Contentschendingen en blokkeringen

Onze Gemeenschapsrichtlijnen geven richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan op TikTok om een gastvrije, veilige en onderhoudende ervaring te bevorderen.

We hebben tools en technologie ontwikkeld om schadelijke content en gedrag dat tegen onze Gemeenschapsrichtlijnen ingaat, op te sporen en te verwijderen. Deze tools helpen ons de veiligheid van onze community te bevorderen en de integriteit van ons platform te waarborgen.


Hoe contentmoderatie werkt op TikTok


Content op TikTok gaat eerst door technologie die mogelijke schendingen van het beleid identificeert en markeert, zoals naaktheid door volwassenen en gewelddadige en grafische content. Op de gebieden waar onze technologie het nauwkeurigst is, wordt de content automatisch verwijderd.

Op andere gebieden wordt de content gemarkeerd voor aanvullende beoordeling door ons veiligheidsteam.


Van hieruit:
•  Als content de Communityrichtlijnen schendt, verwijderen we de video en informeren we de maker over de reden. We geven je ook de gelegenheid om rechtstreeks vanuit de app bezwaar te maken tegen de verwijdering.
•  Als we geen schending vaststellen, wordt de video op TikTok geplaatst. Onthoud dat als de video in de toekomst wordt gemeld of gemarkeerd, deze nog steeds kan worden verwijderd wegens schending van de richtlijnen.


Wat gebeurt er als je content wordt gemarkeerd of gemeld?


Ons schendingensysteem telt het aantal schendingen dat je hebt en is gebaseerd op de ernst en de frequentie van de schendingen. Als je een schending hebt, informeren we je over de gevolgen in het onderdeel Accountupdates van je Inbox. In je inbox vind je ook een overzicht van je schendingen.

Frequentere schendingen leiden tot meer straffen en je krijgt een melding in verschillende delen van de app. Zo werkt het:

Eerste schending
•  De eerste keer dat je content onze Communityrichtlijnen schendt, sturen we een waarschuwing in de app.
•  Als de schending nultolerantiebeleid betreft, leidt deze tot automatische blokkering. We kunnen ook een apparaat blokkeren om te voorkomen dat er nieuwe accounts worden aangemaakt.

Na de eerste schending
Na je eerste schending kunnen we een of meer van de volgende acties ondernemen.

Tijdelijke schorsing:
•  We kunnen de mogelijkheid van je account om een video te uploaden, te reageren of je profiel te bewerken voor een bepaalde tijd schorsen (gewoonlijk tussen 24 en 48 uur), afhankelijk van de ernst van de schending en eerdere schendingen.
•  We kunnen je account beperken tot alleen kijken (gewoonlijk zo'n 72 uur of tot een week). Dit betekent dat je account geen content kan plaatsen en geen interactie ermee kan hebben gedurende die tijd.

Permanente blokkering:
•  Na meerdere schendingen informeren we je dat je account mogelijk permanent kan worden geblokkeerd. Dit betekent dat als het gedrag voortduurt, het account permament wordt geblokkeerd.

Belangrijke dingen om te weten over schendingen:
•  Ons nultolerantiebeleid, zoals het plaatsen van materiaal betreffende seksueel kindermisbruik, leidt automatisch tot blokkering van je account. We kunnen ook een apparaat blokkeren om te voorkomen dat nieuwe accounts worden aangemaakt.
•  Opgelopen schendingen vervallen na verloop van tijd.


Wat kun je doen als je content wordt gemarkeerd of gemeld?


Als je vindt dat iets niet had moeten worden verwijderd, is het belangrijk dat je bezwaar maakt tegen de beslissing. Leer hoe je rechtstreeks vanuit de app bezwaar kunt maken.

Als we vaststellen dat je content of account moet worden hersteld:
•  De content of het account wordt hersteld (tenzij je de content of het account al hebt verwijderd).
•  De straf wordt verwijderd en heeft geen invloed meer op het account.

Was dit nuttig?