Chia sẻ

Lựa chọn nội dung

Video  •  Hồ sơ  •  Âm thanh  •  Hashtag


Video


Chia sẻ âm thanh, tác giả hoặc video thịnh hành với bạn bè, gia đình và cộng đồng lớn hơn của bạn. TikTok giúp bạn dễ dàng chia sẻ trong ứng dụng hoặc thông qua các nền tảng mạng xã hội khác.

Cách chia sẻ video:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ.
3. Chọn cách chia sẻ video mà bạn mong muốn.
4. Làm theo hướng dẫn dành cho kênh bạn chọn.


Cách tải video về:

1. Đi đến video.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ.
3. Chọn
Lưu video.

Xin lưu ý rằng người khác có thể đã tắt quyền tải về đối với video của họ.


Hồ sơ


Cách chia sẻ hồ sơ của bạn:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Chia sẻ hồ sơ .
5. Chọn cách chia sẻ hồ sơ mà bạn mong muốn.

Cách chia sẻ hồ sơ của tác giả khác:

1. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở phía trên bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng
...  ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn cách chia sẻ hồ sơ mà bạn mong muốn.


Âm thanh


Cách chia sẻ âm thanh:

1. Đi đến âm thanh.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ ở góc phía trên bên phải.
3. Chọn cách chia sẻ âm thanh mà bạn mong muốn.


Hashtag


Cách chia sẻ hashtag:

1. Đi đến hashtag.
2. Nhấn vào biểu tượng
Chia sẻ ở góc phía trên bên phải
3. Chọn cách chia sẻ hashtag mà bạn mong muốn.


Trang này có hữu ích không?