Báo cáo ai đó

Cách báo cáo ai đó trên TikTok:

1. Đi đến hồ sơ của người đó.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở phía trên bên phải.
3. Chọn
Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Trang này có hữu ích không?