Auteursrechten

Ga naar een onderdeel


Wat is auteursrecht?  •   Auteursrechtelijke bescherming verkrijgen  •   Mag je auteursrechtelijk beschermde content van iemand anders op TikTok plaatsen zonder zijn of haar toestemming?  •   Wat te doen als er inbreuk op je auteursrechten is gemaakt op TikTok  •   Wat gebeurt er nadat een claim wegens inbreuk op auteursrechten is ingediend bij TikTok?  •   Wat te doen als je content ten onrechte is verwijderd wegens inbreuk op auteursrechten  •   Geeft TikTok waarschuwingen voor herhaalde inbreuken op auteursrechten?  •   Voorkomen dat je content wordt verwijderd wegens inbruek op auteursrechtenWat is auteursrecht?


Auteursrecht een wettelijk recht dat originele werken van auteurschap beschermt, zoals video's en muziek. Auteursrecht beschermt een originele uitdrukking van een idee (bijvoorbeeld de specifieke wijze waarop een video of muziek wordt uitgedrukt of gecreëerd), maar beschermt niet onderliggende ideeën of feiten.


Auteursrechtelijke bescherming verkrijgen


Als je een origineel werk maakt, krijg je gewoonlijk automatisch auteursrechtelijke bescherming.

Auteursrechtelijke bescherming geldt alleen voor originele uitingen. Het strekt zich niet uit tot ideeën, procedures, werkwijzen of wiskundige concepten. Iemand kan bijvoorbeeld het auteursrecht op een film bezitten, maar niet het onderliggende plot of de thema's die in de film worden uitgedrukt.

In het algemeen is het niet nodig een werk te registreren om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen, hoewel dit in bepaalde rechtsgebieden de beslechting van geschillen kan vergemakkelijken.


Mag je auteursrechtelijk beschermde content van iemand anders op TikTok plaatsen zonder zijn of haar toestemming?


Onze Gebruiksvoorwaarden en Communityrichtlijnen verbieden het plaatsen, delen of sturen van content die inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectueeleigendomrechten (IP-rechten) van anderen. Dit omvat het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content van anderen zonder de juiste toestemming of rechtsgeldige redenen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het je wettelijk zijn toegestaan om auteursrechtelijk beschermde content van anderen te gebruiken zonder hun toestemming. Dit omvat fair use en uitzonderingen op het auteursrecht, zoals citeren, bekritiseren en/of recenseren van de auteursrechtelijk beschermde content.


Wat te doen als er inbreuk op je auteursrechten is gemaakt op TikTok


Als je denkt dat een andere gebruiker inbreuk heeft gemaakt op jouw auteursrecht op TikTok, kun je rechtstreeks contact opnemen met de gebruiker om de kwestie op te lossen. Je kunt ook een Melding van inbreuk op auteursrechten indienen met het verzoek de vermeende inbreukmakende content van TikTok te verwijderen.

Zo meld je inbreuk op auteursrechten op TikTok:
1.  Tik in de TikTok-app op de knop Delen naast de video die je wilt melden.
2.  Tik op Melden.
3.  Tik op Inbreuk op intellectueel eigendom.
4.  Tik op Melding van inbreuk op auteursrechten en volg de verstrekte instructies.

Je kunt ook ons online formulier gebruiken om inbreuk op intellectueel eigendom op TikTok te melden.

Onthoud:
•  Je moet alle vereiste en juiste informatie verstrekken, anders kan je klacht worden afgewezen.
•  Je moet de eigenaar zijn van werk waarop inbreuk wordt gemaakt, of een gemachtigde vertegenwoordiger daarvan, om een melding van inbreuk op auteursrechten in te dienen. Zorg dat bewijsstukken die jou als eigenaar of gevolmachtigde identificeren bij de melding worden gevoegd.
•  Als je opzettelijk een misleidende of frauduleuze melding doet, kan dat leiden tot aansprakelijkheid voor schade volgens de wetgeving in toepasselijke landen.

Om inbreuken op auteursrechten in advertenties te melden, kun je contact met ons opnemen via ons online formulier.

