Tìm bạn bè từ danh bạ của bạn

Cách tìm bạn bè từ danh bạ của bạn:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng
Tìm bạn bè ở góc phía trên bên trái.
3. Nhấn vào Tìm liên hệ.
4. Cho phép TikTok truy cập danh bạ của bạn.
5. Tìm bạn bè!

Cách tắt đồng bộ hóa danh bạ:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
5. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh mục Đồng bộ danh bạ để bật hoặc tắt các cài đặt này.


Trang này có hữu ích không?