Handelsmerken en namaak

Ga naar een onderdeel


Wat is een handelsmerk?  •   Bescherming van een handelsmerk verkrijgen  •   Mag je het geregistreerde handelsmerk van een ander gebruiken op TikTok zonder zijn of haar toestemming?  •   Wat te doen als er inbreuk op je handelsmerk is gemaakt op TikTok  •   Wat gebeurt er nadat een claim wegens inbreuk op een handelsmerk is ingediend bij TikTok?  •   Wat te doen als je content ten onrechte is verwijderd wegens inbreuk op handelsmerken  •   Geeft TikTok waarschuwingen voor herhaalde inbreuken op handelsmerken?  •   Voorkomen dat je content wordt verwijderd wegens inbruek op handelsmerken  •   Wat is namaak?  •   Welke soorten goederen worden nagemaakt?  •   Waarom is namaak schadelijk?  •   Is namaak illegaal?  •   Namaak op TikTok voorkomenWat is een handelsmerk?


Een handelsmerk is een woord, symbool, slogan, ontwerp of combinatie daarvan die de herkomst van een product of dienst aanduidt en dit/deze onderscheidt van andere producten of diensten.


Bescherming van een handelsmerk verkrijgen


Je kunt bescherming van een handelsmerk verkrijgen door registratie bij een nationaal of regionaal merkenbureau. Ga voor meer informatie over de vereisten voor het registreren van een handelsmerk naar de website van het relevante merkenbureau.

In het algemeen geldt de reikwijdte van de bescherming niet alleen voor een identiek merk dat wordt gebruikt voor dezelfde gooederen of diensten, maar ook voor overeenstemmende merken die worden gebruikt voor aanverwante goederen of diensten in het rechtsgebied of de rechtsgebieden waar het merk is geregistreerd. Merkbescherming duurt meestal 10 jaar en vervalt als de registratie niet wordt verlengd.

Als je vragen hebt over de vereisten voor handelsmerken in jouw land of regio, is het raadzaam juridisch advies in te winnen.


Mag je het geregistreerde handelsmerk van een ander gebruiken op TikTok zonder zijn of haar toestemming?


Onze Gebruiksvoorwaarden en Communityrichtlijnen verbieden het plaatsen, delen of sturen van content die inbreuk maakt op de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectueeleigendomrechten (IP-rechten) van anderen. Dit is onder andere het ongeoorloofd gebruik van een geregistreerd handelsmerk van iemand anders in verband met goederen of diensten op een wijze die kan leiden tot verwarring, misleiding of vergissing betreffende de bron, oorsprong, sponsoring of verbondenheid van de betreffende goederen en/of diensten.

De volgende doeleinden voor het gebruik van het handelsmerk van iemand anders worden over het algemeen niet beschouwd als een schending van ons beleid:

•  Nauwkeurige verwijzing naar, rechtmatig commentaar op, kritiek op, parodie op of een recensie over de producten of diensten van de eigenaar van het handelsmerk. Bijvoorbeeld het plaatsen van productrecensies en het verwijzen naar het handelsmerk als een manier om de bron van het product te identificeren.
•  Vergelijken met andere producten of diensten, waarbij het merk niet wordt gebruikt om de eigen goederen of diensten van de gebruiker of die van een derde aan te duiden.
•  Een fanpagina maken over een merk, zelfs zonder toestemming van het merk, mits je niet beweert te spreken voor of gelieerd te zijn aan het merk of anderszins de intellectuele-eigendomsrechten van het merk schendt.

Houd er rekening mee dat we je gebruikersnaam kunnen resetten als deze inbreuk maakt op de handelsmerkrechten van een ander. Het eigendom van een handelsmerk geeft de merkeigenaar echter niet noodzakelijkerwijs recht op een gebruikersnaam die identiek is aan of lijkt op het merk, als die gebruikersnaam geen inbreuk maakt op de rechten van de merkeigenaar.


Wat te doen als er inbreuk op je handelsmerk is gemaakt op TikTok


Als je denkt dat een andere gebruiker inbreuk heeft gemaakt op jouw handelsmerk, kun je rechtstreeks contact opnemen met de gebruiker om de kwestie op te lossen. Je kunt ook een Melding van inbreuk op handelsmerk indienen met het verzoek de vermeende inbreukmakende content van TikTok te verwijderen.

