Báo cáo nội dung khác

Cách báo cáo nội dung khác:

1. Nhấn vào
Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào
Báo cáo vấn đề.
5. Chọn một chủ đề báo cáo.
6. Gửi ý kiến phản hồi của bạn và cung cấp email liên hệ.


Trang này có hữu ích không?