Gebruikersveiligheid

Naar een onderdeel springen


Wat is beperkte modus? Beperkte modus in- of uitschakelenWat zijn videotrefwoordfilters?Wat is Gezinskoppeling? Gezinskoppeling instellen Gezinskoppeling-instellingen beheren Veiligheidsbronnen


Bij TikTok vinden we het belangrijk dat je de app veilig kunt gebruiken. Daarom bieden we een aantal veiligheidstools en -bronnen waarmee je je privacyvoorkeuren kunt regelen en toegang kunt krijgen tot content die voor jou of je gezin het meest relevant of geschikt is.


Wat is beperkte modus?


Beperkte modus op TikTok beperkt de blootstelling aan content die mogelijk niet voor iedereen geschikt is. We werken er altijd om deze functie te verbeteren, dus als je een video vindt in de Beperkte modus waarvan je vindt dat die beperkt zou moeten zijn, kun je dat melden.


Beperkte modus in- of uitschakelen


Beperkte modus in- of uitschakelen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Contentvoorkeuren en vervolgens op Beperkte modus.
5. Volg de stappen in de app om een toegangscode in te stellen of in te voeren om Beperkte modus in of uit te schakelen.
Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in de TikTok-app en niet beschikbaar in mobiele en desktopbrowsers.


Wat zijn videotrefwoordfilters?


Met videotrefwoordfilters op TikTok kun je de content in de feeds "Voor jou" en "Volgend" afstemmen.
Opmerking: bepaalde trefwoorden kunnen niet worden gefilterd.

Videotrefwoordfilters toevoegen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Contentvoorkeuren en vervolgens op Videotrefwoordfilters.
5. Tik op Trefwoorden toevoegen en voer een te filteren woord of hashtag in.
6. Selecteer de feeds waaruit je wilt filteren.
7. Tik op Opslaan om te bevestigen.
Opmerking: je kunt maximaal 100 trefwoorden toevoegen.

Hashtags direct uit een video in de feeeds "Voor jou" of "Volgend" filteren:
1. Houd in de TikTok-app de video ingedrukt of tik aan de zijkant op de knop Delen en tik op Niet geïnteresseerd.
2. Tik op Details om een lijst met hashtags weer te geven die in de video gevonden zijn.
3. Selecteer de hashtags die je wilt filteren.
4. Tik op Verzenden om te bevestigen.}
Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor advertenties.

Gefilterde trefwoorden verwijderen of bewerken:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Contentvoorkeuren en vervolgens op Videotrefwoordfilters.
5. Tik op de knop Verwijderen naast de trefwoorden die je wilt verwijderen.
6. Tik op Verwijderen om te bevestigen.


Wat is Gezinskoppeling?


Met Gezinskoppeling op TikTok kunnen ouders en tieners hun veiligheidsinstellingen aanpassen op basis van individuele behoeften. Een ouder kan een TikTok-account koppelen aan dat van een tiener en ouderlijk toezicht instellen, waaronder:

dagelijkse schermtijd
• Je kunt bepalen hoelang je tiener elke dag op TikTok mag zijn.
• Stel de schermtijdlimiet van je tiener direct in vanuit je eigen account.
• Stel één schermtijdlimiet in die geldt voor alle apparaten van je tiener.
Meer informatie over schermtijd op TikTok.

Beperkte modus
• Beperk de blootstelling van je tiener aan content die mogelijk niet passend of geschikt is voor hem/haar.

Zoeken
• Bepaal of je tiener kan zoeken naar video's, hashtags of LIVE op TikTok.

Vindbaarheid
• Beslis of het account van je tiener privé of openbaar is. Met een privéaccount kan je tiener zelf goedkeuren wie hem of haar kan volgen en zijn of haar content kan bekijken.

Account voorstellen aan anderen
• Bepaal of het account van je tiener aan anderen kan worden aanbevolen.Meer informatie over voorgestelde accounts op TikTok.

Directe berichten

• Beperk wie berichten naar je tiener kan sturen, of schakel directe berichten helemaal uit.
Onthoud:
• Directe berichten op TikTok is alleen beschikbaar voor geregistreerde accounthouders van 16 jaar en ouder.
• Directe berichten wordt automatisch uitgeschakeld voor geregistreerde accounts met een leeftijd van 13 t/m 15 jaar.
Meer informatie over directe berichten op TikTok.

Gelikete videos
• Bepaal wie de gelikete video's van je tiener kan bekijken.

Reacties
• Bepaal wie kan reageren op de video's van je tiener.
Opmerking: ouderlijk toezicht voor Gezinskoppeling van TikTok is alleen beschikbaar in de mobiele TikTok-app en niet in mobiele en desktopbrowsers. Als je tiener TikTok zowel via een browser als via de mobiele app gebruikt, is het mogelijk verstandig om ouderlijk toezicht te gebruiken dat beschikbaar is in de mobiele en desktopbrowser, naast het ouderlijk toezicht van de mobiele app van TikTok.

Om schermtijdlimieten in te stellen en het TikTok-gebruik van je tiener op browsers te beperken, ga naar:
Veiligheid voor het gezin voor Android en Chrome van Google.
Ouderlijk toezicht voor iPhones, iPads, Macs en Safari van Apple.


Gezinskoppeling instellen


Ouder- en tieneraccounts koppelen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Gezinskoppeling.
4. Tik op Ouderof Tiener.
5. Volg de stappen in de app om de accounts te koppelen.


De instellingen van Gezinskoppeling beheren


Instellingen van Gezinskoppeling beheren of bekijken:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Gezinskoppeling.
4. Selecteer het account dat je wilt beheren.
5. Pas de instellingen aan naar behoefte.


Veiligheidsbronnen


Bij TikTok willen we ervoor zorgen dat je over de veiligheidsbronnen beschikt die je nodig hebt voor een veilige online-ervaring. De volgende bronnen zijn beschikbaar als jij of iemand die je kent, ondersteuning nodig heeft.

Wereldwijde bronnen
Family Online Safety Institute
Internet Watch Foundation
WePROTECT Global Alliance
National Center for Missing & Exploited Children

Lokale bronnen
Bezoek ons Veiligheidscentrum voor een lijst van lokale organisaties en selecteer je land of regio.

Aanvullende bronnen

In ons Veiligheidscentrum vindt je aanvullende bronnen over de volgende onderwerpen:
Seksueel misbruik van kinderen op TikTok voorkomen
Bronnen over aanranding
Eetstoornissen
Pestpreventie
COVID-19
Zelfmoord en zelfbeschadiging
Digitaal welzijn
Gids voor ouders en verzorgers


Was dit nuttig?