Khiếu nại về quyết định không đủ tuổi trên TikTok

Truy cập nhanh một mục


Điều gì xảy ra sau khi tài khoản của bạn bị cấm  •  Chúng tôi sử dụng thông tin bạn gửi cho TikTok như thế nào nếu bạn khiếu nại  •  Chúng tôi chia sẻ thông của bạn như thế nào nếu bạn khiếu nại  •  Cách nhận bản sao dữ liệu của bạn nếu tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổi  •  Tại sao thanh thiếu niên cần cung cấp ngày sinh thực của mình  •  Người lớn có thể hỗ trợ thanh thiếu niên bằng cách nào  •  Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào nếu bạn giúp con mình khiếu nại  •  Các quyền của bạn  •  Liên hệ với chúng tôi


Nếu TikTok cấm tài khoản của bạn vì chúng tôi cho rằng bạn dưới 13 tuổi (14 tuổi ở Hàn Quốc và Indonesia), bạn có thể khiếu nại.


Điều gì xảy ra sau khi tài khoản của bạn bị cấm


Kể từ ngày tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổi, bạn có 113 ngày để gửi khiếu nại và tải dữ liệu của bạn về. Nếu bạn khiếu nại thành công, chúng tôi sẽ bỏ cấm tài khoản và không xóa dữ liệu của bạn. Nếu bạn không khiếu nại hoặc khiếu nại không thành công, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn vào ngày thứ 120 và bắt đầu xóa toàn bộ dữ liệu của bạn.
Đối với người dùng tại Hoa Kỳ, bạn có 23 ngày để gửi khiếu nại và tải dữ liệu của bạnvề . Nếu bạn không khiếu nại hoặc khiếu nại không thành công, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn vào ngày thứ 30 và bắt đầu xóa toàn bộ dữ liệu của bạn.#


Chúng tôi sử dụng thông tin bạn gửi cho TikTok như thế nào nếu bạn khiếu nại


Nếu bạn gửi khiếu nại về quyết định không đủ tuổi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhằm xác nhận ngày sinh của bạn để chúng tôi có thể quyết định xem có nên bỏ cấm tài khoản của bạn hay không (Do chúng tôi có mối quan tâm hợp pháp là đảm bảo an toàn cho cộng đồng và ngăn hành vi lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi). Chúng tôi cần các thông tin khác nhau tùy thuộc vào cách thức bạn chọn xác nhận ngày sinh của mình. Vui lòng lưu ý rằng:
•  Nếu bạn lựa chọn khiếu nại bằng cách sử dụng ID, bạn có thể phải che một số phần của ID đó dựa trên quyền hợp pháp của bạn.
•  Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin mà bạn gửi để quyết định liệu chúng tôi nên chấp thuận hay từ chối khiếu nại của bạn và thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi. Nếu bạn khiếu nại thành công, chúng tôi sẽ cập nhật ngày sinh của bạn. Ngày sinh của bạn không hiển thị với người khác trên TikTok.
•  Chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin mà bạn gửi nhằm bất kỳ mục đích nào khác. Ví dụ: Nếu bạn lựa chọn cung cấp ảnh, chúng tôi sẽ không hiển thị những ảnh đó trên hồ sơ TikTok của bạn hoặc tại bất kỳ nơi nào khác trên TikTok.
•  Ngay sau khi quá trình khiếu nại hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xóa thông tin bạn đã gửi, bao gồm tất cả ảnh. Miễn là bạn vẫn duy trì tài khoản của mình, chúng tôi sẽ lưu hồ sơ về những lần bạn khiếu nại, cách thức khiếu nại và kết quả. Nếu bạn khiếu nại bằng cách cung cấp cho chúng tôi ID của bạn, chúng tôi sẽ không lưu giữ bản sao ID của bạn nhưng chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin liên quan đến việc kiểm tra xác thực ID do nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thực hiện.


Chúng tôi chia sẻ thông của bạn như thế nào nếu bạn khiếu nại


Tùy vào cách thức bạn lựa chọn xác nhận ngày sinh, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin do bạn gửi với các nhà cung cấp dịch vụ – những người hỗ trợ chúng tôi kiểm tra xem ID của bạn có xác thực hay không hoặc cho phép bạn ủy quyền thẻ tín dụng tạm thời. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài phạm vi của quy trình khiếu nại.


Cách nhận bản sao dữ liệu của bạn nếu tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổi


Kể từ ngày tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổi, bạn có 113 ngày để sử dụng công cụ Tải về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cung cấp để yêu cầu dữ liệu của mình (bao gồm cả các video TikTok).
Đối với người dùng tại Hoa Kỳ, bạn có 23 ngày để sử dụng công cụ Tải về dữ liệu cá nhân.

Cách tải dữ liệu của bạn về
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu cá nhân.
5. Nhấn vào Yêu cầu dữ liệu.
Sau khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ tạo một tệp dữ liệu của bạn mà bạn có thể tải về từ tab Tải về dữ liệu cá nhân. Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 3 ngày để chuẩn bị tệp này.

Cách truy cập dữ liệu đã tải về của bạn
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu cá nhân.
5. Nhấn vào Tải dữ liệu về ở phía trên cùng.
Từ đây, bạn có thể xem trạng thái tải về của mình. Sau khi tệp của bạn sẵn sàng, bạn sẽ có thể tải tệp đó về trong tối đa 4 ngày.
Lưu ý: Bạn sẽ không thể sử dụng công cụ Tải về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cung cấp sau ngày 113. Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn trong mục Quyền và lựa chọn của bạn thuộc Chính sách quyền riêng tư.


