Gebruikersveiligheid

Naar een onderdeel springen


Wat is beperkte modus?  •  Beperkte modus in- of uitschakelen  •  Wat zijn videotrefwoordfilters?  •  Wat is Gezinskoppeling?  •  Gezinskoppeling instellen  •  Gezinskoppeling-instellingen beheren  •  VeiligheidsbronnenBij TikTok vinden we het belangrijk dat je de app veilig kunt gebruiken. Daarom bieden we een aantal veiligheidstools en -bronnen waarmee je je privacyvoorkeuren kunt regelen en toegang kunt krijgen tot content die voor jou of je gezin het meest relevant of geschikt is.


Wat is beperkte modus?


Beperkte modus op TikTok beperkt de blootstelling aan content die mogelijk niet voor iedereen geschikt is. We werken er altijd om deze functie te verbeteren, dus als je een video vindt in de Beperkte modus waarvan je vindt dat die beperkt zou moeten zijn, kun je dat melden.


Beperkte modus in- of uitschakelen


Beperkte modus in- of uitschakelen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Contentvoorkeuren en vervolgens op Beperkte modus.
5. Volg de stappen in de app om een toegangscode in te stellen of in te voeren om Beperkte modus in of uit te schakelen.
Opmerking: deze functie is alleen beschikbaar in de TikTok-app en niet beschikbaar in mobiele en desktopbrowsers.


Wat zijn videotrefwoordfilters?


Met videotrefwoordfilters op TikTok kun je de content in de feeds "Voor jou" en "Volgend" afstemmen.
Opmerking: bepaalde trefwoorden kunnen niet worden gefilterd.

Videotrefwoordfilters toevoegen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Contentvoorkeuren en vervolgens op Videotrefwoordfilters.
5. Tik op Trefwoorden toevoegen en voer een te filteren woord of hashtag in.
6. Selecteer de feeds waaruit je wilt filteren.
7. Tik op Opslaan om te bevestigen.
Opmerking: je kunt maximaal 100 trefwoorden toevoegen.

Hashtags direct uit een video in de feeeds "Voor jou" of "Volgend" filteren:
1. Houd in de TikTok-app de video ingedrukt of tik aan de zijkant op de knop Delen en tik op Niet geïnteresseerd.
2. Tik op Details om een lijst met hashtags weer te geven die in de video gevonden zijn.
3. Selecteer de hashtags die je wilt filteren.
4. Tik op Verzenden om te bevestigen.}
Opmerking: deze optie is niet beschikbaar voor advertenties.

Gefilterde trefwoorden verwijderen of bewerken:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Contentvoorkeuren en vervolgens op Videotrefwoordfilters.
5. Tik op de knop Verwijderen naast de trefwoorden die je wilt verwijderen.
6. Tik op Verwijderen om te bevestigen.


Wat is Gezinskoppeling?


Met Gezinskoppeling op TikTok kunnen ouders en tieners hun veiligheidsinstellingen aanpassen op basis van individuele behoeften. Een ouder kan een TikTok-account koppelen aan dat van een tiener en ouderlijk toezicht instellen, waaronder:

dagelijkse schermtijd
•  Bepaal hoelang je tiener per dag op TikTok mag doorbrengen. Voor tieners van 13 tot 17 jaar is deze instelling standaard ingeschakeld op 1 uur.
•  Stel de schermtijdlimiet van je tiener direct in vanuit je eigen account.
•  Stel één schermtijdlimiet in die geldt voor alle apparaten van je tiener. 
•  Stel een toegangscode in die je kunt kiezen om in te voeren nadat de tijd van je tiener om is, zodat die weer verder kan op TikTok.
Meer informatie over schermtijd op TikTok.

Schermtijddashboard
•  Krijg een overzicht van de tijd die je tiener op TikTok heeft besteed, waaronder:
  ༚  De totale tijd die elke dag is besteed de afgelopen 4 weken
  ༚  Het aantal keren dat je tiener de app heeft geopend per dag de afgelopen 4 weken

Opmerking: deze functie is momenteel niet overal beschikbaar.

