Chia sẻ ý kiến phản hồi

Cách chia sẻ ý kiến phản hồi:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Đi đến mục
Báo cáo vấn đề > Đề xuất > Vẫn gặp vấn đề.
4. Gửi ý kiến phản hồi của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?