Báo cáo video

Để duy trì sự thú vị, vui vẻ và an toàn trên TikTok cho mọi người, chúng tôi khuyến khích người dùng báo cáo những nội dung vi phạm Hướng dẫn Cộng đồng. Nội dung không tuân thủ Hướng dẫn Cộng đồng của chúng tôi có thể được báo cáo bất kỳ lúc nào trong ứng dụng.

Cách báo cáo video:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ.
3. Chọn
Báo cáo và làm theo hướng dẫn được cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?