Zo meld je inbreuk op een handelsmerk op TikTok:
1.  Tik in de TikTok-app op de knop Delen naast de video die je wilt melden.
2.  Tik op Melden.
3.  Tik op Inbreuk op intellectueel eigendom.
4.  Tik op Melding van inbreuk op handelsmerk en volg de verstrekte instructies.

Je kunt ook ons online formulier gebruiken om inbreuk op intellectueel eigendom op TikTok te melden.

Onthoud:
•  Je moet alle vereiste en juiste informatie verstrekken, inclusief een geldig certificaat van de registratie van het handelsmerk, ander kan je klacht worden afgewezen.
•  Je moet de eigenaar zijn van het handelsmerk waarop inbreuk wordt gemaakt, of een gemachtigde vertegenwoordiger daarvan, om een melding van inbreuk op een handelsmerk in te dienen. Zorg dat bewijsstukken die jou als eigenaar of gevolmachtigde identificeren bij de melding worden gevoegd.
•  Als je opzettelijk een misleidende of frauduleuze melding doet, kan dat leiden tot aansprakelijkheid voor schade volgens de wetgeving in toepasselijke landen.

Om inbreuken op handelsmerken in advertenties te melden, kun je contact met ons opnemen via ons online formulier.

Om inbreuken op handelsmerken in TikTok Shop te melden, kun je contact met ons opnemen via ons online formulier.


Wat gebeurt er nadat een claim wegens inbreuk op een handelsmerk is ingediend bij TikTok?


Alle claims betreffende inbreuken op handelsmerken worden beoordeeld door ons team van IP-specialisten. We beoordelen of de melding alle informatie bevat die we nodig hebben om de claim te onderzoeken en of deze is ingediend door de eigenaar van het handelsmerk of een gemachtigde. We kunnen contact met je opnemen om ontbrekende informatie te verstrekken. We raden aan snel te reageren om vertragingen tot een minimum te beperken.

Als we vaststellen dat de content ons Beleid inzake intellectueel eigendom schendt, verwijderen we de content van het platform. We informeren zowel de melder als de gemelde persoon van de genomen actie.


Wat te doen als je content onterecht is verwijderd wegens inbreuk op handelsmerken


Je ontvangt een melding in de app als je content is verwijderd wegens inbreuk op handelsmerken. Als je van mening bent dat je content onterecht is verwijderd omdat je toestemming of het recht hebt om het handelsmerk te gebruiken, kun je bezwaar maken in de TikTok-app. Je kunt ook bezwaar maken via ons Formulier voor tegenclaim. Je moet alle vereiste informatie verstrekken, waaronder je contactgegevens en eventueel bewijs om je claim te ondersteunen, anders kan je bezwaar worden afgewezen.

De volgende bezwaargronden worden in het algemeen niet aanvaard zonder geldig bewijsmateriaal:
•  Er zijn andere gebruikers die het handelsmerk ook gebruiken op een soortgelijke manier.
•  Je wist niet dat je het handelsmerk niet zonder toestemming mocht gebruiken.
•  Recht op vrijheid van meningsuiting om de content te plaatsen.

Als je bezwaar wordt goedgekeurd, zullen we je content herstellen.


Geeft TikTok waarschuwingen voor herhaalde inbreuken op handelsmerken?


Ja. Volgens TikToks beleid inzake herhaaldelijke inbreukmakers geven we een waarschuwing af aan gebruikers als hun content wordt verwijderd wegens inbreuk op handelsmerken. Er is een limiet van 3 waarschuwingen voor elk type inbreuk, daarna verwijderen we het account permanent. We tellen waarschuwingen voor inbreuken op auteursrechten en handelsmerken afzonderlijk. Als je bijvoorbeeld 2 waarschuwingen krijgt voor inbreuk op auteursrechten en 2 waarschuwingen voor inbreuk op handelsmerken, wordt je account niet verwijderd. Als je echter 3 waarschuwingen krijgt voor inbreuk op handelsmerken en 1 waarschuwing voor inbreuk op auteursrechten, wordt je account wel verwijderd.

We behouden ons het recht voor om elk account direct te verwijderen wegens schending van onze Communityrichtlijnen, ongeacht het aantal waarschuwingen.

Opgelopen waarschuwingen verlopen na 90 dagen. We kunnen inbreuken ook verwijderen als de melding van inbreuk op een handelsmerk wordt ingetrokken of als je bezwaar wordt goedgekeurd.


