Chia sẻ ý kiến phản hồi

Cách chia sẻ ý kiến phản hồi:

1. Nhấn vào
Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Đi đến mục
Báo cáo vấn đề > Đề xuất > Vẫn gặp vấn đề.
5. Gửi ý kiến phản hồi của bạn.


Trang này có hữu ích không?