Báo cáo một đề xuất tự động

Khi bạn tìm kiếm một nội dung nào đó trên TikTok, chúng tôi sẽ hiển thị một số gợi ý dự đoán những gì bạn có thể đang tìm kiếm. Nếu bạn thấy một đề xuất tìm kiếm trên TikTok và cho rằng đề xuất đó vi phạm Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi, vui lòng báo cáo đề xuất đó cho chúng tôi.


Cách báo cáo nội dung tìm kiếm được đề xuất:
1. Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm ở phía trên bên phải của màn hình.
2. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm vào thanh tìm kiếm. Bạn sẽ thấy các đề xuất bên dưới nội dung tìm kiếm của mình.
3. Nhấn và giữ nội dung tìm kiếm được đề xuất mà bạn muốn báo cáo.
4. Nhấn vào Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.Trang này có hữu ích không?