Voorgestelde accounts

Naar een onderdeel springen:


Accounts die we voorstellen aan jou  •  Je account voorstellen aan anderen  •  Voorstellen van je account aan anderen in- en uitschakelen  •  Synchronisatie van contacten en Facebook-vrienden in- en uitschakelen
Als je mensen wilt vinden die je misschien kent en deze wilt volgen op TikTok, kunnen we accounts aan je voorstellen, bijvoorbeeld door hun video's en de functie Vrienden zoeken weer te geven in je profiel. We kunnen je account ook voorstellen aan anderen op TikTok, zodat zij je kunnen volgen.


Accounts die we voorstellen aan jou


Afhankelijk van de gegevens die je kiest om te delen met TikTok, kunnen we een voorgesteld account aan je tonen, omdat het account toebehoort aan:
•  Iemand wiens telefoonnummer in je telefooncontacten voorkomt, terwijl je ervoor hebt gekozen om je telefooncontacten te synchroniseren in de instelling Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren.
•  Iemand met wie je vrienden bent op Facebook, terwijl jij en de andere persoon ervoor hebben gekozen Facebook-vrienden te synchroniseren in de instelling Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren.
• Iemand met wie je wederzijdse connecties hebt op TikTok. Je kunt wederzijdse connecties met iemand hebben omdat jullie dezelfde accounts volgen, omdat jij accounts volgt die de ander al volgt, of omdat de ander accounts volgt die jij ook volgt en die accounts jou terugvolgen.
• Iemand die je volgt op TikTok.

Je kunt Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren in- en uitschakelen in je Privacyinstellingen.


Je account voorstellen aan anderen


•  TikTok kan je account voorstellen aan anderen op TikTok. Je kunt bepalen hoe je account wordt voorgesteld aan anderen in het onderdeel Je account voorstellen aan anderen in je Privacyinstellingen. Hier kun je bepalen of we je account voorstellen aan:
   ༚  Contacten
   ༚  Facebook-vrienden
   ༚  Personen met wederzijdse contacten
   ༚  Personen die jouw links openen of links naar jou sturen
Je kunt deze instellingen op elk moment in- en uitschakelen in je Privacyinstellingen.

Onthoud:
• Ook als al deze instellingen zijn uitgeschakeld, kan je account nog steeds worden voorgesteld aan personen die je volgt op TikTok.
• Als je account privé is en deze instellingen zijn ingeschakeld, stellen we anderen voor jouw account te volgen, maar alleen door jou goedgekeurde personen kunnen je volgen en je video's bekijken.

Contacten
Als de instelling Contacten in het onderdeel Je account voorstellen aan anderen is ingeschakeld, kan je account worden voorgesteld aan iemand anders op TikTok als je je telefoonnummer hebt toegevoegd aan je TikTok-account en de persoon aan wie we je account voorstellen ervoor heeft gekozen om telefooncontacten te synchroniseren met TikTok en je telefoonnummer voorkomt in de contacten van die persoon. Opmerking: jij hoeft je contacten niet te synchroniseren hiervoor.

Facebook-vrienden
Als de instelling Facebook-vrienden in het onderdeel Je account voorstellen aan anderen is ingeschakeld, kan je account worden voorgesteld aan iemand anders op TikTok die je Facebook-vriend is als jullie beiden ervoor hebben gekozen om Facebook-vrienden te synchroniseren met TikTok.

Personen met wederzijdse contacten
Als de instelling Personen met wederzijdse contacten in het onderdeel Je account voorstellen aan anderen is ingeschakeld, kan je account worden voorgesteld aan iemand anders op TikTok met wie je wederzijdse contacten hebt.

Je hebt misschien wederzijdse contacten met iemand anders op TikTok:
•  als jullie beiden dezelfde accounts volgen;
•  als jij accounts volgt die de ander volgen;
•  als de ander accounts volgt die jij volgt en die accounts jou terugvolgen.

Personen die jouw links openen of links naar jou sturen
Als de instelling Personen die jouw links openen of links naar jou sturen in het onderdeel Je account voorstellen aan anderen is ingeschakeld, kan je account worden voorgesteld aan iemand anders op TikTok die je een link heeft gestuurd of die een link heeft geopend die je bij een video op TikTok hebt geplaatst. Dit omvat links die buiten het TikTok-platform zijn gedeeld (bijvoorbeeld via sms of een ander platform).


Voorstellen van je account aan anderen in- en uitschakelen


Je kunt de instelling Je account voorstellen aan anderen bekijken en wijzigen om te bepalen of je account kan worden voorgesteld aan Contacten, Facebook-vrienden, Personen met wederzijdse contacten en Personen die jouw links openen of links naar jou sturen.
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het pictogram met 3 lijnen rechtsboven om naar de instellingen te gaan.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy en vervolgens op Je account voorstellen aan anderen.
5. Tik op het schakelaarpictogram naast de instelling die je wilt wijzigen.


Synchronisatie van contacten en Facebook-vrienden in- en uitschakelen


In je privacyinstellingen kun je TikTok toestaan je telefooncontacten en Facebook-vrienden te synchroniseren. Je kunt de synchronisatie ook op elk moment stoppen en eerder gesynchroniseerde gegevens verwijderen van TikTok.
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het pictogram met 3 lijnen rechtsboven om naar de instellingen te gaan.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Privacy en vervolgens op Contacten en Facebook-vrienden synchroniseren.
5. Tik op het schakelaarpictogram naast Contacten synchroniseren of Facebook-vrienden synchroniseren om deze in of uit te schakelen. Je kunt ook eerder gesynchroniseerde gegevens verwijderen.


Was dit nuttig?