Các tác giả có thể kiếm tiền trên TikTok bằng cách nào?

Có nhiều cách để các tác giả có thể kiếm tiền trên TikTok, có thể áp dụng tùy theo khu vực pháp lý phù hợp:

- Thị trường Tác giả TikTok
Thị trường Tác giả TikTok (TCM) là nền tảng chính thức để thương hiệu và tác giả hợp tác trên TikTok.

- TikTok LIVE
Người dùng đáp ứng được các tiêu chí theo Chính sách Vật phẩm Ảo có thể phát Live và kiếm tiền thông qua quà tặng.

Trang này có hữu ích không?