Om inbreuken op auteursrechten in TikTok Shop te melden, kun je contact met ons opnemen via ons online formulier.


Wat gebeurt er nadat een claim wegens inbreuk op auteursrechten is ingediend bij TikTok?


Alle claims betreffende inbreuken op auteursrechten worden beoordeeld door ons team van IP-specialisten. We beoordelen of de melding alle informatie bevat die we nodig hebben om de claim te onderzoeken en of deze is ingediend door de auteursrechtenhouder of een gemachtigde. We kunnen contact met je opnemen om ontbrekende informatie te verstrekken. We raden aan snel te reageren om vertragingen tot een minimum te beperken.

Als we een schending van ons Beleid inzake intellectueel eigendom vaststellen, verwijderen we de content van het platform. We informeren zowel de melder als de gemelde persoon over de ondernomen actie.


Wat te doen als je content onterecht is verwijderd wegens inbreuk op auteursrechten


Je ontvangt een melding in de app als je content is verwijderd wegens inbreuk op auteursrechten. Als je van mening bent dat je content onterecht is verwijderd omdat je toestemming hebt om de auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken of als van mening bent dat je het recht hebt om de content te gebruiken, kun je bezwaar maken in de TikTok-app. Je kunt ook bezwaar maken via ons Formulier voor tegenclaim. Je moet alle vereiste informatie verstrekken, waaronder je contactgegevens en eventueel bewijs om je claim te ondersteunen, anders kan je bezwaar worden afgewezen.

De volgende bezwaargronden worden in het algemeen niet aanvaard zonder geldig bewijsmateriaal:
•  Slechts een klein deel van het werk is gekopieerd en niet het hele werk.
•  Er zijn andere gebruikers die ook soortgelijke content plaatsen.
•  Je maakt geen aanspraak op het auteursrecht op de content.
•  Je wist niet dat je de content niet zonder toestemming mocht plaatsen.
•  Het plaatsen van de content wordt beschermd door het recht op vrijheid van meningsuiting.

Als je bezwaar wordt goedgekeurd, zullen we je content herstellen.


Geeft TikTok waarschuwingen voor herhaalde inbreuken op auteursrechten?


Ja. Volgens TikToks beleid inzake herhaaldelijke inbreukmakers geven we een waarschuwing af aan gebruikers als hun content wordt verwijderd wegens inbreuk op auteursrechten. Er is een limiet van 3 waarschuwingen voor elk type inbreuk, daarna verwijderen we het account permanent. We tellen waarschuwingen voor inbreuken op auteursrechten en handelsmerken afzonderlijk. Als je bijvoorbeeld 2 waarschuwingen krijgt voor inbreuk op auteursrechten en 2 waarschuwingen voor inbreuk op handelsmerken, wordt je account niet verwijderd. Als je echter 3 waarschuwingen krijgt voor inbreuk op auteursrechten en 1 waarschuwing voor inbreuk op handelsmerken, wordt je account wel verwijderd.

Onthoud dat we ons het recht voorbehouden om elk account direct te verwijderen wegens schending van onze Communityrichtlijnen, ongeacht het aantal waarschuwingen.

Opgelopen waarschuwingen verlopen na 90 dagen. We kunnen inbreuken ook verwijderen als de melding van inbreuk op auteursrechten wordt ingetrokken of als je bezwaar wordt goedgekeurd.


Voorkomen dat je content wordt verwijderd wegens inbreuk op auteursrechten


Je moet alleen originele content op TikTok plaatsen. Als je van plan bent content te gebruiken die van iemand anders is, is het raadzaam om vooraf toestemming te vragen van die persoon.

Onder bepaalde omstandigheden kan het je zijn toegestaan om auteursrechtelijk beschermde content van anderen te gebruiken zonder hun toestemming. Bijvoorbeeld als de content tot het publieke domein behoort of anderszins wettelijk is toegestaan.

Onthoud dat gebrek aan kennis geen geldig verweer is tegen een inbreuk op auteursrechten.


Was dit nuttig?