Báo cáo bình luận

Cách báo cáo bình luận:

1. Nhấn và giữ bình luận mà bạn muốn báo cáo.
2. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Cách báo cáo bình luận hàng loạt:

1. Nhấn và giữ bình luận hoặc nhấn vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên trái để mở cửa sổ tùy chọn.
2. Nhấn vào Quản lý nhiều bình luận.
3. Chọn tối đa 100 bình luận.
4. Nhấn vào Thêm.
5. Nhấn vào Báo cáo bình luận.

Trang này có hữu ích không?