Je advertentieactiviteit

Je kunt een beoordeling en feedback geven over advertenties waarmee je interactie hebt gehad of aankopen die je hebt gedaan via advertenties.

Zo geef je feedback over advertenties:
1. Tik onderin de TikTok-app op Profiel.
2. Tik bovenaan op de knop Menu.
3. Tik op Instellingen en privacy.
4. Tik op Advertenties.
5. Tik op Je advertentieactiviteit.


Was dit nuttig?