Báo cáo âm thanh

Cách báo cáo âm thanh:

1. Đi đến âm thanh.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ.
3. Chọn
Báo cáo âm thanh.
4. Gửi báo cáo của bạn.

Trang này có hữu ích không?