Contentschendingen en blokkeringen

Naar een onderdeel springen


Hoe contentmoderatie werkt op TikTok •  Wat gebeurt er als je TikTok-video wordt beoordeeld?  •  Wat gebeurt er met je TikTok-content als je content wordt gemarkeerd of gemeld  •  Wat te doen als je video wordt verwijderd of je account wordt beperkt of geblokkeerd


Onze Communityrichtlijnen geven richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan op TikTok om een gastvrije, veilige en onderhoudende ervaring te bevorderen.We hebben tools en technologie ontwikkeld om schadelijke content en gedrag dat tegen onze Communityrichtlijnen ingaat, op te sporen en te verwijderen. Deze tools helpen ons de veiligheid van onze community te bevorderen en de integriteit van ons platform te waarborgen.


Hoe contentmoderatie werkt op TikTok


Content op TikTok gaat eerst door technologie die mogelijke schendingen van het beleid identificeert en markeert, zoals naaktheid door volwassenen en gewelddadige en grafische content. Wanneer wordt vastgesteld dat content onze Communityrichtlijnen schendt, wordt deze automatisch verwijderd of wordt deze gemarkeerd voor extra controle door ons Veiligheidsteam.


Wat gebeurt er als je TikTok-video wordt beoordeeld?


Als je TikTok-content of -video wordt beoordeeld, wordt deze door ons Veiligheidsteam bekeken om te bepalen of deze in strijd is met onze Communityrichtlijnen. Dit kan gebeuren als je een video uploadt, als deze aan populariteit wint, of als deze wordt gemeld.

Als een schending wordt geconstateerd:
•  We verwijderen de video en laten je de reden weten.
•  Je krijgt de gelegenheid bezwaar te maken tegen de verwijdering rechtstreeks in de app.

Als geen schending wordt geconstateerd:
•  Je video wordt op TikTok geplaatst.
•  Als de video in de toekomst wordt gemeld of gemarkeerd, kan deze nog steeds worden verwijderd wegens schending van de Communityrichtlijnen.


Wat gebeurt er met je TikTok-account als je content wordt gemarkeerd of gemeld?


Ons schendingensysteem telt het aantal schendingen dat je hebt en is gebaseerd op de ernst en de frequentie van de schendingen. Als je een schending hebt, informeren we je over de gevolgen in het onderdeel Accountupdatesvan je Inbox. Frequenre schendingen leiden tot meer straffen, waaronder tijdelijke of permanente schorsing. Je kunt ook een overzicht van je schendingen bekijken in je Inbox.

Eerste schending op je TikTok-account
Wanneer je je eerste schending hebt:
•  De eerste keer dat je content onze Communityrichtlijnen schendt, sturen we een waarschuwing in de app.
•  Als de schending nultolerantiebeleid betreft, leidt deze tot automatische blokkering. We kunnen ook een apparaat blokkeren om te voorkomen dat nieuwe accounts worden aangemaakt.

Meerdere schendingen op je TikTok-account
Na je eerste schending kunnen we een of meer van de volgende maatregelen nemen.

Tijdelijke blokkering:
•  Afhankelijk van de ernst van de schending en eerdere schendingen, kunnen we de mogelijkheid schorsen van je account om bepaalde handelingen uit te voeren op het platform. We laten je het bijvoorbeeld weten als de mogelijkheid van je account is geschorst om een of meer van de volgende handelingen uit te voeren: een video uploaden, reageren, directe berichten (DM) sturen, je profiel bewerken, een LIVE starten en meer gedurende een bepaalde tijd (gewoonlijk 24 tot 48 uur).
•  In sommige gevallen kunnen we je account beperken tot alleen kijken (gewoonlijk 72 uur of een week). Dat betekent dat je account geen berichten kan plaatsen, geen directe berichten (DM) kan sturen en geen interactie met content kan hebben gedurende die tijd.

Permanente blokkering:
•  Na meerdere schendingen informeren we je dat je account mogelijk permanent kan worden geblokkeerd. Dat betekent dat als het gedrag blijft bestaan, het account permanent wordt geblokkeerd op TikTok.
•  Als je account is geblokkeerd, ontvang je bij de volgende keer dat je de app opent een bannermelding om je op de hoogte te stellen van deze accountwijziging.

Belangrijke dingen om te weten over schendingen:
•  Ons nultolerantiebeleid, zoals het plaatsen van materiaal betreffende seksueel kindermisbruik, leidt automatisch tot permanente blokkering van je account. We kunnen ook een apparaat blokkeren om te voorkomen dat nieuwe accounts worden aangemaakt.
•  Opgelopen schendingen vervallen na verloop van tijd.


Wat te doen als je video wordt verwijderd of je account wordt beperkt of geblokkeerd


Als je denkt dat je video niet had moeten verwijderd of je account niet had moeten worden beperkt of geblokkeerd, heb je mogelijk de optie om rechtstreeks vanuit de app bezwaar te maken.

Als we vaststellen dat je content of account moet worden hersteld:
•  De content of het account wordt hersteld (tenzij je de content of het account al hebt verwijderd).
•  De straf wordt opgeheven en heeft geen invloed meer op het account.


Was dit nuttig?