Een LIVE-reactie melden

Zo meld je een LIVE-reactie:

1. Ga naar de LIVE-video.
2. Druk lang op de reactie die je wilt melden.
3. Selecteer
Melden en volg de verstrekte instructies.

Was dit nuttig?