Hướng dẫn Yêu cầu Dữ liệu Thực thi Pháp luật

Các hướng dẫn này là tài liệu tham khảo dành cho những cán bộ hành pháp đang tìm kiếm thông tin về hoạt động người dùng trên TikTok. TikTok Inc. (“TikTok” hoặc “Công ty”) có thể thay đổi các hướng dẫn này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Tìm hiểu thêm

Thông tin bổ sung dành cho người dùng tại Ấn Độ: nhấp vào đây.


Bài viết này có hữu ích không?