Tìm bạn bè từ danh bạ của bạn

Để giúp bạn tìm và follow những người bạn có thể biết trên TikTok, bạn có thể chọn đồng bộ danh bạ trên điện thoại của mình với tài khoản TikTok của bạn.

Để tìm bạn bè từ danh bạ của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào Hồ sơ ở dưới cùng.
2. Nhấn vào Thêm bạn bè.
3. Kế bên Danh bạ, nhấn vào Tìm.
4. Cho phép TikTok truy cập danh bạ của bạn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến mục cài đặt thiết bị.
5. Tìm bạn bè và follow họ.

Để tắt đồng bộ danh bạ:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào mục Hồ sơ ở phía dưới cùng.
2. Nhấn vào nút Menu ở trên cùng.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Đồng bộ danh bạ và bạn bè Facebook.
5. Tắt cài đặt Đồng bộ danh bạ.

Hãy nhớ rằng nếu bạn xóa quyền truy cập của TikTok vào danh bạ điện thoại của bạn trong mục cài đặt thiết bị, chúng tôi sẽ không đồng bộ danh bạ nữa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất tài khoản cho bạn từ danh bạ đã đồng bộ trước đó. Nếu bạn muốn xóa tất cả danh bạ điện thoại đã đồng bộ với TikTok và dừng đồng bộ danh bạ trên mọi thiết bị, bạn có thể Xóa danh bạ đã đồng bộ trước đó khỏi mục cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè Facebook.
Trang này có hữu ích không?