Báo cáo nội dung khác

Cách báo cáo nội dung khác:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Báo cáo vấn đề.
4. Chọn một chủ đề báo cáo.
5. Gửi ý kiến phản hồi của bạn và cung cấp email liên hệ.

Bài viết này có hữu ích không?