Báo cáo một đề xuất tự động

Khi bạn tìm kiếm một nội dung nào đó trên TikTok, chúng tôi sẽ hiển thị một số gợi ý dự đoán những gì bạn có thể đang tìm kiếm.

Cách báo cáo một đề xuất tự động:

1. Nhấn vào Khám phá và nhập nội dung tìm kiếm của bạn ở trên cùng. Bạn sẽ thấy các đề xuất bên dưới nội dung tìm kiếm của mình.
2. Nhấn và giữ đề xuất mà bạn muốn báo cáo.
3. Nhấn vào Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?