Tìm bạn bè từ danh bạ của bạn

Cách tìm bạn bè từ danh bạ của bạn:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
Tìm bạn bè ở góc phía trên bên trái.
3. Nhấn vào Tìm liên hệ.
4. Cho phép TikTok truy cập danh bạ của bạn.
5. Tìm bạn bè!

Cách tắt đồng bộ hóa danh bạ:

1. Đi đến mục cài đặt tài khoản của thiết bị.
2. Đi đến mục Quyền riêng tư > Danh bạ.
3. Tắt quyền truy cập danh bạ đối với TikTok.

Bài viết này có hữu ích không?