Onderzoeks-API

Als onderdeel van ons streven naar transparantie en verantwoording, bieden we een platformonderzoeks-API waar in aanmerking komende onderzoekers toegang kunnen aanvragen tot openbare gegevens op TikTok. Deze API ondersteunt onderzoeksgebieden als misinformatie, desinformatie, gewelddadig extremisme, sociale trends, gemeenschapsvorming en meer. Onderzoekers moeten zich houden aan onze Communityrichtlijnen, de Gebruiksvoorwaarden voor de TikTok-onderzoeks-API en de onderzoeksethiek.

Je kunt een aanvraag indienen voor toegang tot de TikTok-onderzoeks-API als je aan de volgende vereisten voldoet:
•  Aantoonbare academische ervaring en deskundigheid op het in de aanvraag vermelde onderzoeksgebied.
•  Geen belangenconflicten met betrekking tot het gebruik van de diensten.
•  Werken bij een academische non-profit instelling in de VS
•  Een duidelijk omschreven onderzoeksvoorstel kunnen verstrekken.
•  Inzet om gegevens alleen voor niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

Meer informatie over onze platformonderzoeks-API en hoe je toegang kunt aanvragen vind je op TikTok for Developers.

Was dit nuttig?