Báo cáo tin nhắn trực tiếp

Cách báo cáo tin nhắn trực tiếp:

1. Đi đến tin nhắn trực tiếp đó.
2.Nhấn vào biểu tượng ... để mở cài đặt.
3. Chọn Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?