Loại bỏ follower

Cách loại bỏ người dùng khỏi danh sách follower của bạn:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
Follower.
3. Tìm follower mà bạn muốn loại bỏ.
4. Nhấn vào biểu tượng ....
5. Chọn
Loại bỏ follower này.

Cách loại bỏ follower ngay trên trang hồ sơ của họ:

1. Đi đến hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn
Loại bỏ follower này.

Bài viết này có hữu ích không?