Hiệu ứng

Lựa chọn nội dung

Hiệu ứng
  •  Bộ lọc  •  Thêm hiệu ứng sau khi quay

Hiệu ứng


Các hiệu ứng được sử dụng để tùy chỉnh và thêm chi tiết vào video trên TikTok. Các hiệu ứng có thể được thêm trước và sau khi bạn quay video, nhưng một số hiệu ứng chỉ khả dụng trước khi quay và các hiệu ứng khác chỉ khả dụng sau khi quay.

Cách quay có hiệu ứng:

1. Nhấn vào biểu tượng
Hiệu ứng ở bên trái nút quay màu đỏ trong màn hình máy ảnh.
2. Xem các danh mục khác nhau và nhấn vào một hiệu ứng.
3. Xem trước hiệu ứng và đưa ra lựa chọn.
4. Nhấn vào màn hình quay và bắt đầu tạo video của bạn!

Việc thêm hiệu ứng vào mục
Yêu thích giúp bạn dễ dàng tìm lại được các hiệu ứng đó.

Cách thêm hiệu ứng vào mục
Yêu thích:

1. Chọn hiệu ứng mà bạn muốn thêm vào mục yêu thích.
2. Sau khi hiệu ứng xuất hiện trên màn hình, bạn có thể nhấn vào biểu tượng
Yêu thích.
3. Hiệu ứng đó sẽ xuất hiện trong mục
Yêu thích của bạn.

Để xóa hiệu ứng khỏi mục
Yêu thích, hãy đi đến hiệu ứng đó và nhấn vào biểu tượng Yêu thích.


Bộ lọc


Cách thêm bộ lọc vào video:

1. Nhấn vào
Bộ lọc ở bên phải màn hình.
2. Chọn bộ lọc mà bạn muốn sử dụng.

Chọn
Quản lý để chọn những bộ lọc bạn muốn nhìn thấy trong ứng dụng.


Thêm hiệu ứng sau khi quay


Cách thêm văn bản sau khi quay:

1. Nhấn vào biểu tượng
Văn bản ở phía dưới cùng của màn hình chỉnh sửa.
2. Chọn phông chữ bạn mong muốn và tùy chỉnh màu của văn bản và nền.
3. Nhấn vào
Xong.
4. Nhấn và kéo để di chuyển văn bản đến vị trí mong muốn trên video.

Cách thay đổi kích cỡ văn bản:

1. Thực hiện thao tác thu nhỏ hoặc phóng to trên văn bản.
2. Điều chỉnh đến kích cỡ văn bản bạn mong muốn.

Cách thêm nhãn dán hoặc emoji:

1. Nhấn vào biểu tượng
Nhãn dán ở phía dưới cùng của màn hình chỉnh sửa.
2. Chọn tab
Nhãn dán hoặc Emoji hoặc tìm kiếm GIF động.
3. Nhấn để chọn, sau đó kéo để di chuyển hình ảnh động đến vị trí mong muốn trên video của bạn.

Lưu ý: Có thể thêm nhiều văn bản và nhãn dán vào một video.

Cách xóa văn bản hoặc nhãn dán:

1. Nhấn và giữ văn bản hoặc nhãn dán mà bạn muốn xóa, sau đó di chuyển nó lên phía trên cùng của video.
2. Biểu tượng
Xóa sẽ xuất hiện.
3. Di chuyển văn bản hoặc nhãn dán vào biểu tượng này cho đến khi chuyển sang màu đỏ. Văn bản hoặc nhãn dán sẽ bị xóa.

Trang này có hữu ích không?