Báo cáo Nhãn dán TikTok

Nếu bạn cho rằng một nhãn dán trong bộ nhãn dán TikTok vi phạm Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi, vui lòng báo cáo cho chúng tôi.

Để báo cáo Nhãn dán TikTok:
1. Đi đến bộ nhãn dán mà bạn cần báo cáo.
2. Nhấn vào nút Báo cáo ở phía trên và làm theo hướng dẫn được cung cấp.
3. Chọn lý do báo cáo rồi nhấn vào Gửi.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến của chúng tôi để báo cáo nội dung trên TikTok.


Trang này có hữu ích không?