Thông tin cho phụ huynh, người giám hộ và người lớn đáng tin cậy khác


Nếu chúng tôi cho rằng một người dùng nào đó chưa đủ 13 tuổi (hoặc 14 tuổi ở Hàn Quốc và Indonesia) đang sử dụng TikTok, chúng tôi sẽ cấm tài khoản của họ và họ có thể khiếu nại. Nếu bạn là phụ huynh, người giám hộ hoặc người lớn đáng tin cậy của một em thanh thiếu niên đang bị chúng tôi cấm tài khoản, em đó có thể nhờ bạn giúp em gửi khiếu nại.


Tại sao thanh thiếu niên cần cung cấp ngày sinh thực của mình


Con của bạn phải đủ 13 tuổi trở lên (14 tuổi ở Hàn Quốc và Indonesia) thì mới đủ điều kiện sử dụng TikTok. Chúng tôi cam kết đem đến trải nghiệm phù hợp với độ tuổi của người dùng. Vì vậy, con bạn cần cung cấp ngày sinh thực của mình. Ví dụ: chúng tôi không cho phép người dùng nhỏ tuổi trên TikTok sử dụng một số tính năng nhất định. Người dùng TikTok phải đủ 16 tuổi trở lên mới có thể sử dụng các chức năng như gửi hoặc nhận Tin nhắn trực tiếp, tổ chức buổi phát LIVE, cũng như cho phép người khác tải về, StitchDuet với video của họ.
Tìm hiểu thêm về cài đặt quyền riêng tư và an toàn cho thanh thiếu niên.
Người lớn có thể hỗ trợ thanh thiếu niên bằng cách nào


Chúng tôi khuyên bạn xem Hướng dẫn cho người giám hộ để tìm hiểu thêm về TikTok cũng như các công cụ và biện pháp kiểm soát mà chúng tôi xây dựng để duy trì sự an toàn cho cộng đồng, cùng với các thông tin tổng quát về những mối quan tâm phổ biến liên quan đến an toàn trên Internet. Hãy cùng con bạn tìm hiểu những tài liệu này để có thể trao đổi về cách đảm bảo sự an toàn trên TikTok.


Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào nếu bạn giúp con mình khiếu nại


Nếu con bạn đủ điều kiện khiếu nại quyết định cấm tài khoản của họ, chúng tôi sẽ cung cấp cho các em một số tùy chọn để xác nhận ngày sinh của mình. Theo một trong những tùy chọn dành cho các em tại một số quốc gia, các em phải tải lên ảnh của chính họ chụp cùng cha mẹ, người giám hộ hoặc người lớn đáng tin cậy có vai trò xác nhận ngày sinh của họ. Nếu con của bạn nhờ bạn xuất hiện trong bức ảnh này:
•  Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng bức ảnh để quyết định xem nên chấp thuận hay từ chối khiếu nại của con bạn. Chúng tôi dựa vào các lợi ích hợp pháp của mình và của con bạn để làm cơ sở pháp lý khi xử lý ảnh nhằm mục đích này. Cụ thể hơn, chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp là đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng và ngăn chặn hành vi lạm dụng dịch vụ của chúng tôi bằng cách chỉ bỏ cấm tài khoản của con bạn khi các em cung cấp xác nhận về ngày sinh của mình.
•  Chúng tôi sẽ không sử dụng ảnh đó cho bất kỳ mục đích nào khác và chúng tôi sẽ không hiển thị ảnh ở bất kỳ vị trí nào trên TikTok.
•  Ảnh sẽ được lưu trữ bởi một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.
•  Ngay sau khi quá trình khiếu nại hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xóa ảnh này.


Các quyền của bạn


Những nội dung sau đây dành cho người sinh sống trong Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ.

Nếu con bạn khiếu nại quyết định cấm tài khoản của họ bằng cách gửi ảnh các em chụp cùng với bạn, thì bức ảnh này sẽ chứa dữ liệu cá nhân của bạn. Công ty TNHH Công nghệ TikTok là công ty tại Ailen và Công ty TNHH Công nghệ thông tin TikTok Vương quốc Anh là công ty tại Vương quốc Anh, ("TikTok," "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi") sẽ đồng kiểm soát bức ảnh đó.
Để đảm bảo rằng bức ảnh được hưởng mức độ bảo vệ thích hợp khi được chuyển cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi – đơn vị chịu trách nhiệm lưu giữ bức ảnh này, chúng tôi sẽ sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được Ủy ban châu Âu phê duyệt theo Điều 46 của GDPR. Bạn có thể yêu cầu một bản sao của các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn này thông qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.
Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng bức ảnh của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu TikTok cho phép bạn có quyền truy cập bức ảnh đó để xóa hoặc điều chỉnh bức ảnh cũng như giới hạn cách thức chúng tôi xử lý bức ảnh đó. Bạn có thể thực thi những quyền này bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến. Bạn cũng có quyền gửi khiếu nại lên Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland nếu bạn sống ở Khu vực kinh tế châu Âu và gửi lên cơ quan giám sát tại nước sở tại của bạn.


Liên hệ với chúng tôi


Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến và những người dùng sinh sống tại Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của TikTok tại đây.


Trang này có hữu ích không?