Voorkomen dat je content wordt verwijderd wegens inbreuk op handelsmerken


Je moet toestemming vragen aan de eigenaar van het handelsmerk voordat je het handelsmerk gebruikt op een product of dienst, vooral als het gebruikt wordt voor commerciële doeleinden. Je moet ook vermijden het handelsmerk te gebruiken op een manier die andere gebruikers in verwarring kan brengen over de officiële bron van het product of de dienst.

Als je het handelsmerk gebruikt voor een recensie, parodie of fanpagina over een merk, is het raadzaam dit duidelijk aan te geven in het accountprofiel en/of de content. Houd in gedachten dat dit niet garandeert dat de content niet zal worden verwijderd wegens inbreuk op het handelsmerk.

Verder is gebrek aan kennis geen geldig verweer is tegen een inbreuk op een handelsmerk.


Wat is namaak?


Namaak is het illegaal vervaardigen, importeren en exporteren, distribueren, verkopen of anderszins verhandelen van goederen, vaak van inferieure kwaliteit, onder een merk dat identiek is aan of wezenlijk lijkt op een geregistreerd handelsmerk, zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.


Welke soorten goederen worden nagemaakt?


Namaakgoederen komen uit verschillende bedrijfstakken, zoals kleding, accessoires, muziek, software, medicijnen, sigaretten, alcohol, auto- en vliegtuigonderdelen, consumptiegoederen, speelgoed, elektronica en meer. Namaak treft meestal luxe goederen.


Waarom is namaak schadelijk?


De verkoop van namaakgoederen is potentieel schadelijk op de volgende manieren:
•  Bedreiging voor de openbare veiligheid: bij namaakgoederen kunnen onderdelen worden gebruikt die niet aan de normen voldoen en schadelijk of gevaarlijk zijn. Hiertoe behoren nagemaakte apparatuur die niet aan de veiligheidsnormen voldoet en nagemaakte cosmetica die allergenen of schadelijke stoffen bevatten.
•  Verlies van zakelijke inkomsten: merkeigenaren besteden aanzienlijke middelen aan de ontwikkeling, het ontwerp en de marketing van hun producten. Namakers maken misbruik van deze bijdragen door onwettige goederen aan te bieden tegen lagere prijzen, waardoor ze consumenten wegleiden van de oorspronkelijke merkeigenaren en hun verkoop beïnvloeden.
•  Ondersteuning van georganiseerde misdaad: van de winsten van de verkoop van namaakgoederen is bekend dat ze de georganiseerde misdaad ondersteunen, zoals terrorisme, drugs- en mensenhandel en de uitbuiting van kinderarbeid.


Is namaak illegaal?


Namaak is illegaal en de meeste rechtsgebieden hebben strenge wetten die dergelijke activiteiten strafbaar stellen.

We staan op TikTok het aankopen, verkopen, verhandelen van en vragen om namaakgoederen niet toe. Je moet alle content die zich met dergelijke zaken bezighoudt melden via het formulier Melding van inbreuk op een handelsmerk, waarbij je namaakgoederen als type probleem aangeeft. Content die ons Beleid inzake intellectueel eigendom schendt, zullen we onmiddellijk verwijderen.


Namaak op TikTok voorkomen


Plaats, upload, stream of deel geen content die de aankoop, verkoop, handel of verzoek om namaakgoederen aanbiedt. Je moet ook vermijden dergelijke goederen te tonen, er links naar te plaatsen of ze op een andere manier te promoten. Van gebruikers die bijvoorbeeld unboxingvideo's of productrecensies van namaakgoederen plaatsen, kan de content worden verwijderd wegens schending van onze Communityrichtlijnen.

Als je niet zeker weet of een bepaald product misschien namaak is, let dan op de volgende kenmerken:
•  Prijs namaakgoederen zijn meestal aanzienlijk lager geprijsd dan de originele goederen.
•  Verpakking: namaakgoederen worden vaak verkocht zonder verpakking of met een verpakking die van slechte kwaliteit is of spelfouten bevat.
•  Plaats: namaakgoederen worden meestal verkocht op online marktplaatsen en niet op de officiële websites van merken of door erkende wederverkopers. Een nuttige tip is om de productbeschrijving, veelgestelde vragen, contactgegevens en andere dergelijke informatie te controleren op spelfouten of grammaticale fouten.


Was dit nuttig?