Feedback delen

Zo deel je feedback:

1. Tik op
Profiel rechtsonder.
2. Tik op het 
3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Ga naar
Een probleem melden > Suggestie > Nog steeds een probleem.
5. Stuur je feedback.


Was dit nuttig?