Chia sẻ

Lựa chọn nội dung

Video  •  Hồ sơ  •  Âm thanh  •  Hashtag


Video


Chia sẻ âm thanh, tác giả hoặc video thịnh hành với bạn bè, gia đình và cộng đồng lớn hơn của bạn. TikTok giúp bạn dễ dàng chia sẻ trong ứng dụng hoặc thông qua các nền tảng mạng xã hội khác.

Cách chia sẻ video:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ.
3. Chọn cách chia sẻ video mà bạn mong muốn.
4. Làm theo hướng dẫn dành cho kênh bạn chọn.


Cách tải video về:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ.
3. Chọn
Lưu video.

Xin lưu ý rằng người dùng có thể tắt quyền tải về đối với video của họ.


Hồ sơ


Cách chia sẻ hồ sơ của bạn:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Nhấn vào
Chia sẻ hồ sơ .
4. Chọn cách chia sẻ hồ sơ mà bạn mong muốn.

Cách chia sẻ hồ sơ của tác giả khác:

1. Đi đến hồ sơ của tác giả đó.
2. Nhấn vào biểu tượng
...  ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn cách chia sẻ hồ sơ mà bạn mong muốn.


Âm thanh


Cách chia sẻ âm thanh:

1. Đi đến âm thanh.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn cách chia sẻ âm thanh mà bạn mong muốn.


Hashtag


Cách chia sẻ hashtag:

1. Đi đến hashtag.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ ở góc phía trên bên phải
3. Chọn cách chia sẻ hashtag mà bạn mong muốn.

Bài viết này có hữu ích không?