Khiếu nại về quyết định không đủ tuổi trên TikTok

Truy cập nhanh một mục


Điều sẽ xảy ra sau khi tài khoản TikTok của bạn bị cấmCách khiếu nại lệnh cấm TikTokCách chúng tôi sử dụng thông tin bạn gửi cho TikTok nếu bạn khiếu nạiCách chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nạiCách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nạiCách nhận bản sao dữ liệu của bạn nếu tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổiThông tin dành cho phụ huynh, người giám hộ và người lớn đáng tin cậy khácLý do con của bạn cần cung cấp ngày sinh thậtCách bạn có thể hỗ trợ con bạnCách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nếu bạn giúp con bạn khiếu nạiQuyền của bạnLiên hệ với chúng tôi


TikTok có thể cấm tài khoản của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn dưới 13 tuổi (hoặc 14 tuổi ở Hàn Quốc và Indonesia). Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, bạn có thể gửi khiếu nại.

Nếu chúng tôi xóa quyền truy cập LIVE của bạn vì cho rằng bạn không đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu, hãy tìm hiểu thêm về cách khiếu nại.


Điều gì xảy ra sau khi tài khoản TikTok của bạn bị cấm


Kể từ ngày tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổi, bạn có 113 ngày (hoặc 23 ngày ở Hoa Kỳ) để gửi khiếu nại và tải dữ liệu của bạn xuống. Nếu khiếu nại của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ bỏ cấm tài khoản của bạn và dữ liệu của bạn sẽ không bị xóa. Nếu bạn không khiếu nại hoặc nếu khiếu nại của bạn không được chấp thuận, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn vào ngày 120 (hoặc ngày 30 ở Hoa Kỳ) và bắt đầu xóa tất cả dữ liệu của bạn.


Cách khiếu nại lệnh cấm TikTok


Nếu bạn đã bị cấm sử dụng TikTok, bạn sẽ nhận được thông báo đẩy và thông báo trong ứng dụng khi bạn mở ứng dụng trong lần tiếp theo, thông báo cho bạn về thay đổi đối với tài khoản này. Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị cấm là do nhầm lẫn, hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi khiếu nại. Tùy vào độ tuổi và vị trí của bạn, bạn sẽ cần xác nhận tuổi của mình bằng một trong các tùy chọn sau:

Ảnh tự chụp với giấy tờ tùy thân:

Để khiếu nại thông qua ảnh tự chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân, bạn phải cung cấp những tài liệu sau:
• Ảnh chụp giấy tờ tùy thân mà chính phủ cấp cho bạn.
• Ảnh tự chụp bạn đang cầm (a) giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp đã nêu ở trên và (b) một mảnh giấy trong đó có ghi một mã không trùng lặp mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn trong quá trình khiếu nại. Mã này phải rõ ràng và dễ đọc.
Bạn có thể che bất kỳ phần nào trên giấy tờ tùy thân mà bạn có quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý khi làm như vậy.

Ảnh chụp với Phụ huynh/Người giám hộ (nếu từ 13-17 tuổi):
Để khiếu nại bằng cách sử dụng ảnh có cha mẹ hoặc người giám hộ, bạn phải cung cấp những thông tin sau:
• Một bức ảnh có mặt bạn và cha mẹ hoặc người giám hộ trên 25 tuổi của bạn. Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn không có mặt, bạn có thể nhờ một người lớn đáng tin cậy khác trên 25 tuổi, ví dụ ông bà, giáo viên hoặc cô/chú của bạn. Khuôn mặt của cả hai phải rõ ràng và nhìn thấy được.
• Cha mẹ, người giám hộ hoặc người lớn đáng tin cậy khác của bạn phải nhìn vào máy ảnh và cầm một mảnh giấy có ghi rõ ràng và dễ đọc các mục sau: (a) bằng chứng về độ tuổi TikTok, (b) ngày sinh của bạn (viết theo quy cách ngày/tháng/năm) và (c) một mã duy nhất mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn trong quá trình khiếu nại.

Ủy quyền thẻ tín dụng (nếu từ 18 tuổi trở lên):
Để khiếu nại bằng cách ủy quyền thẻ tín dụng, bạn cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình. Chúng tôi sẽ tạm tính một khoản phí nhỏ để xác thực thẻ tín dụng của bạn. Mọi khoản phí phát sinh sẽ được hoàn lại.

