Báo cáo hashtag

Cách báo cáo hashtag:

1. Nhấn vào hashtag mà bạn muốn báo cáo.
2. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?