Lees meer over schermtijd op TikTok

Pushmeldingen dempen
•  Bepaal wanneer de pushmeldingen van je tiener moeten worden gedempt. Deze instelling is standaard ingeschakeld:
  ༚  Voor tieners van 13 tot 15 jaar is de geplande tijd standaard ingesteld op 21.00 uur tot 8.00 uur.
  ༚  Voor tieners van 16 tot 17 jaar is de geplande tijd standaard ingesteld op 22.00 uur tot 8.00 uur
•  Plan extra tijd rechtstreeks vanaf je eigen account. Onthoud dat de standaard geplande periode elke aangepaste periode overschrijft die binnen de standaard periode valt.

Lees meer over pushmeldingen dempen op TikTok.

Beperkte modus
•  Beperk de blootstelling van je tiener aan content die mogelijk niet passend of geschikt is voor hem/haar.

Zoeken
• Bepaal of je tiener kan zoeken naar video's, hashtags of LIVE-video's op TikTok.

Vindbaarheid
•  Beslis of het account van je tiener privé of openbaar is. Met een privéaccount kan je tiener zelf goedkeuren wie hem of haar kan volgen en zijn of haar content kan bekijken.

Account voorstellen aan anderen
•  Bepaal of het account van je tiener aan anderen kan worden aanbevolen.Meer informatie over voorgestelde accounts op TikTok.

Directe berichten

•  Beperk wie berichten naar je tiener kan sturen, of schakel directe berichten helemaal uit.
Onthoud:
•  Directe berichten op TikTok is alleen beschikbaar voor geregistreerde accounthouders van 16 jaar en ouder.
•  Directe berichten wordt automatisch uitgeschakeld voor geregistreerde accounts met een leeftijd van 13 t/m 15 jaar.
Meer informatie over directe berichten op TikTok.

Gelikete videos
•  Bepaal wie de gelikete video's van je tiener kan bekijken.

Reacties
•  Bepaal wie kan reageren op de video's van je tiener.
Opmerking: ouderlijk toezicht voor Gezinskoppeling van TikTok is alleen beschikbaar in de mobiele TikTok-app en niet in mobiele en desktopbrowsers. Als je tiener TikTok zowel via een browser als via de mobiele app gebruikt, is het mogelijk verstandig om ouderlijk toezicht te gebruiken dat beschikbaar is in de mobiele en desktopbrowser, naast het ouderlijk toezicht van de mobiele app van TikTok.

Om schermtijdlimieten in te stellen en het TikTok-gebruik van je tiener op browsers te beperken, ga naar:
•  Veiligheid voor het gezin voor Android en Chrome van Google.
•  Ouderlijk toezicht voor iPhones, iPads, Macs en Safari van Apple.


Gezinskoppeling instellen


Ouder- en tieneraccounts koppelen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Gezinskoppeling.
4. Tik op Ouderof Tiener.
5. Volg de stappen in de app om de accounts te koppelen.


De instellingen van Gezinskoppeling beheren


Instellingen van Gezinskoppeling beheren of bekijken:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Gezinskoppeling.
4. Selecteer het account dat je wilt beheren.
5. Pas de instellingen aan naar behoefte.


Veiligheidsbronnen


Bij TikTok willen we ervoor zorgen dat je over de veiligheidsbronnen beschikt die je nodig hebt voor een veilige online-ervaring. De volgende bronnen zijn beschikbaar als jij of iemand die je kent, ondersteuning nodig heeft.


Veiligheidscentrum

Bezoek ons Veiligheidscentrum voor meer informatie over veiligheidsbronnen en -tools op TikTok. Je kunt ook informatie vinden over je accountstatus en meldingen die je hebt ingediend. Ook kun je feedback delen in de appversie van Veiligheidscentrum.

Zo ga je naar ons Veiligheidscentrum in de TikTok-app:
1. Tik op Profiel onderin het scherm.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Ondersteuning.
4. Tik op Veiligheidscentrum.

Wereldwijde bronnen
•  Family Online Safety Institute
•  Internet Watch Foundation
•  WePROTECT Global Alliance
•  National Center for Missing & Exploited Children

Lokale bronnen
Bezoek ons Veiligheidscentrum voor een lijst van lokale organisaties en selecteer je land of regio.

Aanvullende bronnen

In ons Veiligheidscentrum vindt je aanvullende bronnen over de volgende onderwerpen:
•  Seksueel misbruik van kinderen op TikTok voorkomen
•  Bronnen over aanranding
•  Eetstoornissen
•  Pestpreventie
•  COVID-19
•  Zelfmoord en zelfbeschadiging
•  Digitaal welzijn
•  Gids voor ouders en verzorgersWas dit nuttig?