Báo cáo người dùng

Cách báo cáo người dùng:

1. Đi đến hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng
...  .
3. Chọn
Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?