Hướng dẫn Cộng đồng

Hướng dẫn Cộng đồng của chúng tôi áp dụng cho cộng đồng toàn cầu và mọi nội dung được chia sẻ trên TikTok. Trong đó cung cấp hướng dẫn chung về những nội dung được phép và không được phép xuất hiện trên nền tảng nhằm đảm bảo TikTok luôn mang đến trải nghiệm thân thiện, an toàn và thú vị.

Tìm hiểu thêm

Trang này có hữu ích không?