Loại bỏ follower

Cách xóa ai đó khỏi danh sách follower của bạn:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Trên hồ sơ của bạn, nhấn vào Follower.
3. Bên cạnh follower mà bạn muốn xóa, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm.
4. Chọn
Loại bỏ follower này.

Cách loại bỏ follower ngay trên trang hồ sơ của họ:

1. Bạn có thể tìm thấy hồ sơ của họ bằng cách nhấn vào Follower trên hồ sơ của bạn.
2. Trên hồ sơ của họ, nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở phía trên bên phải.
3. Chọn
Loại bỏ follower này.

Trang này có hữu ích không?