Chặn người dùng

Khi bị chặn, người dùng sẽ không thể xem video của bạn hay tương tác với bạn qua tin nhắn trực tiếp, bình luận, follow hoặc thích.

Cách chặn người dùng:

1. Đi đến hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Chặn và làm theo các bước trong ứng dụng.

Cách bỏ chặn người dùng:

1. Đi đến hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Bỏ chặn và làm theo các bước trong ứng dụng.