Khiếu nại về độ tuổi tối thiểu đối với TikTok LIVE

Truy cập nhanh một mục


Điều gì xảy ra sau khi chúng tôi xóa quyền truy cập LIVE trên TikTok của bạnCách khiếu nại nếu quyền truy cập LIVE trên TikTok của bạn bị xóaCách chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn gửi cho TikTok nếu bạn khiếu nạiCách chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nạiCách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nạiCách nhận bản sao Phát lại LIVE nếu quyền truy cập LIVE của bạn bị xóa

TikTok có thể xóa quyền chủ trì video LIVE của bạn nếu chúng tôi cho rằng bạn không đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu. Nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, bạn có thể gửi khiếu nại.
Tìm hiểu thêm về chính sách phát trực tiếp của TikTok trong Nguyên tắc Cộng đồng của chúng tôi.


Điều gì xảy ra sau khi chúng tôi xóa quyền truy cập LIVE trên TikTok của bạn


Bạn có quyền gửi khiếu nại trong vòng 90 ngày kể từ ngày chúng tôi xóa quyền truy cập LIVE của bạn. Bạn vẫn có thể truy cập vào tài khoản TikTok của mình và tải về tất cả các bản Phát lại LIVE mà bạn có quyền truy cập. Nếu bạn không khiếu nại hoặc khiếu nại không thành công, bạn sẽ mất quyền chủ trì buổi livestream.


Cách khiếu nại nếu quyền truy cập LIVE trên TikTok của bạn bị xóa


Nếu bạn bị đình chỉ quyền sử dụng TikTok LIVE, bạn sẽ nhận được thông báo khi mở TikTok vào lần tiếp theo, thông báo cho bạn về thay đổi này trong tài khoản. Nếu bạn tin rằng tài khoản của mình bị đình chỉ sử dụng LIVE không đúng quy định, hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi khiếu nại. Bạn sẽ cần xác nhận rằng bạn đủ 18 tuổi trở lên thông qua một trong các tùy chọn sau:

Ảnh tự chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân
Để khiếu nại thông qua ảnh tự chụp bạn đang cầm giấy tờ tùy thân, bạn phải cung cấp những tài liệu sau:
• Ảnh chụp giấy tờ tùy thân mà chính phủ cấp cho bạn.
• Ảnh tự chụp bạn đang cầm (a) giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp đã nêu ở trên và (b) một mảnh giấy trong đó có ghi một mã không trùng lặp mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn trong quá trình khiếu nại. Mã này phải rõ ràng và dễ đọc.
Bạn có thể che bất kỳ phần nào trên giấy tờ tùy thân mà bạn có quyền hoặc nghĩa vụ pháp lý khi làm như vậy.

Ủy quyền thẻ tín dụng
Để khiếu nại bằng cách ủy quyền thẻ tín dụng, bạn cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng của mình. Chúng tôi sẽ tạm tính một khoản phí nhỏ để xác thực thẻ tín dụng của bạn. Mọi khoản phí phát sinh sẽ được hoàn lại.

Cách gửi khiếu nại:
1. Mở thông báo.
2. Nhấn vào Khiếu nại để bắt đầu quy trình khiếu nại.
3. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kết quả.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn gửi cho TikTok nếu bạn khiếu nại


Nếu bạn gửi khiếu nại về LIVE, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhằm xác nhận ngày sinh của bạn để chúng tôi có thể quyết định xem có nên cấp lại cho bạn quyền truy cập livestream hay không, do chúng tôi có mối quan tâm hợp pháp là đảm bảo an toàn cho Cộng đồng TikTok và ngăn hành vi lạm dụng các dịch vụ của chúng tôi tuân theo Chính sách quyền riêng tư do chúng tôi đề ra. Chúng tôi cần các thông tin khác nhau tùy thuộc vào cách thức bạn chọn xác nhận ngày sinh của mình.

Xin lưu ý:
• Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin mà bạn gửi để quyết định liệu chúng tôi nên chấp thuận hay từ chối khiếu nại của bạn và thông báo cho bạn về quyết định của chúng tôi. Nếu bạn khiếu nại thành công, chúng tôi sẽ cập nhật ngày sinh của bạn. Ngày sinh của bạn không hiển thị với người khác trên TikTok.
• Chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin mà bạn gửi nhằm bất kỳ mục đích nào khác. Ví dụ: Nếu bạn lựa chọn cung cấp ảnh, chúng tôi sẽ không hiển thị những ảnh đó trên hồ sơ TikTok của bạn hoặc tại bất kỳ nơi nào khác trên TikTok.


