Thích

Lựa chọn nội dung

Thích, Không thích và Không quan tâm
  •  Tìm video bạn đã thích  •  Thay đổi cài đặt Thích

Thích, Không thích và Không quan tâm


Cách thích video:

Nhấn vào biểu tượng
Trái tim ở bảng bên phải của video.
Hoặc
Nhấn đúp vào video.

Lưu ý: Trái tim sẽ chuyển từ màu trắng sang màu đỏ trên các video đã thích.

Cách bỏ thích một video bạn đã thích:

Nhấn vào biểu tượng
Trái tim một lần nữa để bỏ thích và trái tim sẽ chuyển từ màu đỏ sang màu trắng.

Lưu ý: Nếu không thích video, bạn có thể nhấn và giữ video đó rồi nhấn vào Không quan tâm và các video tương tự sẽ ít được hiển thị hơn.


Tìm video bạn đã thích


Cách tìm video bạn đã thích:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng
Trái tim ở phía bên phải của bảng.


Thay đổi cài đặt Thích


Theo mặc định, các lượt thích video sẽ được ẩn khi bạn tạo tài khoản.

Cách ẩn hoặc hiển thị video bạn đã thích:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Đi đến mục Quyền riêng tư > Ai có thể xem những video tôi đã thích.
5. Chọn
Mọi người hoặc Chỉ tôi.


Trang này có hữu ích không?