Để gửi khiếu nại trên TikTok:
1. Mở thông báo.
2. Nhấn vào Khiếu nại để bắt đầu quy trình khiếu nại.
3. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kết quả.
Lưu ý: Bạn cần phải cung cấp địa chỉ email của mình để khi khiếu nại của bạn hoàn tất, chúng tôi có thể gửi email đến địa chỉ này.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin bạn gửi cho TikTok nếu bạn khiếu nại


Nếu bạn gửi khiếu nại về vấn đề chưa đủ tuổi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhằm xác nhận ngày sinh của bạn để chúng tôi có thể quyết định xem có nên bỏ cấm tài khoản của bạn hay không, do chúng tôi có mối quan tâm hợp pháp là đảm bảo an toàn cho Cộng đồng TikTok và ngăn chặn hành vi lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi tuân theo Chính sách quyền riêng tư. do chúng tôi đề ra. Chúng tôi sẽ cần các thông tin khác nhau tùy thuộc vào cách bạn đã chọn để xác nhận ngày sinh.

Lưu ý:
• Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin bạn gửi để quyết định xem khiếu nại của bạn có được chấp thuận hay không và để thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi. Nếu khiếu nại của bạn được chấp thuận, chúng tôi sẽ cập nhật ngày sinh của bạn. Ngày sinh của bạn không hiển thị với những người khác trên TikTok.
• Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin bạn gửi cho bất kỳ mục đích nào khác. Ví dụ: Nếu bạn lựa chọn cung cấp ảnh, chúng tôi sẽ không hiển thị những ảnh đó trên hồ sơ TikTok của bạn hoặc tại bất kỳ nơi nào khác trên TikTok.


Cách chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nại


Ngay khi quá trình khiếu nại hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xóa thông tin bạn đã gửi, bao gồm mọi ảnh tự chụp, ảnh chụp giấy tờ tùy thân và địa chỉ email của bạn (do bạn cung cấp để chúng tôi có thể thông báo kết quả khiếu nại).

Nếu khiếu nại của bạn không được phê duyệt:
• Chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn vào ngày 120 (hoặc ngày 30 ở Hoa Kỳ) và bắt đầu xóa tất cả dữ liệu khác của bạn.
• Bạn sẽ có 113 ngày (hoặc 23 ngày ở Hoa Kỳ) kể từ ngày tài khoản của bạn bị cấm để tải xuống dữ liệu.

Nếu khiếu nại của bạn đã được phê duyệt:
• Miễn là bạn có tài khoản TikTok, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ về ngày sinh của bạn, việc bạn đã khiếu nại, cách bạn khiếu nại và kết quả.
• Chúng tôi sẽ không giữ bản sao giấy tờ tùy thân của bạn nếu bạn cung cấp, nhưng chúng tôi sẽ giữ thông tin liên quan đến quá trình kiểm tra xác thực giấy tờ tùy thân do nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thực hiện. Ví dụ: số lần chúng tôi xem xét giấy tờ tùy thân của bạn nếu khiếu nại đầu tiên của bạn không được chấp thuận và khi nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi gửi cho chúng tôi kết quả xác thực.
• Sau khi bạn không còn tài khoản TikTok, tất cả dữ liệu trên (cùng với phần dữ liệu còn lại của bạn) sẽ được gửi để xóa.
• Chúng tôi sẽ tạo một hồ sơ để theo dõi trạng thái và thông tin chi tiết về khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ này trong vòng 90 ngày và sau đó sẽ xóa hồ sơ.


Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nại


Tùy vào cách bạn đã chọn để xác nhận ngày sinh của mình, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin bạn gửi với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Họ sẽ giúp chúng tôi kiểm tra xem giấy tờ tùy thân của bạn có thật hay không hoặc ủy quyền thẻ tín dụng tạm thời. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài phạm vi của quy trình khiếu nại.


Cách nhận bản sao dữ liệu của bạn nếu tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổi


Kể từ ngày tài khoản của bạn bị cấm do chưa đủ tuổi, bạn có 113 ngày (hoặc 23 ngày ở Hoa Kỳ) để sử dụng công cụ Tải xuống dữ liệu của bạn để yêu cầu dữ liệu của bạn (bao gồm cả video TikTok).

Cách tải dữ liệu của bạn về
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu của bạn.
5. Nhấn vào Yêu cầu dữ liệu.
Sau khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ tạo một tệp dữ liệu của bạn mà bạn có thể tải về từ tab Tải về dữ liệu cá nhân. Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 3 ngày để chuẩn bị tệp này.

Cách truy cập dữ liệu đã tải về của bạn
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu của bạn.
5. Nhấn vào Tải dữ liệu về ở phía trên cùng. Từ đây, bạn có thể xem trạng thái tải về của mình. Sau khi tệp của bạn sẵn sàng, bạn sẽ có thể tải tệp đó về trong tối đa 4 ngày.
Lưu ý: Bạn sẽ không thể sử dụng công cụ Tải xuống dữ liệu của bạn sau ngày 113 (hoặc ngày 23 ở Hoa Kỳ). Tìm hiểu thêm về các quyền của bạn trong phần Quyền và lựa chọn của bạn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.


