Chuyển sang Tài khoản Tác giả hoặc Tài khoản Doanh nghiệp

Người cùng có Tài khoản Doanh nghiệp hoặc Tài khoản Tác giả sẽ có quyền truy cập vào Phân tích. Tính năng Phân tích cung cấp thông tin chi tiết về các video có hiệu quả cao nhất và tương tác của follower.

Tìm hiểu thêm

Bài viết này có hữu ích không?