Chặn người dùng

Khi bị chặn, người dùng sẽ không thể xem video của bạn hay tương tác với bạn qua tin nhắn trực tiếp, bình luận, follow hoặc thích.

Cách chặn người dùng:

1. Đi đến hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Chặn và làm theo các bước trong ứng dụng.

Cách bỏ chặn người dùng:

1. Đi đến hồ sơ của người dùng đó.
2. Nhấn vào biểu tượng ... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Bỏ chặn và làm theo các bước trong ứng dụng.

Cách chặn người dùng hàng loạt:

1. Nhấn và giữ bình luận hoặc nhấn vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên trái để mở cửa sổ tùy chọn.
2. Nhấn vào Quản lý nhiều bình luận.
3. Chọn tối đa 100 bình luận.
4. Nhấn vào Thêm.
5. Nhấn vào Chặn tài khoản.

Khi sử dụng tính năng chặn hàng loạt, bạn có thể chặn đồng thời lên đến 100 tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?