Voorgestelde accounts

Naar een onderdeel springen


Hoe TikTok accounts aan je voorstelt  •  Hoe TikTok je account voorstelt aan anderen  •  Hoe je voorgestelde accounts in- of uitschakelt

Om je te helpen mensen die je misschien kent te vinden en te volgen op TikTok, kunnen we:
•  Accounts aan je voorstellen, door hun video's en de functie Vrienden toevoegen weer te geven in je profiel.
•  Je account voorstellen aan anderen op TikTok, zodat ze jou kunnen volgen.


Hoe TikTok accounts aan je voorstelt


Afhankelijk van de gegevens die je kiest om met TikTok te delen, kunnen we je een account laten zien omdat het account toebehoort aan:
•  Iemand die Contacten in de instelling Je account voorstellen aan anderen heeft ingeschakeld, zijn of haar telefonnummer of e-mailadres heeft toegevoegd aan zijn of haar TikTok-account en van wie het telefoonnummer of e-mailadres in je telefooncontacten staat, terwijl je ervoor hebt gekozen om je telefooncontacten te synchroniseren in de instelling Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren.
•  Iemand die Contacten in de instelling Je account voorstellen aan anderen heeft ingeschakeld, je telefoonnummer of e-mailadres heeft in zijn of haar telefoooncontacten en ervoor heeft gekozen telefooncontacten te synchroniseren in de instelling Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren, terwijl jij je telefoonnummer of e-mailadres hebt toegevoegd aan je TikTok-account.
•  Iemand met wie je bevriend bent op Facebook en die Facebook-vrienden heeft ingeschakeld in de instelling Je account voorstellen aan anderen, en jij en andere persoon hebben ervoor gekozen Facebook-vrienden te synchroniseren in de instelling Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren.
•  Iemand met wie je wederzijdse connecties hebt op TikTok. Je kunt wederzijdse connecties met iemand hebben omdat jullie dezelfde accounts volgen, omdat jij accounts volgt die de ander al volgen, of omdat de ander accounts volgt die jij ook volgt en die accounts jou terugvolgen.
•  Iemand die jou volgt op TikTok.
Je kunt Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren in- en uitschakelen in je Privacyinstellingen.

Onthoud:
•  Ook na de eerste synchronisatie blijven we Facebook-vrienden aan je voorstellen. Je hoeft je Facebook-vrienden niet periodiek opnieuw te synchroniseren.
•  Als je telefooncontacten synchroniseert, kan je account ook worden voorgesteld aan anderen als je Contacten hebt ingeschakeld in de instelling Je account voorstellen aan anderen.
•  Als je de toegang van TikTok tot je telefooncontacten verwijdert in je apparaatinstellingen, synchroniseren we geen contacten meer, hoewel we accounts zullen blijven voorstellen uit je eerder gesynchroniseerde contacten. Als je al je telefooncontacten die met TikTok zijn gesynchroniseerd wilt verwijderen en de synchronisatie van contacten op alle apparaten wilt stoppen, kun je Eerder gesynchroniseerde contacten verwijderen selecteren voor de instelling Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren.


Hoe TikTok je account voorstelt aan anderen


Afhankelijk van de gegevens die je TikTok toestaat te delen, kunnen we je account voorstellen aan:
•  Contacten
•  Facebook-vrienden
•  Personen met wederzijdse contacten
•  Personen die jouw links openen of links naar jou sturen
Je kunt deze instellingen op elk moment in- of uitschakelen in Je account voorstellen aan anderen in je Privacyinstellingen.

Onthoud:
•  Ook als al deze instellingen zijn uitgeschakeld, kan je account nog steeds worden voorgesteld aan personen die je volgt of waarmee je interactie hebt op TikTok.
•  Als je account privé is en deze instellingen zijn ingeschakeld, stellen we anderen voor jouw account te volgen, maar alleen door jou goedgekeurde personen kunnen je volgen en je video's bekijken.

Contacten
Als Contacten is ingeschakeld in de instelling Je account voorstellen aan anderen, kan je account worden voorgesteld aan anderen op TikTok als:
•  Als je je telefoonnummer of e-mailadres hebt toegevoegd aan je TikTok-account.
•  De persoon aan wie we je account voorstellen heeft ervoor gekozen om telefooncontacten te synchroniseren met TikTok.
•  Als je telefoonnummer of e-mailadres voorkomt in zijn of haar contacten.

