giả.

Lưu ý: Nếu bạn đủ 18 tuổi trở lên, hãy chắn chắn rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản TikTok và đã khai báo ngày sinh trên tài khoản của mình để xem nội dung giới hạn đối tượng khán giả.


Cách để bật hoặc tắt cài đặt giới hạn đối tượng khán giả


Để gắn thẻ video trên TikTok của bạn là giới hạn đối tượng khán giả:
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Tùy chọn khác.
3. Bật hoặc tắt cài đặt Giới hạn đối tượng khán giả.
4. Xem lại các điều khoản và nhấn vào OK.
5. Thực hiện các thay đổi khác trên màn hình Đăng rồi nhấn vào Đăng để hoàn tất.

Để gắn thẻ phiên LIVE trên TikTok của bạn là giới hạn đối tượng khán giả:
1. Trên màn hình PHÁT LIVE, nhấn vào Cài đặt.
2. Bật hoặc tắt cài đặt Giới hạn đối tượng khán giả.
3. Xem lại các điều khoản và nhấn vào OK.
4. Thực hiện các thay đổi khác trên màn hình PHÁT LIVE rồi nhấn vào PHÁT LIVE để hoàn tất.Trang này có hữu ích không?