Danh sách phát của tác giả

Danh sách phát từ nhà sáng tạo là gì?


Danh sách phát từ nhà sáng tạo cho phép các nhà sáng tạo phân loại video của mình và người xem có thể xem video phù hợp theo từng loạt video riêng.Tạo danh sách phát


Cách tạo danh sách phát mới:
1. Nhấn "Tôi" để truy cập hồ sơ của bạn
2. Nhấn "Sắp xếp video vào danh sách phát" trong tab video của bạn
3. Làm theo các bước trong ứng dụng để đặt tên cho danh sách phát và thêm video vào đó

Hoặc

1. Đi đến video mà bạn muốn tạo danh sách phát
2. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở cuối bảng điều khiển bên phải hoặc nhấn và giữ màn hình
3. Nhấn "Thêm vào danh sách phát"
4. Chọn "Tạo danh sách phát"
5. Làm theo các bước trong ứng dụng để đặt tên cho danh sách phát và thêm video vào đóThêm video vào danh sách phát hoặc xóa video khỏi danh sách đó


Cách thêm một video nhất định vào danh sách phát:

Trên trang phát lại:
1. Xem video mà bạn muốn thêm vào danh sách phát
2. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở cuối bảng điều khiển bên phải hoặc nhấn và giữ màn hình
3. Nhấn "Thêm vào danh sách phát"
4. Chọn danh sách phát hiện có hoặc tạo danh sách phát mới cho video

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thêm các video công khai vào danh sách phát và mỗi video chỉ có thể nằm trong 1 danh sách phát tại một thời điểm.

Trên trang đăng tải:
1. Nhấn "Thêm vào danh sách phát"
2. Chọn một danh sách phát hiện tại mà bạn đã có
3. Đăng video

Lưu ý: Mục nhập này sẽ chỉ hiển thị trên trang đăng tải khi bạn đã có ít nhất 1 danh sách phát.

Cách xóa video khỏi danh sách phát:
1. Xem video mà bạn muốn xóa khỏi danh sách phát
2. Nhấn vào biểu tượng chia sẻ ở cuối bảng điều khiển bên phải hoặc nhấn và giữ màn hình
3. Nhấn "Xóa khỏi danh sách phát"Quản lý danh sách phát của bạn

Cách quản lý danh sách phát của bạn:
1. Nhấn  "..." ở góc trên cùng bên phải của danh sách phát
2. Chọn từ các lựa chọn sau: "Chỉnh sửa danh sách phát", "Đổi tên danh sách phát", hoặc "Xóa danh sách phát"

Sau khi nhấn "Chỉnh sửa danh sách phát" trên trang quản lý danh sách phát, bạn có thể:
1. Nhấn "Xóa video" hoặc "Thêm video" ở cuối trang để xóa hoặc thêm video hàng loạt
2. Nhấn "" ở bên phải video và kéo biểu tượng này để sắp xếp lại video
3. Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn "Xong" để lưu toàn bộ thay đổi hoặc nhấn "Hủy" để không lưu thay đổi

Lưu ý: Các video sẽ được sắp xếp theo trình tự ngược thời gian (video mới nhất được thêm vào danh sách phát sẽ xuất hiện trên đầu danh sách theo mặc định), trừ khi bạn sắp xếp lại các video bằng cách thủ công.Xem video trong danh sách phát


Khi bạn xem một video thuộc danh sách:
1. Nhấn nút danh sách phát ở bên dưới tên người dùng để mở danh sách phát
2. Nhấn vào bất kỳ video nào để bắt đầu xem video trong danh sách phát
3. Trong danh sách phát, bạn cũng có thể cuộn lên và cuộn xuống để xem video từ danh sách phát

Khi bạn truy cập một hồ sơ có danh sách phát:
1. Nhấn vào danh sách phát để bắt đầu phát video đầu tiên trong danh sách phát
2. Trong khi xem video, hãy nhấn vào nút danh sách phát bên dưới tên người dùng để xem danh sách phát

Bài viết này có hữu ích không?