Chỉnh sửa, đăng, và xóa

Lựa chọn nội dung

Thêm hiệu ứng sau khi quay
  •  Thêm ảnh bìa video  •  Lưu bản nháp  •  Xóa video

Thêm hiệu ứng sau khi quay


Cách thêm văn bản sau khi quay:

1. Nhấn vào biểu tượng Văn bản ở phía dưới cùng của màn hình chỉnh sửa.
2. Chọn phông chữ bạn mong muốn và tùy chỉnh màu của văn bản và nền.
3. Nhấn vào Xong.
4. Nhấn và kéo để di chuyển văn bản đến vị trí mong muốn trên video.

Cách thay đổi kích cỡ văn bản:

1. Thực hiện thao tác thu nhỏ hoặc phóng to trên văn bản.
2. Điều chỉnh đến kích cỡ văn bản bạn mong muốn.

Cách thêm nhãn dán hoặc emoji:

1. Nhấn vào biểu tượng Nhãn dán ở phía dưới cùng của màn hình chỉnh sửa.
2. Chọn tab Nhãn dán hoặc Emoji hoặc tìm kiếm GIF động.
3. Nhấn để chọn, sau đó kéo để di chuyển hình ảnh động đến vị trí mong muốn trên video của bạn.

Lưu ý: Có thể thêm nhiều văn bản và nhãn dán vào một video.

Cách xóa văn bản hoặc nhãn dán:

1. Nhấn và giữ văn bản hoặc nhãn dán mà bạn muốn xóa, sau đó di chuyển nó lên phía trên cùng của video.
2. Biểu tượng Xóa sẽ xuất hiện.
3. Di chuyển văn bản hoặc nhãn dán vào biểu tượng này cho đến khi chuyển sang màu đỏ. Văn bản hoặc nhãn dán sẽ bị xóa.


Thêm ảnh bìa video


Ảnh bìa video là hình thu nhỏ mà mọi người nhìn thấy khi duyệt lưới video trên TikTok. Bạn có thể chọn ảnh bìa video trước khi đăng video mới.

Cách chọn ảnh bìa video:

1. Trên trang đăng tải, nhấn vào Chọn ảnh bìa trên hình thu nhỏ của video.
2. Kéo và đặt khung màu hồng vào vị trí bất kỳ trên video.
3. Nhấn vào biểu tượng Lưu ở góc phía trên bên phải.


Lưu bản nháp


Cách lưu bản nháp:

1. Quay và chỉnh sửa video của bạn.
2. Nhấn vào biểu tượng Bản nháp trên trang Đăng.

Lưu ý: Video sẽ được lưu vào thư mục Bản nháp trên hồ sơ của bạn. Video nháp chỉ hiển thị với bạn cho đến khi được đăng tải.

Các bản nháp chỉ được lưu trữ cục bộ và có thể bị xóa vì các lý do sau:

1. TikTok đã được gỡ cài đặt sau đó cài đặt lại trên thiết bị.
2. Tài khoản đã được di chuyển hoặc chuyển đổi sang thiết bị khác.

Không thể chia sẻ hay truyền bản nháp giữa các tài khoản khác nhau.


Xóa video


Cách xóa video:

1. Xem video mà bạn muốn xóa.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải video.
3. Chọn Xóa.

Trang này có hữu ích không?