Công cụ máy ảnh

Lựa chọn nội dung

Lật  •  Tốc độ  •  Độ dài video  •  Hẹn giờ  •  Flash  •  Thu phóng


Lật


Cách thay đổi hướng máy ảnh khi đang quay:

1. Nhấn vào biểu tượng
Lật ở góc phía trên bên phải của màn hình máy ảnh.
2. Máy ảnh sẽ thay đổi sang camera trước hoặc camera sau.


Tốc độ


Cách cài đặt hoặc điều chỉnh tốc độ khi đang quay:

1. Nhấn vào
Tốc độ ở góc phía trên bên phải của màn hình máy ảnh.
2. Tìm các tùy chọn tốc độ ở trên nút quay màu đỏ.
3. Đặt tốc độ mà bạn mong muốn.

Lưu ý: Các tốc độ 0.3x và 0.5x sẽ làm chậm video, 1x là tốc độ quay tiêu chuẩn, 2x và 3x sẽ tăng tốc độ của video.


Độ dài video


Cách thay đổi thời gian quay:

1. Tìm hai tùy chọn thời gian quay
15 giây 60 giây bên dưới nút quay màu đỏ.
2. Trượt sang trái hoặc phải để lựa chọn độ dài cần thiết cho video của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đã chọn âm thanh, độ dài video sẽ được xác định theo độ dài của âm thanh đó.


Hẹn giờ


Sử dụng bộ hẹn giờ để quay video mà không cần giữ nút quay.

Cách quay bằng
Hẹn giờ:

1. Nhấn vào biểu tượng
Hẹn giờ nằm trên bảng phía bên phải.
2. Chọn thời lượng video bạn mong muốn bằng cách đánh dấu điểm dừng.
3. Nhấn vào
Bắt đầu Đếm ngược. Ứng dụng sẽ đếm ngược và sau đó bắt đầu quay. Dừng quay bằng cách nhấn vào nút quay.


Flash


Cách bật đèn flash khi đang quay:

1. Nhấn vào biểu tượng
+ ở phía dưới cùng màn hình để tạo video.
2. Nhấn vào biểu tượng
Flash để bật đèn và nhấn một lần nữa để tắt đèn.

Lưu ý: Tính năng này chỉ khả dụng khi bạn đang sử dụng camera sau (không ở trong chế độ ảnh tự chụp).


Thu phóng


Cách phóng to hoặc thu nhỏ khi đang quay:

1. Nhấn vào giữ trên màn hình máy ảnh.
2. Giữ và di chuyển theo một hướng để thu nhỏ.
3. Giữ và quay lại vị trí ban đầu để phóng to.

Cách khác để thu phóng:

1. Mở màn hình máy ảnh bằng cách nhấn vào biểu tượng
+.
2. Chụm hai ngón tay vào nhau để thu nhỏ hoặc di chuyển ra xa nhau để phóng to.