Thông tin dành cho phụ huynh, người giám hộ và người lớn đáng tin cậy khác


Nếu chúng tôi cho rằng một người dùng nào đó chưa đủ 13 tuổi (hoặc 14 tuổi ở Hàn Quốc và Indonesia) đang sử dụng TikTok, chúng tôi sẽ cấm tài khoản của họ và họ có thể khiếu nại. Nếu bạn là phụ huynh, người giám hộ hoặc người lớn đáng tin cậy của một em thanh thiếu niên đang bị chúng tôi cấm tài khoản, em đó có thể nhờ bạn giúp em gửi khiếu nại.


Lý do thanh thiếu niên cần cung cấp ngày sinh thật


Con bạn phải từ 13 tuổi trở lên (hoặc 14 ở Hàn Quốc và Indonesia) để sử dụng TikTok. Chúng tôi cam kết đem đến trải nghiệm phù hợp với độ tuổi của người dùng. Vì vậy, con bạn cần cung cấp ngày sinh thực của mình. Ví dụ: chúng tôi không cho phép người dùng nhỏ tuổi trên TikTok sử dụng một số tính năng nhất định. Mọi người trên TikTok phải từ 16 tuổi trở lên mới được làm những việc như gửi hoặc nhận tin nhắn trực tiếp và cho phép người khác tải xuống, StitchDuet video của họ. Tìm hiểu thêm về cài đặt quyền riêng tư và an toàn dành cho thanh thiếu niên.


Bạn có thể hỗ trợ con bạn bằng cách nào


Bạn nên xem lại Hướng dẫn dành cho người giám hộ để tìm hiểu thêm về TikTok cũng như các công cụ và biện pháp kiểm soát mà chúng tôi đã tạo để giữ an toàn cho cộng đồng của chúng ta, cũng như thông tin chung về các vấn đề phổ biến liên quan đến an toàn mạng. Hãy cùng con bạn tìm hiểu những tài liệu này để có thể trao đổi về cách đảm bảo sự an toàn trên TikTok.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nếu bạn giúp con bạn khiếu nại


Nếu con bạn đủ điều kiện để khiếu nại lệnh cấm, chúng tôi sẽ cung cấp cho con bạn một số tùy chọn để xác nhận ngày sinh. Ở một số quốc gia, một trong số các tùy chọn là Ảnh có Cha mẹ/Người giám hộ. Tùy chọn này yêu cầu họ tải lên ảnh của chính họ cùng với cha mẹ, người giám hộ hoặc người lớn đáng tin cậy khác để xác nhận ngày sinh của mình.

Nếu con bạn yêu cầu bạn xuất hiện trong ảnh để khiếu nại lệnh cấm:
• Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng ảnh để quyết định chấp thuận hay từ chối khiếu nại. Chúng tôi dựa trên lợi ích chính đáng của mình và con bạn làm cơ sở pháp lý để xử lý ảnh cho mục đích này. Cụ thể hơn, chúng tôi dựa trên lợi ích chính đáng là giữ an toàn cho cộng đồng và ngăn chặn việc lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi bằng cách chỉ bỏ lệnh cấm tài khoản nếu con bạn cung cấp xác nhận về ngày sinh của mình.
• Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác và chúng tôi sẽ không hiển thị ảnh ở bất kỳ đâu trên TikTok.
• Ảnh sẽ được nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba lưu trữ.
• Ngay sau khi quá trình khiếu nại hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu xóa ảnh.


Quyền lợi của bạn


Các đoạn sau đây dành cho những người sống bên trong Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ.
Nếu con bạn khiếu nại lệnh cấm tài khoản bằng cách gửi ảnh chụp chung với bạn, ảnh này sẽ chứa dữ liệu cá nhân của bạn. Công ty TNHH Công nghệ TikTok là công ty tại Ailen và Công ty TNHH Công nghệ thông tin TikTok Vương quốc Anh là công ty tại Vương quốc Anh, ("TikTok," "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi") sẽ đồng kiểm soát bức ảnh đó.
Để đảm bảo bức ảnh được bảo vệ phù hợp khi được chuyển đến nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để lưu trữ, chúng tôi sẽ sử dụng các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu phê duyệt theo Điều 46 của GDPR. Bạn có thể yêu cầu một bản sao của các điều khoản trong hợp đồng tiêu chuẩn này thông qua biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi.
Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng ảnh của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu TikTok cung cấp quyền truy cập vào ảnh để xóa hoặc chỉnh sửa ảnh và hạn chế quá trình xử lý của chúng tôi. Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách sử dụng biểu mẫu trực tuyến để liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có quyền gửi khiếu nại lên Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland nếu bạn sống ở Khu vực kinh tế châu Âu và gửi lên cơ quan giám sát tại nước sở tại của bạn.


Liên hệ với chúng tôi


Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến và người dùng sống ở Khu vực kinh tế châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của TikTok tại đây.


Trang này có hữu ích không?