TikTok Developer Tools en gerelateerde voorwaarden

TikTok Developer Tools zijn technologieën die door TikTok worden aangeboden en die uitgevers, ontwikkelaars en anderen helpen om te integreren met TikTok. TikTok Developer Tools zijn momenteel TikTok Video Embeds en de Share to TikTok SDK.

De "TikTok-voorwaarden voor zakelijke producten" zijn de belangrijkste voorwaarden betreffende het gebruik van de TikTok Developer Tools. Deze voorwaarden zetten de kernvereisten voor gegevensbescherming uiteen die gelden voor iedereen die TikTok Developer Tools gebruikt om gegevens met TikTok te delen. Deze voorwaarden beschrijven ook de doeleinden waarvoor TikTok de gegevens gebruikt die via TikTok Developer Tools worden verzameld.

Lokale eisen van gegevensbeschermingswetgeving, zoals de AVG en CCPA, worden geregeld in een aanvullende set "rechtsgebiedspecifieke voorwaarden". Deze gelden, waar van toepassing, als aanvulling op de hoofdvoorwaarden voor de TikTok-voorwaarden voor zakelijke producten voor de betreffende TikTok Developer Tools. Ze verduidelijken onder meer de respectieve wettelijke rollen van de partijen volgens de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Bijvoorbeeld of TikTok een gemeenschappelijk verwerkingsverantwoordelijke, een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke of een gegevensverwerker is voor de verwerking van gebruikersgegevens van personen in de EU, de EVA-staten of het Verenigd Koninkrijk en wanneer TikTok optreedt als dienstverlener met betrekking tot persoonsgegevens die zijn verzameld over inwoners van Californië.

Was dit nuttig?