Âm thanh

Thêm âm thanh


Cách thêm âm thanh:

1. Nhấn vào biểu tượng
+ ở phía dưới cùng màn hình để tạo video.
2. Nhấn vào
Âm thanh ở phía trên cùng của màn hình máy ảnh.
3. Khám phá hoặc tìm kiếm âm thanh cụ thể bằng thanh tìm kiếm.
4. Nhấn vào biểu tượng
Phát để xem trước âm thanh hoặc biểu tượng Đánh dấu để lưu âm thanh.
5. Chọn biểu tượng
Dấu kiếm để thêm âm thanh vào video.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm âm thanh vào video đã tải lên trong mục chỉnh sửa.

Trang này có hữu ích không?