Schermtijd

Naar een onderdeel springen


Dagelijkse schermtijd  •  Schermtijdpauzes  •  Wekelijkse schermtijdupdates  •  Schermtijddashboard


Dagelijkse schermtijd


Wat is dagelijkse schermtijd?

Dagelijkse schermtijd is een instelling voor het instellen van je schermtijd waarmee je je gebruik van de app kunt beheren. Je kunt een dagelijkse limiet voor de schermtijd instellen, zodat je een melding krijgt wanneer de tijd om is op TikTok. Je kunt deze instelling op elk moment in- en uitschakelen.

Zo stel je een dagelijkse tijd in:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Digitaal welzijn en vervolgens op Dagelijkse schermtijd.
5. Volg de stappen in de app om een dagelijkse tijdslimiet in te stellen. Je moet een toegangscode voor je dagelijkse schermtijd instellen. Als je de tijd bereikt, moet je deze toegangscode invoeren om de app te blijven gebruiken.

Toegangscode voor dagelijkse schermtijd resetten

Als je je toegangscode voor dagelijkse schermtijd bent vergeten:
1. Tik op Toegangscode vergeten? wanneer erom wordt gevraagd
2. Selecteer Telefoonnummer of E-mailadres om je account te verifiëren en je toegangscode te resetten.
3. Voer de verificatie in die naar je apparaat of e-mailadres is gestuurd.
4. Voer een nieuwe toegangscode in en tik op Volgende.
5. Bevestig de nieuwe toegangscode en tik op Instellen.


Schermtijdpauzes


Je kunt schermtijdpauzes plannen om na een periode van onafgebroken schermtijd herinnerd te worden om pauze te nemen van de app. Je kunt herinneringen op elk moment in- en uitschakelen.

Zo beheer je schermtijdpauzes:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Digitaal welzijn en vervolgens op Schermtijdpauzes.
5. Volg de stappen in de app om pauzes te plannen. Als de tijd om is, krijg je een melding in de app overweeg je of je pauze neemt. Van hieruit kun je:
  ༚  Tik op OK om de melding te sluiten. Je wordt niet meer herinnerd totdat je de app weer opent.
  ༚  Tik op Sluimeren om over 10 minuten nogmaals een herinnering te krijgen.
  ༚  Tik op Herinnering bewerken om het schema van schermtijdpauzes te wijzigen of ze uit te schakelen.


Wekelijkse schermtijdupdates


Je kunt wekelijkse inbox- en pushmeldingen instellen om op de hoogte te blijven van je schermtijd. Je krijgt een melding over hoeveel tijd je de afgelopen week op TikTok hebt doorgebracht en hoe dat zich verhoudt tot de week ervoor. 

Zo beheer je wekelijkse schermtijdupdates:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Digitaal welzijn.
4. Tik op het schakelaarpictogram naast Wekelijkse schermtijdupdates om het in of uit te schakelen.

Als je je wilt afmelden voor pushmeldingen en alleen Inbox-meldingen wilt ontvangen:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Pushmeldingen.
4. Tik op het schakelaarpictogram naast Wekelijkse schermtijdupdates om het uit te schakelen.


Schermtijddashboard


Je kunt op het dashboard een samenvatting zien van de tijd die je op TikTok hebt doorgebracht.

Zo bekijk je je schermtijdsamenvatting op TikTok:
1. Tik rechtsonder op Profiel.
2. Tik op het 3-lijnenpictogram rechtsboven.
3. Tik op Instellingen en privacy en vervolgens op Digitaal welzijn.
4. Je ziet een dashboard dat je wekelijkse schermtijd weergeeft. Vanaf hier:
  ༚  Bekijk je totale Bestede tijd op TikTok per dag voor de huidige week. Deze gegevens omvatten het gebruik op alle apparaten.
  ༚  Tik op App geopend om het aantal keren te zien dat je de app hebt geopend per dag voor de huidige week.
  ༚  Gebruik het datumfilter om naar een andere week te schakelen. Je kunt alleen kiezen uit de afgelopen 3 weken.

Opmerking: deze functies zijn alleen beschikbaar in de TikTok-app, niet in mobiele of desktopbrowsers. Sommige functies zijn momenteel niet voor iedereen beschikbaar op TikTok.


Was dit nuttig?