Onthoud:
•  Als je deze instelling inschakelt, hoef je je telefooncontacten niet te synchroniseren met je TikTok-account om je account te laten voorstellen aan anderen.
•  Bovendien, als je ervoor hebt gekozen je telefooncontacten te synchroniseren, kunnen we je account ook voorstellen aan iemand van wie het telefoonnummer of e-mailadres voorkomt in je telefooncontacten en diegene een telefoonnummer of e-mailadres heeft toegevoegd aan zijn of haar TikTok-account.

Facebook-vrienden
Als Facebook-vrienden is ingeschakeld in de instelling Je account voorstellen aan anderen, kan je account worden voorgesteld aan iemand anders op TikTok die je Facebook-vriend is, als jullie beiden ervoor hebben gekozen om Facebook-vrienden te synchroniseren met TikTok.

Personen met wederzijdse contacten
Als Personen met wederzijdse contacten is ingeschakeld in de instelling Je account voorstellen aan anderen, kan je account worden voorgesteld aan iemand anders op TikTok met wie je wederzijdse contacten hebt.

Je hebt misschien wederzijdse contacten met iemand anders op TikTok:
•  als jullie beiden dezelfde accounts volgen;
•  als jij accounts volgt die de ander volgen;
•  als de ander accounts volgt die jij volgt en die accounts jou terugvolgen.

Personen die jouw links openen of links naar jou sturen
Als Personen die jouw links openen of links naar jou sturen is ingeschakeld in de instelling Je account voorstellen aan anderen, kan je account worden voorgesteld aan iemand anders op TikTok die je een link heeft gestuurd of die een link heeft geopend die je bij een video op TikTok hebt geplaatst.Dit omvat links die buiten het TikTok-platform zijn gedeeld (bijvoorbeeld via sms of een ander platform).


Hoe je voorgestelde accounts in- of uitschakelt


Je kunt in je Privacyinstellingen controleren en bepalen hoe je account wordt voorgesteld aan anderen en hoe accounts aan je worden voorgesteld.

Je account aanbevelen aan anderen
Gebruik deze instelling om te bepalen of je account wordt voorgesteld aan Contacten, Facebook-vrienden, Personen met wederzijdse contacten en Personen die jouw links openen of links naar jou sturen.

Zo wijzig je hoe je account wordt voorgesteld aan anderen:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy en vervolgens op Je account voorstellen aan anderen..
5. Kies aan wie je je account wilt voorstellen. Als je Facebook-vrienden inschakelt, moet je ook Facebook-vrienden synchroniseren.

Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren
Gebruik deze instelling om TikTok toe te staan je telefooncontacten en Facebook-vrienden te synchroniseren en je te helpen mensen te vinden en volgen. Je kunt de synchronisatie op elk moment stoppen en eerder gesynchroniseerde gegevens verwijderen van TikTok.

Onthoud dat als je telefooncontacten synchroniseert en je Contacten in de instelling Je account voorstellen aan anderen hebt ingeschakeld, je account ook kan worden voorgesteld aan iemand van wie het telefoonnummer of e-mailadres voorkomt in je telefooncontacten en die een telefoonnummer of e-mailadres heeft toegevoegd op TikTok.

Zo synchroniseer je je telefooncontacten of Facebook-vrienden op TikTok:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy en vervolgens op Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren.
5. Schakel de instelling Contacten synchroniseren of Facebook-vrienden synchroniseren in of uit. Je kunt ook eerder gesynchroniseerde gegevens verwijderen.

Opmerking: als je de toegang van TikTok tot je telefooncontacten verwijdert in je apparaatinstellingen, synchroniseren we geen contacten meer, hoewel we accounts zullen blijven voorstellen uit je eerder gesynchroniseerde contacten. Als je al je telefooncontacten die met TikTok zijn gesynchroniseerd, wilt verwijderen en de synchronisatie van contacten op alle apparaten wilt stoppen, kun je Eerder gesynchroniseerde contacten verwijderen selecteren voor de instelling Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren. Lees meer over hoe je telefoonnummer wordt gebruikt op TikTok.
Was dit nuttig?