Cách chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nại


Ngay sau khi quá trình khiếu nại hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xóa thông tin bạn đã gửi, bao gồm tất cả ảnh tự chụp và ảnh chụp giấy tờ tùy thân của bạn.

Nếu khiếu nại của bạn không thành công:
• Đối với người dùng dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn vào ngày thứ 120 (hoặc ngày thứ 30 ở Hoa Kỳ) kể từ ngày chúng tôi đưa ra quyết định khiếu nại. Đồng thời, chúng tôi sẽ bắt đầu xóa tất cả các dữ liệu khác của bạn. Tìm hiểu thêm về cách khiếu nại quyết định không đủ tuổi trên TikTok và cách tải về dữ liệu của bạn.
• Đối với người dùng từ 13-17 tuổi, chúng tôi sẽ xóa bản Phát lại LIVE của bạn sau 90 ngày kể từ ngày chúng tôi đưa ra quyết định ban đầu về việc xóa quyền truy cập LIVE của bạn. Trong thời gian này, bạn có thể yêu cầu bản Phát lại LIVE mà bạn có quyền truy cập.

Nếu khiếu nại của bạn thành công:
• Miễn là bạn có tài khoản TikTok, chúng tôi sẽ lưu hồ sơ về ngày sinh của bạn, xác nhận khiếu nại của bạn, cũng như cách thức khiếu nại và kết quả.
• Chúng tôi sẽ không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của bạn (nếu bạn đã cung cấp) nhưng chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin liên quan đến việc kiểm tra xác minh giấy tờ tùy thân do nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thực hiện. Ví dụ: số lần chúng tôi xem xét giấy tờ tùy thân của bạn nếu khiếu nại đầu tiên của bạn không thành công và thời điểm nhà cung cấp dịch vụ gửi cho chúng tôi kết quả xác minh.
• Khi bạn không còn tài khoản TikTok nữa, tất cả các dữ liệu trên (cùng với các dữ liệu còn lại của bạn) sẽ được gửi đến chúng tôi để xóa.
• Chúng tôi sẽ tạo một hồ sơ để theo dõi trạng thái và thông tin chi tiết về khiếu nại của bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ này trong vòng 90 ngày và sau đó sẽ xóa hồ sơ.


Cách chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn nếu bạn khiếu nại


Tùy vào cách thức bạn lựa chọn xác nhận ngày sinh, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin do bạn gửi với các nhà cung cấp dịch vụ – những người hỗ trợ chúng tôi kiểm tra xem giấy tờ tùy thân của bạn có xác thực hay không hoặc cho phép bạn ủy quyền thẻ tín dụng tạm thời. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài phạm vi của quy trình khiếu nại.


Cách nhận bản sao Phát lại LIVE nếu quyền truy cập LIVE của bạn bị xóa


Kể từ ngày chúng tôi xóa quyền truy cập LIVE của bạn, bạn có 90 ngày để sử dụng công cụ Tải về dữ liệu cá nhân do chúng tôi cung cấp nhằm yêu cầu Bản phát lại LIVE của bạn.

Cách tải dữ liệu của bạn về
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu cá nhân.
5. Nhấn vào Yêu cầu dữ liệu.
Sau khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ tạo một tệp dữ liệu của bạn mà bạn có thể tải về từ tab Tải về dữ liệu cá nhân. Xin lưu ý rằng có thể mất tối đa 3 ngày để chuẩn bị tệp này.

Cách truy cập dữ liệu đã tải về của bạn
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quản lý tài khoản, rồi nhấn vào Tải về dữ liệu cá nhân.
5. Nhấn vào Tải dữ liệu về ở phía trên cùng. Từ đây, bạn có thể xem trạng thái tải về của mình. Sau khi tệp của bạn sẵn sàng, bạn sẽ có thể tải tệp đó về trong tối đa 4 ngày.
Lưu ý: Sau 90 ngày, bạn sẽ không thể sử dụng công cụ Tải về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi cung cấp để tải về bản Phát lại LIVE của mình. Tìm hiểu thêm về các quyền và lựa chọn của bạn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.


Trang này có hữu ích không?